WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. Стратегія щодо конкурентів Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємст - Реферат

Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. Стратегія щодо конкурентів Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємст - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. Стратегія щодо конкурентів Основні етапи процесу державної реєстрації нового підприємства
1. Зміст і роль консалтингу.
Основні види і завдання консалтингу
Консалтинг - консультування і спеціальні на-уково-технічні, фінансово-аналітичні, технологічні та прогностичні розробки окреми-ми спеціалізованими компаніями, фірмами, центрами, підрозділами соціальних програм, планів з аналізом сучасного стану діяльності виробничих та інших виробничо-комерційних, підприємницьких структур, визначен-ням концепції, шляхів, заходів та використанням засобів підвищення ефективності їх діяльності і розробки перспектив подальшого розвитку.
Консалтингові фірми надають послуги щодо дослідження торгової кон'-юнктури і прогнозування ринку товарів, послуг, ліцензій, ноу-хау, фінансового і валютного ринків, а також оцінки й експертизи промислових підприємств, нерухомості, ефек-тивності експортно-імпортних операцій, роз-робки техніко-економічних обґрунтувань об'єктів підприємництва, бізнес-планів.
Розробляють документацію з розрахунками ефективності створення спільних підпри-ємств, розробки стратегії експортно-імпортних операцій, маркетингових програм то-що. У разі необхідності надають аудиторські послуги з повним аналізом стану суб'єкта підприємницької діяльності, причин нега-тивних явищ на окремих ділянках підприєм-ництва з розробкою прогнозів і рекомендацій щодо ефективної діяльності на певному ринку
Консалтингові фірми можуть бути спе-ціалізовані за окремими напрямами діяльності. Великі концерни, холдингові компанії у своєму складі мають власні підрозділи з розгалуженою мережею відділень у різних регі-онах. Малі, середні, дрібні фірми звертають-ся за послугами до консалтингових фірм, ос-кільки такі розробки вимагають значних витрат і високого професіоналізму виконавців.
КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА - фірма, основна діяльність якої полягає в консультуванні товаро-виробників, продавців, покупців з широко-го кола питань економіки, зовнішньоеконо-мічних зв'язків, маркетингу, дослідження і прогнозування ринку товарів і послуг, інно-вацій тощо. К.ф. може бути спеціалізова-ною з окремих напрямів консультативної діяльності. Див. також Консалтинг.
Оточення постійно ставить перед людиною безліч проблем, але якщо, окрім того, ви ще пов'язані із сферою бізнесу, то автоматично отримуєте додаткові проблеми і то досить серйозні .Як усе це вирішити найкращим чином - джерело постійного головного болю.
Не секрет, що вітчизняні підприємці задачі, пов'язані із бізнес-діяльністю, у 99 випадках зі 100 вирішують інтуїтивно, на основі власного досвіду, намагаючись узагальнити наявну інформаціюі "вгадати хороший" розв'язок. У такий спосіб ухвалюється якесь рішення, яке пізніше виконується. Чи було прийняте рішення найкращим - питання так і залишається відкритим.
Проте досить легко переконатись у тому, що прийняття оптимальних бізнес-рішень тільки на чистій інтуїції, без спеціальних знань, принципово неможливе. Ось простий приклад.
Ви граєте у лотерею. Умови наступні. Є дві урни з лотерейними білетами. В одній з них є 2 білети, один з яких - виграшний. У другій урні 3 білети - один виграшний і два програшні. Дозволяється витягнути 1 білет і є два варіанти, як це зробити.
Варіант 1. Спочатку навмання вибрати урну, потім з неї навмання витягнути білет.
Варіант 2. Об'єднати білети обох урн в одну і уже з неї тягнути білет.
Який з варіантів дає більше шансів на виграш?
Очевидно, що шанси просто вгадати з двох варіантів кращий - 50:50. Але от що далеко не очевидно, то це відповідь на друге запитання, яке неминуче поставить собі прагматична і підприємлива людина: чи рівноцінні ці два варіанти і якщо ні, то який з них дає більші шанси і наскільки? Спробуйте самостійно дати відповідь і звірте її з правильною. Можливо, цей елементарний тест буде переконливим у тому плані, що розвинута інтуїція - це добре, але інтуїція, підсилена розрахунками - це усе таки краще.
Знання та інтуїція консультанта, втілена у подібні розрахунки, і є предметом аналітичного консалтингу.
Для того, щоб в умовах жорсткого оточення бути успішним підприємцем, потрібно вміти передбачати ситуацію на декілька кроків наперед, тобто прогнозувати власні ходи, ходи конкурентів і зовнішні обставини так, щоб якомога точніше оцінити наслідки усіх можливих бізнес-сценаріїв. Такі сценарії розробляються за участю фахівців з консалтингу. І не завжди для цього потрібна глибока математика або високі технології - інколи буває достатньо просто здорового глузду і стороннього, незаангажованого погляду на проблему.
У розвинутих країнах аналітичний консалтинг, як окремий вид бізнес-сервісу, виник доволі давно завдяки появі фахівців, які на ринку товарів і послуг почали пропонувати спеціальні знання. Попиту на ці знання не бракувало ніколи, особливо з боку фінансистів - банкірів, страховиків, брокерів бірж і трейдерів фондових ринків, тобто тих, чия робота пов'язана з постійним ризиком. Пізніше до послуг консалтингу почали вдаватись приватні інвестори і ланка вищого управлінського персоналу великих і середніх корпорацій і фірм. У країнах Заходу топ-менеджмент дуже добре засвоїв одне з чільних правил Герберта Кессона: "великий капітал значно легше заробити, ніж його потім втримати".
Не зважаючи на те, що сукупний оборот ринку аналітичного консалтингу і до того оперував мільярдами, справжній бум галузі розпочався у середині 1990-х років у зв'язку із масовим поширенням персональних комп'ютерів та сучасних інформаційних технологій - ціни на знання стрімко пішли вгору. Нові технології дали змогу реалізувати старі ідеї, в т.ч. - в області фінансового менеджменту. Зміцнила свої позиції ідеологія рентабельності управління капіталом, на якій остаточно утвердився сучасний фінансовий консалтинг, основну ідею якого можна сформулювати так: "потенційно можливі, але не отримані компанією прибутки - це те ж саме, що її прямі збитки".
Категорія втраченого прибутку внаслідок неефективної поведінки на ринку і прийняття хибних бізнес-рішень є основним предметом досліджень західних фінансових аналітиків. Кількість консалтингових компаній, представлена в ресурсах Інтернет, просто вражає, як, до речі, і спектр пропонованих ними послуг. Справа дійшла до того, що з'явилась категорія консультантів по консалтингу, готових допомогти пересічному бізнесмену швидко і правильно орієнтуватись на ринку консалтингових послуг.
Характерна ознака сучасного аналітичного консалтингу - його солідне наукове підґрунтя. Будь-яка перспективна інноваційна наукова розробка тут же апробується в умовах реального бізнесу, пристосовується до потреб ринку і впроваджується. Хороший цьому приклад - моделі на основі штучних нейромереж. Поки науковці сперечались про їх переваги і недоліки, підприємливі люди швидко зорієнтувалися, що і до чого і запровадили їх для вирішення практичнихбізнес-задач. Валютний ринок FOREX, основою діяльності якого є

 
 

Цікаве

Загрузка...