WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Капітал та його форми - Реферат

Капітал та його форми - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"КАПІТАЛ ТА ЙОГО ФОРМИ"
ПЛАН
Вступ
1. Різні підходи в економічній науці до визначення капіталу
2. Сутність капіталу
3. Форми капіталу
4. Кругооборот капіталу
Висновки
ВСТУП
Поняття "капітал" та його різноманітні види, форми, елементи є такими ж поширеними в економічній теорії та повсякденному житті, як поняття "гроші", "власність", "заробітна плата", "ціна". Зокрема вживають поняття індивіуального, акціонерного, державного, міжнародного капіталу, торговельного, грошового, продуктивного, основного, оборотного, постійного, змінного капіталу, людськоого, інтелектуального, суспільного та інші види й форми капіталу.
Засоби виробництва, певні матеріальні блага не на всіх етапах людської цивілізації виступали знаряддям експлуатації. Насамперед таку роль вони виконували за умови первісного ладу, оскільки були спільною власністю. Не могли вони виконувати таку роль і за умов рабовласницького ладу, оскільки раб сам належав до знарядь праці, не був вільним і не міг продавати робочу силу. Здебільшого така ситуація складається і за умов феодалізму. Правда, земля у руках феодала частково виконувала роль знаряддя експлуатації, тому, що він віддавав певну, як правило, незначну частину селянинові й останній за це змушений був половину або більшу частину робочих днів тижня працювати на полі власника-феодала. Земля, знаряддя праці виконували таку роль частково і тому, що селянин-кріпак не був юридично вільним. Отже, капітал як виробничі відносини не був панівною суспільною формою при феодалізмі.
Панівним виробничим відношенням, яке пронизує всі пори суспільного способу виробництва, капітал стає за умов капіталізму. Переважна маса безпосередніх виробників позбавлена засобів виробництва, є юридично вільна і продає свою робочу силу власникам засобів виробництва - капіталістам. Останні оплачують найманим робітникам лише частину затрачених ними фізичних і розумових сил у процесі праці у формі заробітної плати.
Поняття "капітал" є однорідним, однопорядковим з іншим фундаментальним поняттям - "експлуатація", яке походить від французького слова e x p l o t a t i o n і спочатку означало "привласнення чужої праці приватними власниками засобів виробництва". У пізнішому визначенні цього терміну експлуатацію почали розглядати як безвідплатне привласнення продукту, виготовленого безпосередніми виробниками шляхом економічного або неекономічного примусу.
Капітал як фактор виробництва являє собою майно, що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг. Особливістю капіталу є те, що він має бути кимось нагромаджений, створений. Капітал існує лише у продуктивному використанні, саме тоді, коли його власники одержують доходи від користування та володіння своїм майном.
Матеріально-речова основа капіталу - засоби та предмети праці - перебуває у процесі постійних змін. Ті зміни, що започатковані в середині ХХ століття називаються науково-технічною революцією.
В історії економічної думки існує багато визначень капіталу. Але виділяючи те, що є спільним, можна сказати, що капітал, - то є цінність, яка може мати форму грошей, землі, речей. Цінність, що в процесі застосування має властивість самозростання. Для капіталу саме важливе є те, що за певних умов початкова вартість капіталістичних цінностей забезпечує додаткову вартість.
1. РІЗНІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛУ
Первісне значення слова "капітал" походить від латинського слова capitalis, що означає "головний". Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали називати головне майно, головну суму.
Першу спробу дати науковий аналіз капіталу зробив Аристотель. Він ввів поняття "хремастика", яке походить від слова "хрема" й означає "майно", "володіння". Під хремастикою Аристотель розумів мистецтво наживати достаток, або діяльність, спрямовану на нагромадження багатства, на одержання прибутку, на вкладення і нагромадження капіталу. Оскільки в античному світі важливу роль відігравав торговельний та грошовий капітал, то в торговельній діяльності метою стає безмежне нагромадження багатства, збільшення до безкінечності капіталу.
Значна частина дослідників вважають, що капітал - це сукупність засобів виробництва, які приносять дохід їх власникові. А. Сміт розглядав капітал як запас, що використовується для господарських потреб і приносить дохід ; Д. Рікардо - як ту частину багатства, що зайнята у виробництві і необхідна для приведення в дію праці ; Дж. С. Міль - як попередньо накопичений запас продуктів минулої праці, який "забезпечує необхідні для виробничої діяльності будівлі, охорону, знаряддя та матеріали, а також харчування та інші засоби існування для робітників на час виробничого процесу" ; А. Маршалл - як сукупність речей, "без яких виробництво не могло б здійснюватися з рівною ефективністю, але які не є безплатними дарами природи" .
Переважна більшість сучасних західних науковців аналогічно визначає суть даного поняття. Різниця між класиками буржуазної політекономії та сучасними західними економістами полягає, по-перше, у тому, що останні значно розширили діапазон запасів, видів нагромадженої праці. Сюди включають дороги, мости, комп'ютери, споруди. По-друге, отримання доходу пов'язується не лише з названими речовими факторами виробництва, а й з особистим, людським фактором виробництва. Якщо перші отримали при цьому назву "фізичного капіталу", то другі - "людського капіталу". До останнього належать надбані знання, звички, енергія людей, а інвестиціями у людський капітал називають затрати на здобуття освіти, інформації, кваліфікації, на підтримку здоров'я, затрати на виховання дітей. Прихильники теорії "людського капіталу" включають до нього навіть особисту чесність у ділових контактах. По-третє, окремі західні науковці ототожнюють капітал насамперед з грошима, фінансовими ресурсами. По-четверте, вони ототожнюють капітал з часом, останній при цьому розглядається як окремий фактор виробництва, що створює доход.
Позитивним у наведених поглядах при з'ясуванні сутності капіталу є те, що ці учені всебічно розкривають матеріально-речовий зміст категорії, пов'язують капітал з різними факторами виробництва, з процесом отримання доходу. У цьому вони впритул наблизилися до розуміння сутності капіталу К. Марксом та Ф. Енгельсом. Маркс, зокрема, розглядаючи матеріально-речову структуру капіталу, зазначав, що він складається зі знарядь праці, сировини, засобів до існування, матеріальних

 
 

Цікаве

Загрузка...