WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Сучасна ринкова економіка та механізм її функціонування. Теорія розподілу доходів. Ціноутворення на фактори виробництва - Контрольна робота

Сучасна ринкова економіка та механізм її функціонування. Теорія розподілу доходів. Ціноутворення на фактори виробництва - Контрольна робота

виплати населенню, і все треба буде починати спочатку. Тому необхідно, по-перше, визнати, що коли в економіці розгортається відкритий інфляційний процес (що є характерним для сучасної економіки України), поява спіралі "зарплата-ціни" є неминучою;
по-друге, потрібно так організувати протиінфляційну компенсацію, щоб вона якомога менше зачіпала грошові витрати виробництва. Останнє є справою техніки й компетентності тих, хто в державі займається цими питаннями.
Інфляція буває не тільки відкритою. В деяких випадках держава, не демонтуючи причини інфляції, намагається подавити форми її прояву. Здійснюється це по-різному. Наприклад: тимчасове заморожування цін і доходів; отримання динаміки заробітної плати на рівні, який не перевищує темп зростання продуктивності праці;
тотальний адміністративний контроль над цінами й доходами. В таких випадках відкрита інфляція переходить у подавлену. Якщо відкрита інфляція проявляється в загальному підвищенні цін, то подавлена - у хронічній нестачі товарів і послуг, їхньому перманентному дефіциті. Тому інфляційні очікування при подавленій інфляції можна назвати дефіцитними (при відкритій - адаптивними).
Ринок нормально функціонує лише тоді, коли він збалансований, тобто коли на ньому підтримується повна відповідність між попитом і пропозицією. Відсутність такої відповідності негайно відбивається на ході реалізації й виробництва. Досягається така відповідність у результаті дії закону відповідності попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції - економічний закон ринку. Він виражає діалектичну єдність попиту і пропозиції, їх взаємозв'язок і взаємодію, об'єктивний потяг до відповідності. Тому основна його вимога - це збалансованість ринку. Така дія поєднує цей закон з законом вартості, але на відміну від останнього він діє виключно у сфері обміну. Проте і в цій сфері закон попиту і пропозиції не підміняє закон вартості, а діє одночасно з ним як форма вираження, як елемент механізму його реалізації.
2. Теорія розподілу доходів.
Ціноутворення на фактори виробництва
Серед доходів є такі, які мають споживче призначення, тобто використовуються для задоволення особистих потреб членів суспільства. Саме вони розглядаються в цьому розділі. Джерела одержання їх різноманітні: надання послуг робочою силою, колективно-кооперативна та індивідуальна трудова участь, підприємницька діяльність. Існують також доходи для задоволення важливих соціальних потреб населення із суспільних фондів споживання і доходи від власності. Ці доходи в основному синтезуються в сімейних доходах і використовуються в різних напрямах. Отже, питання, що розглядаються в цьому розділі, стосуються економічних інтересів усіх верств населення і безпосередньо вивчення його життєвого рівня.
Розподіл доходів - це стадія відтворення, яка займає проміжне місце між виробництвом і споживанням. Реалізована на ринку продукція перетворюється на грошову виручку. Після вилучення з неї вартості спожитих засобів виробництва залишається грошовий доход (або новостворена вартість). У процесі розподілу цього доходу виникають вертикальні економічні зв'язки: між державою і підприємством, між державою і членом суспільства, між підприємствами та їхніми працівниками, між власниками засобів виробництва і найманими працівниками тощо. У цих зв'язках виявляються різноманітні форми розподілу доходів, кожна з яких має своє економічне призначення.
Виникають також горизонтальні економічні зв'язки по розподілу доходів. Це відносини розподілу між спільними підприємствами з участю іноземного капіталу і спільними підприємствами однієї країни. Горизонтальні розподільчі відносини виникають при розподілі доходів між підрозділами підприємства, а також між працівниками виробничої бригади тощо.
Об'єктивно розподіл доходів залежить від того, що новостворе-на вартість складається з необхідного продукту, який іде на задоволення потреб безпосередніх виробників, додаткового продукту, який використовується для задоволення загальних суспільних потреб (розширення виробництва, соціальної та духовної сфери, створення резервів).
Є багато методів ціноутворення. І кожна фірма має право обрати той з них, який відповідає її інтересам.
Найпростіший метод ціноутворення полягає у розрахунку ціни за формулою:середні витрати виробництва плюс прибуток. Другий додаток іноді називають націнкою, її розмір залежить від виду товару, попиту на нього, вартості товарної одиниці, обсягу продажу тощо.
Для багатьох підприємців дуже зручний метод ціноутворення на основі рівноваги попиту і пропозиції.
Як уже зазначалося, продавець відчуває цю рівновагу за стійким попитом на свої товари. Популярний також метод розрахунку ціни на основі аналізу безбитковості та забезпечення цільового прибутку.
Цей метод заснований на вивченні графіка беззбитковості. Виробник знає, що покриття валових витрат виробництва потребує певного обсягу виробництва товаврних одиниць.
Такий метод ціноутворення передбачає аналіз різних варіантів цін, їхнього впливу на обсяг збуту. Він необхідний для подолання рівня беззбитковості та одержання бажаного прибутку.
У ринковій економіці все ширше використовується метод встановлення цін на осанові вілчутності та цінності товару. Сутність його полягає в тому, що головним чинникомціноутворення стають не витрати продавця, а купівельне бажання покупця, використання обстановки, в якій здійснюється купівля-продаж. Наприклад, чашка кави у престижному ресторані коштує дорожче, ніж у звичайній закусочній.
Метод встановлення цін з урахуванням рівня поточних цін користується значною популярністю. Підприємці вважають, що рівень поточних цін відбиває колективну мудрість, справедливу норму прибутку, гарантує певну рівновагу в межах галузі.
В окремих випадках ціни встановлюють на закритих торгах. Цей метод ціноутворення зумовлений конкурентною боротьбою, прагненням одержати замовлення. Коли фірма зацікавлена в укладенні контракту з вигідним клієнтом, вона може піти на деяке зниження ціни. Проте тут є обмеження: ціна не може бути нижчою, ніж собівартість, і значне зменшення прибутку загрожує фінансовому становищу виробника.
Встановлення цін на новий товар. Досвід показує, що спочатку виробник встановлює на товар, який раніше не вироблявся, високі ціни. У такому разі говорять, що фірма знімає "вершки" з ринку. Проте це можливо за певних умов: великий попит, висока ціна не повинні швидко "створювати" нових конкурентів і, нарешті, висока ціна має відповідати високій якості товару.
Список використаної літератури
1. Бобров В.Я. "Основи ринкової економіки". - К.: "Либідь", 1995.
2. Біляцький С. "Політика і час", 1998. - №7. - С.13-20.
3. Башнянин Г.І. та інш.,"Політична економія". - Ч 1. - К., 1997.
4. Гальчинський А.С."Основи економічної теорії. - К.:"Вища школа", 1999.
5. Гаврилишин О.Ю. "Основні елементи теорії ринкової системи", 1992
6. Задея А.А.,Петруня Ю.Е. "Основы экономики". - К., 1997
7. Ковальчук В.М. "Загальна теорія економіки". - К., 2000.
8. Ніколенко Ю.В. "Основи економічної теорії". - К., 1998
9. Основи економічної теорії / за ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К.: "Вища школа", 2000
10. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Летюха. - К.: "Вища школа", 2001
11. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. -
12. М.:Прогресс, 1968. -С.229.
13. Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая перестройка вСССР. -
14. М.,1991.
15. Мочерний С, До якої системи прямувати? // Економіка України, 1993, №6.

 
 

Цікаве

Загрузка...