WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національна кредитна система - Реферат

Національна кредитна система - Реферат

кредитодавців щодо перевірки платоспроможності боржника, а також - наявності відповідності відповідного забезпечення для виконання зобов'язань боржника, його відповідальності перед кредитодавцем тощо.
Зазначимо, що у законопроекті подано чіткі юридичні визначення основних понять зі сфери кредитування. Так, банківський кредит, на думку авторів проекту, - це грошові кошти в національній чи іноземній валюті, які надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості та цільового використання.
На сьогодні з'явились пропозиції ще й щодо закону про банківську таємницю.
Конфіденційність інформації - той важливий елемент, без якого банки не в змозі ефективно виконувати свої функції. Гостра потреба у надійному захисті інтересів як клієнтів банків, так і банківської системи спонукає по-новому поглянути на правові аспекти роботи, пов'язаної з охороною банківської таємниці.
Коли йдеться про збереження банками фінансових секретів, обов'язково слід враховувати баланс інтересів, що, до речі, передбачено в зарубіжному законодавстві. У країнах Заходу банківська таємниця є принципом банківської діяльності, незаперечним правом юридичних та фізичних осіб.
У статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" записано: "Банки в Україні гарантують таємницю по операціях, рахунках то вкладах своїх клієнтів і кореспондентів. Всі службовці банків зобов'язані зберігати таємницю по операціях, рахунках і вкладах банку його клієнтів і кореспондентів". Але ж це не вся банківська інформація, яку належить зберігати у таємниці.
По-перше, банківська таємниця - це конфіденційна інформація. По-друге, вона є особливою формою власності банківських установ, їхніх клієнтів то кореспондентів, і захищається законом. По-третє, це - товар, який моє свою ціну. Потрапивши до рукконкурентів чи криміналітету, фінансові секрети можуть бути використані проти їх володарів.
Верховна Рада, приймаючи 2 жовтня 1992 р. Закон України "Про інформацію", теж розцінила інформацію банківського характеру як відомості обмеженого доступу. І все ж, правове визначення поняття "банківська таємниця у нашому основоположному акті - Законі України "Про банки і банківську діяльність", - на жаль, далеке від досконалості.
Щодо нерозголошення банківської таємниці та допуску до конфіденційної фінансової інформації, то з одного боку, вітчизняний закон про банки, як уже зазначалося, зобов'язує всіх банківських службовців зберігати таємницю щодо операцій, рахунків та вкладів клієнтів і кореспондентів, а з іншого - понад 10 законодавчих актів надають право податковим, правоохоронним то деяким іншим органам у межах своєї компетенції вимагати від банків фінансові відомості, які належать до категорії банківських таємниць, а це знижує довіру до банківської системи.
Деякі юристи пропонують законодавчим шляхом надати суб'єктам правовідносин дозвіл одержувати від банків секретну фінансову інформацію виключно через суд.
Не можна обійти увагою й такого питання, як захист фінансових секретів від комп'ютерного злому. Також варто поставити питання щодо відповідальності за збереження банківської таємниці та зловживання правом на її одержання.
Внесення певних змін до вже згадуваної статті 52 українського Закону "Про банки і банківську діяльність" не вирішить усього комплексу серйозних юридичних проблем, пов'язаних з уведенням жорсткіших вимог щодо зберігання конфіденційної банківської інформації. Вихід один: запропонувати на розгляд Верховної Ради України законопроект "Про банківську таємницю".
?
Висновки
Проведене в курсовій роботі комплексне дослідження шляхів кредитного забезпечення населення та шляхів вдосконалення його правової бази дає підстави зробити такі висновки.
Істотне зниження в останні роки соціально-економічного рівня життя населення України, а також його доходності призвело до гостроти питання про кредити. Саме на нього може сподіватися людина у критичному фінансовому становищі.
Проблеми у фінансовому забезпеченні малого та великого бізнесу, а також розвиток товарного виробництва та ряд інших причин спонукають до підвищення ролі кредитної системи у національній економіці.
Проголошення незалежності України та становлення ринкових відносин зумовило перехід до двохрівневої банківської системи України. Тому не менш важливим є питання про правове забезпечення банківської діяльності та діяльності інших фінансово-кредитних установ. Для цього в Україні вже було переглянуто і складено по новому Закон України "Про банки і банківську діяльність". Ще розглядаються багато законопроектів, що, на мою думку, мають перспективи у майбутньому.
Останнім часом набуло актуальності питання про прийняття Закону "Про банківську таємницю", що зумовлено такою причиною, як зловживання доступністю до конфіденційної інформації банків та рядом інших важливих причин.
Отже, удосконалення кредитної системи та її правового регулювання на сьогоднішній день є важливою проблемою, яка має в перспективі своє вирішення.
Зокрема в Україні для вдосконалення кредитної системи потрібно перш за все розширити ринок цінних паперів та позичкового капіталу.
Література
1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М., 1995. - 130 с.
2. Башнянев П.И., Лазур П.Ю., Медведев В.С. Политическая экономия. - К., 2000. - 138 с.
3. Горовнова Е.Г., Продиус И.П. Финансово-кредитная система государства. - К., 1997. - 220 с.
4. Грищенко О. Гроші і грошово-кредитна політика. - К., 1998. - 137 с.
5. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. - Терн., 1996. -163 с.
6. Жуков Е.Ф. Деньги. Банки. Кредит. - М., 1999. - 256 с.
7. За ред. Акселя Зіденберга і Лутца Хоффмана Україна на роздоріжжі. - К., 1998. - 387 с.
8. Комплексна програма розвитку банківської системи Україна, стратегія на перспективу // Вісник НБУ. - К., 2000. - №8.
9. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. - К., 2001. - 140 с.
10. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. - Терн., 1993. - 234 с.
11. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідно-сини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. - К., 1996. - 220 с.
12. Особливості нового Закону України "Про банки і банківську діяльність" // Вісник НБУ. - К., 1999. - №12.
13. Радіонова І.С. Основи економіки. - К., 1995. - 178 с.
14. Сучасні тенденції розвитку ломбардного кредитування населення // Банківська справа. - К., 2000.- №4.
15. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 1994. - 197 с.
16. Фредерік С.Мишкін Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К., 1998. - 624 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...