WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринок грошей - Курсова робота

Ринок грошей - Курсова робота


Курсова робота
з курсу " Економічна теорія "
на тему: Ринок грошей
?
План
Вступ
1. Поняття і основні форми грошового капіталу
2. Нагромадження позичкового капіталу
3. Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Головним засобом впливу грошей на розвиток макроекономічних процесів, у т.ч. на процес економічного відтворення, є кредит. Необізнаній з економічною теорією людині здається, що кредитні відносини як давня форма економічних зв'язків між кредитором і позичальником є дуже простими: позичив на якийсь час гроші - вчасно поверни їх, заплативши за це у вигляді відсотка відповідну винагороду. Хто з нас не вдавався до таких дій?! Однак у дійсності кредит є однією з найскладніших за структурою та характером впливу на розвиток процесу виробничого відтворення форм економічних зв'язків. Через те в економічній теорії, зокрема в теорії грошей, існує безліч проблем, які на протязі багатьох десятиріч є предметом дискусій і тому не мають чітких наукових визначень. "Функції кредиту,- писав ще 1848 р. у своїй і досі актуальній книзі "Основи політичної економії" англійський економіст Дж. Ст. Мілль,- викликають стільки нерозумінь і таку плутанину понять, як жодне з інших понять політичної економії"1.
Про які складнощі економічної теорії йдеться і на що попервах слід звернути увагу? Таких проблем багато. Це, насамперед, чіткість у з'ясуванні змісту понятійного апарату. На фундаменті кредитних відносин формуються різні форми капіталу - грошовий, лихварський, позичковий, банківський. Який зміст цих понять і якою є специфіка економічних відносин, що ними виражається. На це, власне вихідне, питання в теорії кредиту не завжди дається вичерпна відповідь.
Актуальність обраної для написання теми курсої роботи зумовлена тим фактом, що фундаментом, на якому споруджується вся система кредиту, є мобілізація й нагромадження банківсько-кредитними установами тимчасово вільних коштів і формування з них позичкового капиталу. Цілком зрозуміло, що коли такого нагромадження не відбувається, то й сам кредит стає неможливим у цьому випадку необхідних коштів, що їх можна було б давати в борг, престо не існує.
Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - пняття і основних форм грошового капіталу, нагормадження позичкового капіталу, впливу кредиту на капіталізацію грошових відносин.
Для досягнення поставленої мети використовувалася наступна література: Савлука М.І. "Гроші та кредит", Івасіва Б.С. "Гроші та кредит", Гальчинського А.С. "Теорія грошей" та інші.
Курсова робота складається з вступу, розділу 1 "Поняття і основні форми грошового капіталу", розділу 2 "Нагормадження позичкового капіталу", розділу 3 "Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин" та висновків.
1. Поняття і основні форми грошового капіталу
Поняття "капітал", одним із різновидів якого є грошовий капітал, багатозначне. Тому в економічній теорії існує досить багато різних визначень, які загалом відображають різні аспекти реалізації цієї економічної категорії. Торкнемося цього питання докладніше. Це до-поможе нам грунтовніше розібратися в понятійному апараті, що використовується при характеристиці процесу нагромадження позичкового капіталу, а звідси - розвитку кредитних відносин.
Капітал як чинник виробництва має свої особливості. Він є похідним чинником, економічне застосування якого - результат процесу виробництва. Скажімо, ви будуєте текстильну фабрику, а потім використовуєте її як чинник виробництва чоловічих сорочок; ви збираєте комп'ютер, потім використовуєте його при навчанні студентів і т.ін.
Отож у характеристиці капіталу винятково важливим визначенням є те, що за суттю він - похідний (вторинний) чинник виробництва. А тому капітал розглядається як накопичена (минула) праця, або, як на цьому часто наголошується, накопичене багатство, що утворює необхідні умови виробничого процесу. За висловом А.Сміта, капітал - це певний запас уречевлених засобів виробництва. Запаси, за його оцінкою, діляться на дві частини' одна з них іде на споживання, інша - на цілі подальшого виробництва А відтак капіталом вважається накопичене багатство, що утворюється перевищенням виробництва над споживанням і використовується з метою одержання прибутку1.
Отже, у визначенні капіталу акцентується увага на тому, що це: а) одна з форм багатства; б) запас уречевлених засобів виробництва, накопичення якого є результатом минулої (уречевленої) праці; використання цього багатства здійснюється у виробничому процесі з метою отримання прибутку. Тому вважається, що капітал являє собою вартість, яка забезпечує отримання додаткової вартості, що це вартість, яка дає прибуток. "Капітал,- писав Д. Рікардо,- репрезентує ту частину багатства країни, яка використовується у виробництві і складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин та інших засобів, необхідних для того, щоб привести в дію нову працю"1. Капітал, наголошував він, є та частка запасів багатства країни, яка використовується з метою отримання прибутку.
При визначенні поняття "капітал" акцентується увага ще на одній обставині - підкреслюється, що це є форма запасу багатства на майбутнє. Капітал - це багатство, що використовується (прямо чи опосередковано) для задоволення не стільки поточних, як майбутніх потреб, це певна "жертва", яку приносить людина в ім'я майбутнього.
Грошовий капітал - одна з функціональних форм капіталу. В процесі свого обігу капітал виступає у грошовій, продуктивній і товарних формах. Треба взяти до увага, що грошовий капітал - це не лише певна сума грошей, у вигляді якої кожен індивідуальний капітал вступає в життя, починаючи процес обігу. Це не лише ті кошти, що їх ви спрямовуєте на цілі підприємництва - купівлю засобів виробництва чи інший вид комерційної діяльності. У широкому розумінні грошовий капітал розглядається економічною теорією як вартісна форма всього дійсного капіталу. Так само як кожний товар роздвоюється на дві складові - матеріально-уречевлену та вартісну грані, капітал функціонує у своєму конкретному матеріально-уречевленому втшенні (верстати, сировина, інструменти, товари) та у грошовій (вартісній) формі.
У формі грошового капіталу стираються специфічні ознаки дійсних чинників виробництва. Для грошового капіталу, який функціонує, немає значення, скажімо, що представляє він в обігу,- йдеться в даному разі про основні чи оборотні фонди, реалізовану продукцію чи товарні запаси. Споживча вартість кожного з них стає в даному разі несуттєвою. Капітал у цьому випадку існує в позбавленій конкретної предметності найбільш абстрактній функціональній формі. Його втіленням стає особливий різновид грошей - гроші як капітал, гроші як носій капітальної (самозростаючої) вартості, зміст яких розглядається в подальшому аналізі.
Відтак можна зазначити, що грошовий капітал має розглядатися як найзагальніша абстрактна форма капіталу продукування. Водночас при його характеристицістадія виробництва виступає як проміжний етап, опосереднювальна ланка, зміст якої

 
 

Цікаве

Загрузка...