WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економіка глобальних проблем - Реферат

Економіка глобальних проблем - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Економіка глобальних проблем"
ПЛАН
Вступ
1. Класифікація і сутність глобальних проблем
2. Проблема подолання бідності і відсталості
3. Продовольча проблема
3. Екологічна проблема
4. Демографічна проблема
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Глобалізація господарської діяльності призвела до того, що на механізм світового господарства усе більшЕ помітний вплив стали робити проблеми, про які світове співтовариство вперше заговорило наприкінці 60-х - початку 70-х рр. Ці проблеми одержали назву глобальних, а в науковому побуті був введений термін "глобалістика" як специфічний напрямок міжнародних економічних досліджень.
Більшість досліджень сходиться в тому, що, незважаючи на всю розмаїтість глобальних проблем, вони мають загальну специфіку, що виділяє їх на тлі інших проблем світової економіки. Така специфіка глобальних проблем полягає в тому, що вони мають ряд загальних ознак:
" Носять загальносвітовий характер, тобто торкаються інтересів і доль усього (чи, принаймні, більшості) людства;
" Загрожують людству серйозним регресом в умовах життя і подальшому розвитку продуктивних сил (чи навіть загибеллю людської цивілізації як такої);
" Мають потребу в терміновому і невідкладному рішенні;
" Взаємозалежні між собою;
" Вимагають для свого рішення спільних дій усього світового співтовариства.
Виходячи з цих ознак, до глобальних стали відносити наступні проблеми світового господарства: подолання бідності і відсталості; миру, роззброювання, запобігання світової ядерної війни (проблеми миру і демілітаризації); продовольчу; екологічну; демографічну.
В міру розвитку людської цивілізації можуть виникати і уже виникають нові глобальні проблеми. Так, до розряду глобальних стали відносити проблему освоєння і використання ресурсів Світового океану, а також проблему освоєння і використання космосу.
Зміни, що відбулися в 70-і - 80-і й особливо в 90-і рр., дозволяють говорити про зміну пріоритетів у глобальних проблемах. Якщо ще в 60-і - 70-і рр. головною вважалася проблема запобігання світової ядерної війни, то зараз на перше місце одні фахівці ставлять екологічну проблему, інші - демографічну проблему, а треті - проблему бідності і відсталості.
Питання встановлення пріоритетності глобальних проблем має не тільки наукове, але і важливе практичне значення. По оцінках, що проводилася в різних дослідницьких центрах, щорічні витрати людства на рішення глобальних проблем повинні складати не менш 1 трлн дол., тобто близько 2,5% світового ВВП наприкінці 90-х рр., розрахованого по паритеті купівельної спроможності. Звідси більшого значення набуває рейтинг тієї чи іншої проблеми і фінансування її рішення відповідно до рейтингу.
1. Класифікація і сутність глобальних проблем
У якості основних глобальних проблем виділяють ті, котрі: по-перше, носять планетарний характер; по-друге, загрожують усьому людству або загибеллю, або серйозним регресом надалі розвитку; по-третє, вимагають невідкладного рішення зусиллями усього світового співтовариства.
Самі ці проблеми мають форму протиріч, диспропорцій і порушень у визначених сферах життєдіяльності людства. Різні автори по-різному класифікують їх. Найбільш прийнятної представляється наступна класифікація:
1. Інтерсоціальні проблеми - війна і світ, припинення гонки озброєнь, демілітаризація економіки, проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, і розвитку людини, забезпечення його майбутнього;
2. Глобальні проблеми гуманітарного, культурно-етнічного характеру - демографічна проблема, подолання голоду, хвороб;
3. Глобальні проблеми в сфері взаємодії суспільства і природи - охорона навколишнього середовища, продовольча проблема.
Дуже актуальна проблема взаємодії людини і суспільства з навколишньою природним середовищем. У наш час вона придбала якісно новий характер, тому що змінилася сама сутність екологічних криз: тепер вони є результатом не стихійних лих, як це було раніш, а господарської діяльності людини. І якщо раніш забруднення навколишнього середовища носило локальний характер, те тепер воно не обмежується окремими державами, а поширюється на всю планету.
Велике значення має освоєння космічного простору - космічна ера нараховує тільки три десятиліття, але вже дозволила зрозуміти спільність доль, то, що ресурси Землі не безмежні. Суть проблеми тут полягає в тому, що космічні дослідження дуже складні і вартість їх росте з кожним днем у геометричній прогресії і не під силу якому-небудь одній державі.
Продовольча проблема знаходиться в тісному зв'язку з демографічним розвитком. Масштаби і темпи росту народонаселення виступають і як фактор, що впливає на стан продовольчої, екологічної й ін. проблем планетарного характеру, і як самостійна глобальна проблема. Суть цієї проблеми полягає в тому, що основний приріст народонаселення у світі приходиться на країни, що розвиваються, з низьким рівнем економічного і культурного розвитку. Демографічні процеси вимагають свідомого керування з боку зацікавлених держав.
Гостро стоїть проблема війни і світу. Світові війни минулого мали для людства трагічні наслідки: загальні людські втрати в першій світовій війні склали 9 мільйонів чоловік, а загальна вартість знищених матеріальних цінностей вимірялася в 30 мільярдів доларів; у другій світовій війні брало участь 40 держав і загинуло понад 50 мільйонів чоловік, а збиток склав 315 млрд. дол. Тому зараз проблема війни і світу - одне з головних питань світової політики.
В другій половині 20 століття наука зробила різкий стрибок уперед. Звідси небачений в історії технічний і індустріальний прогрес людства. Але саме глобальний технічний прогрес породив негативні глобальні наслідки (через різкий і не завжди виправданого збільшення витрати природних ресурсів, у тому числі непоновлюваних, що стало причиною тиску на природний потенціал планети; через негативний антропогенний розвиток на природне середовище; швидкого демографічного росту, що не супроводжується відповідним збільшенням продовольчої бази; різного рівня розвитку країн; постійного удосконалювання у виробництві зброї - усе це є причини загострення глобальних проблем.
2. Проблема подолання бідності і відсталості
У сучасному світі бідність і відсталість характерні, насамперед, для країн, що розвиваються, де проживає майже 2/3 населення Землі. Тому дану глобальну проблему часто називають проблемою подолання

 
 

Цікаве

Загрузка...