WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економіка глобальних проблем - Реферат

Економіка глобальних проблем - Реферат

сільськогосподарського виробництва більш ніж у 1,5 рази.
Світове виробництво сільськогосподарської продукції стримується через обмеженість угідь, причому як у розвитих, так і в країнах, що розвиваються. Це зв'язано з високим рівнем урбанізації, необхідністю збереження лісових масивів, обмеженістю водяних ресурсів. Найбільше гостро проблема дефіциту продовольства коштує перед найбіднішими країнами, що не в змозі виділяти значні кошти на імпорт продуктів харчування.
Багато міжнародних експертів сходяться в тому, що виробництво продовольства у світі в найближчі 20 років буде здатно в цілому задовольнити попит населення на продукти харчування, навіть якщо населення планети буде щорічно зростати на 80 млн. чоловік. При цьому попит на продовольство в розвитих країнах, де він і так досить високий, залишиться приблизно на сучасному рівні (зміни торкнуться головним чиномструктури споживання і якості продуктів). У той же час зусилля світового співтовариства за рішенням продовольчої проблеми приведуть, як передбачається, до реального росту споживання продовольства в країнах, де спостерігається його недостача, тобто в ряді держав Азії, Африки і Латинської Америки, а також Східної Європи.
3. Екологічна проблема
Друга половина ХХ в. - це час небачених раніше темпів економічного розвитку. Однак воно в усі більшій мері стало здійснюватися без належного обліку можливостей навколишньої природного середовища, припустимих господарських навантажень на неї, потенційної ємності біосфери.
Характеризуючи загальний стан навколишньої природного середовища, учені різних країн звичайно вживають такі визначення, як "деградація глобальної економічної системи", "руйнування природних систем життєзабезпечення" і т.п. Багато хто пишуть про наростаючий глобальних екологічних кризі, що в окремих регіонах прийняла вже самі виразні форми.
Умовно всю проблему деградації світової екологічної системи можна розділити на дві складові частини: деградація навколишньої природного середовища в результаті нераціонального природокористування і забруднення її відходами людської діяльності.
Як приклади деградації навколишньої природного середовища в результаті нераціонального природокористування можна привести збезлісення і виснаження земельних ресурсів. Процес збезлісення виражається в скороченні площі під природною рослинністю і насамперед лісовий. За деякими оцінками, у період виникнення землеробства і скотарства лісами було покрито 62 млн. км2 суші, а з урахуванням чагарників і перелісків - 75 млн. км2 , чи 56% усієї її поверхні. У результаті триваючого вже 10 тис. років зведення лісів їхня площа скоротилася до 40 млн. км2, а середня лісистість - до 30%.
Однак при порівнянні цих показників потрібно мати на увазі, що незаймані, не торкнуті людиною лісу займають у наші дні лише 15 млн. км2 - у Росії, Канаді, Амазонии. У більшості інших районів усі чи майже всі первинні ліси були замінені вторинними. Тільки в 1850 - 1980 р. площі лісів на Землі скоротилися на 15%. У закордонній Європі до VII в. лісу займали 70 - 80 % усієї території, а в даний час - 30 - 35 %. На Російській рівнині на початку XVIII в. лісистість складала 55%, тепер - тільки 30%. У великих масштабах зведення лісів відбулося також у США, Канаді, Індії Китаї, Бразилії, зоні Сахеля в Африці.
В даний час зведення лісів продовжується швидкими темпами: щорічно знищується більш 20 тис. км2. Лісові масиви зникають у міру розширення запашки землі і пасовищ, росту заготівлі деревини. Особливо загрозливе знищення склалося в зоні тропічних лісів, де, за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у середині 80-х рр. щорічно знищувалося 11 млн. га лісів, а на початку 90-х рр. - приблизно 17 млн. га, особливо в таких країнах, як Бразилія, Філіппіни, Індонезія, Таїланд. У результаті за останні десятиліття площа тропічних лісів зменшилася на 20 - 30%. Якщо ситуація не зміниться, то через піввіку можлива їхня остаточна загибель. Тим більше що тропічні ліси вирубуються зі швидкістю, що у 15 разів перевищує їхнє природне відновлення. Ці ліси називають "легенями планети", оскільки з ними зв'язане надходження кисню в атмосферу. У них зосереджено більш половини усіх видів флори і фауни Землі.
Деградація земельних ресурсів у результаті розширення землеробства і тваринництва відбувалася протягом всієї історії людства. По підрахунках учених, у результаті нераціонального землекористування людство в ході неолітичної революції уже втратило 2 млрд. га ніколи продуктивних земель, що значно більше всієї сучасної площі ріллі. І в сьогоденні в результаті процесів деградації ґрунту щорічно зі світового сільськогосподарського обороту вибуває близько 7 млн. га родючих земель, що утрачають своя родючість і перетворюються в пустищі. Утрати ґрунту можна оцінити не тільки по площі, але і по вазі. Американські вчені підрахували, що тільки орні землі нашої планети щорічно втрачають 24 млрд. тонн родючого ґрунтового шару, що рівнозначно знищенню всього пшеничного пояса на півдні-сході Австралії. До того ж більш 1/2 усіх цих утрат наприкінці 80-х рр. приходилося на чотири країни: Індію (6 млрд. т), Китай (3,3 млрд. т), США (3 млрд. т), і СРСР (3 млрд. т).
Інша причина деградації світової екологічної системи - забруднення її відходами виробничої і невиробничої діяльності людини. Кількість цих відходів дуже велико й останнім часом досягло розмірів, що загрожують існуванню людських цивілізацій. Відходи поділяються на тверді, рідкі і газоподібні.
В даний час не існує єдиної оцінки кількості твердих відходів, породжуваних господарською діяльністю людини. Не дуже давно для усього світу вони оцінювалися в 40 - 50 млрд. тонн у рік із прогнозом збільшення до 100 млрд. тонн і більш до 2000 р. По сучасних розрахунках, до 2025 р. обсяг таких відходів може зрости ще в 4 - 5 разів. При цьому варто також враховувати, що зараз тільки 5 - 10% усього що добувається й одержуваної сировини переходить у кінцеву продукцію і 90 - 95% його в процесі переробки перетворюється в прямі доходи.
Ще більш масштабний і небезпечний аспект екологічної кризи зв'язаний із впливом на нижні шари атмосфери парникових газів, насамперед диоксида вуглецю і метану. Диоксид вуглецю надходить в атмосферу в основному в результаті згоряння мінерального палива (2/3 усіх надходжень). Джерелами надходження в атмосферу метану служить згоряння біомаси, деякі види сільськогосподарського виробництва, витоку з нафтових і газових шпар.
По деяких підрахунках, тільки в 1950 - 1990 р. світовий обсяг викидів

 
 

Цікаве

Загрузка...