WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Капітал та його форми - Реферат

Капітал та його форми - Реферат

починати виробничий процес. Капітал тут виступає як виробничий процес, функцією якого є виробництво товарів і додаткової вартості. Для одержання вартості і додаткової вартості у грошовій формі треба продати продукт капіталу: доставити товар на відповідний ринок та знайти його покупця. При цьому капітал набуває форми товарного капіталу, головною функцією якого є реалізація товару і одержання додаткової вартості у грошовій формі. Таким чином, капітал проходить 3 стадії і набуває відповідно трьох форм - грошової, виробничої і товарної. Кожна з них має свій круооборот.Припинення руху на одній з стадій кругообороту призводить до порушення процесу зростання капіталу. Довга затримка в одній із функціональних форм веде до його загибелі.
Капітал, що проходить, прибирає і скидає три форми, є промисловим капіталом. Це - загальна характеристика капіталу розвинутого капіталізму. Раніше три форми капіталу функціонували в одному тілі капіталу. Із зростанням виробництва, ускладненням процесу реалізації товарів і грошових операцій, функціональні форми промислового капіталу відособлюються зрілий капіталізм являє собою кругообороти продуктивного, товарного і грошового капіталів, що відособились один від одного.
Капітали рухаються з різною швидкістю. Швидкість кругообороту, або рух капіталу в часі називають оборотом капіталу. Проблема швидкості обороту проста:чим швидше обертається капітал, тим менше капіталу потрібно, тим менші товарні запаси, тим повніше і швидше задовольняються потреби громадян.
Основною категорією обороту капіталу є час обороту капіталу. Час обороту капіталу - це час, впродовж якого капітал проходить повний кругооборот. Час обороту капіталу розкладається на час виробництва і час обігу. Час виробництва в свою чергу розкладається на робочий період і час протікання природних технологічних процесів.
Залежно від швидкості обороту капітал виступає як основний і оборотний.
Основний капітал утворюють ті елементи продуктивного капіталу, які переносять свою вартість на створюваний продукт по частинах, по мірі зносу. До основного капіталу відноситься капітал, авансований у будівлі, споруди, машини, обладнання. Авансується капітал у міру повної вартості названих засобів виробництва, а повертається зношена його вартість частинами, після реалізації товарів, вироблених за його участю. У процесі його обороту, з одного боку, відбувається поступове знецінення названих засобів виробництва, з другого боку, поступово нагромаджується перенесена ним вартість. Основний капітал складають активні і пасивні елементи виробничого процесу. До перших відносяться машини і обладнання, до других - будівлі, споруди, транспортні засоби. Оборотний капітал формують засоби виробництва, вартість яких переноситься на вироблюваний товар певною мірою і повертається капіталісту в кінці кожного кругообороту. Це - затрати капіталіста на предмети праці - сировину, допоміжні матеріали, паливо, енергію. У кожному виробничому циклі вони повністю споживаються, а їх вартість повністю переноситься на вироблюваний товар.
До оборотного капіталу відноситься і змінний капітал. Звичайно, вартість робочої сили не переноситься на новий товар, як це з іншими елементами оборотного капіталу. Робоча сила створює еквівалент своєї вартості та додаткову вартість, але не за способом обороту вартості змінний капітал не відрізняється від інших елементів оборотного капіталу і збігається з ним.
ВИСНОВКИ
Після опрацювання літератури по даній темі, я зробив певні висновки.
В історії економічної науки не існує єдиної думки з приводу визначення поняття "капітал". Одні вчені обожнюють капітал із засобами виробництва, інші розглядають його з точки зору продуктивних сил. Сучасні монетаристи розуміють під капіталом кредитні гроші. А авторська школа 70-х років ХІХ ст. вважає, що капітал, це те, що приносить дохід. Але скільки б багато не існувало трактувань капіталу, суть його зводиться до одного.
Капітал як фактор виробництва являє собою майно, цінність, яка може мати форму грошей, землі, речей, що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг.
Особливістю капіталу є те, що він має бути кимось нагромаджений, створений і в процесі застосування має мати властивість самозростання. Отже, для капіталу найважливішим є те, що за певних умов початкова вартість капіталістичних цінностей забезпечує додаткову вартість, тому, що головною функцією капіталу є принесення доходу.
Таким чином, капітал - це вартість, авансована у виробництво з метою одержання додаткової вартості, це вартість, що завдячуючи експлуатації, створює і приносить додаткову вартість.
Спрямування виробництва на виробництво додаткової вартості - мета капіталістичного виробництва, його об'єктивний закон. Оскільки цій меті підпорядковане все виробництво, вона є основною метою - основним економічним законом капіталістичного виробництва.
Одержанню додаткової вартості підпорядковується не тільки виробництву. На нього спрямований обмін, розподіл і споживання. Відтак, основний економічний закон виробництва покладає всю систему буржуазних виробничих відносин і є основним економічним законом капіталістичного способу виробництва.
Головним джерелом зростання капіталу є робоча сила. Тому, що робітник отримує за свою працю не повну вартість продукту, створену ним, а лише певну частину, величина якої в цілому достатня для відтворення працівника як такого. Отже, вартість, створена робочою силою, повинна бути більшою, ніж вартість робочої сили.
Таким чином, створюється додаткова вартість, яка є основою капіталістичного виробництва. Тому, що капіталістичне виробництво буде продуктивним доти, поки воно зможе виробляти додаткову вартість.
?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Башнянин Г.І. Політична економія. - Київ: ІЗМН, 1997. - 302 с.
2. Башнянин Г.І. Політична економія. - Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000. - 528 с.
3. Борисов Е.В. Экономическая теория. - Москва: Юрайт, 1998. - 478
4. Гош О. П. Політична економія. - К.: "Преса України", 1999 р.
5. Енгельс Ф., Маркс К. Твори. - Т. 23.4.
6. Маркс К. Капітал. - Т. 1.5.
7. Милль Дж. С. Основы политической экономии. - М., 1980 г.
8. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. - Тернопіль АТ "Тарнекс", 1993 р.
9. Нордгауз Вільям Д., Семюельсон Пол А. Макроекономіка. - К.: "Основи", 1995 р.
10. Основи економічної теорії (під ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка). - К.: "Вища школа", 1994 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...