WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Відтворення і економічне зростання на макрорівні - Реферат

Відтворення і економічне зростання на макрорівні - Реферат

продукції підприємства не мають фінансових коштів. Затримуються виплатазаробітної плати, пенсій. Це призвело до зменшення реалізації продукції підрозділу II (навіть при зменшенні обсягу її виробництва).
По-третє, порушився обмін продукції між підрозділами І і II, внаслідок чого зупинилася робота багатьох підприємств.
Криза реалізації продукції зумовлюється багатьма причинами:
розрив економічних зв 'язків усередині країни та між країнами СНД;
неспроможність деяких підприємств вийти на світовий ринок з продукцією, яка має низьку конкурентоспроможність;
складне фінансове становище в країні.
Однак усі ці причини значною мірою пов'язані з порушенням реалі-зації сукупного суспільного продукту в масштабах країни. По багатьох видах продукції Україна втратила ринки збуту. Отже, для виправлення складного становища слід звернутися до теорії реалізації продукту, до відновлення економічних зв'язків між підприємствами. Для цього потрібні певні нові структурні зрушення у пропорціях відтворення.
3. ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
Сутність відтворення робочої сили полягає у безперервному відновленні та підтриманні фізичних сил і розумових здібностей людини
У цьому процесі відбуваються постійне відновлення та підвищення трудової кваліфікації людей, зростання їхнього загальноосвітнього і професійного рівня.
У процесі відтворення головної продуктивної сили суспільства виникає ряд проблем, які потребують коригування. Це природний рух населення на засадах відтворення робочої сили, залучення працівників у процес виробництва, розподіл і перерозподіл трудових ресурсів між підприємствами, галузями, регіонами, зайнятість населення.
Природний рух населення показує приріст населення за результатами обліку процесів народжуваності та смертності населення. Це, по суті, демографічна проблема, але економічна теорія має певною мірою враховувати її для вивчення відтворення робочої сили.
У кожній країні є свої особливості природного руху населення. На нього впливають такі чинники, як рівень індустріального розвитку, урбанізація, соціальні умови, традиції культури і побуту, конкретно історичні чинники, тривалість життя тощо.
В Україні спостерігається тенденція падіння природного приросту населення. Головною причиною цього є скорочення народжуваності.
Демографічні процеси за своєю природою не є об'єктами прямого регулювання. Однак є непрямі методи його регулювання. В країнах, де усталилась тенденція падіння природного приросту населення, має здійснюватись активна демографічна політика як складова частина загальної соціально-економічної політики держави. Вона передбачає здійснення сукупності соціально-економічних, правових, морально-психологічних і медико-демографічних заходів, що впливають на демографічний процес.
4. ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН
Відтворення виробничих відносин охоплює відносини власності на засоби виробництва, становище класів, соціальних груп, трудових колективів і окремих працівників, організаційно-економічні зв 'язки
Процес відтворення виробничих відносин слід розглядати не просто як звичайне відновлення. Це удосконалення виробничих відносин за такими напрямами:
o поглиблення товарно-грошових відносин на основі розвитку багатоманітності форм власності, їхньої рівноправності та всезагальності, формування управлінських структур на міжгалузевому, регіональному і локальному рівнях;
o впровадження економічних методів управління, заснованих на пізнанні та використанні економічних законів;
o розвиток кооперації в усіх сферах господарської діяльності;
o створення умов для розвитку трудових селянських господарств, особистого підсобного господарства, індивідуальної трудової діяльності;
o створення умов для усунення відчуження працівників і трудових колективів від засобів виробництва.
У процесі відтворення виробничих відносин зберігаються важливі елементи державного регулювання (формування і реалізація державних цільових комплексних програм, регулювання коштів на соціальний захист громадян, регулювання податків, грошової маси, використання державних товарних резервів для стабілізації ринку тощо).
Поряд з державою на виробничі відносини впливають недержавні економічні структури і демократичні суспільні інституції: асоціації виробників, товариства споживачів, економічні, науково-технічні та інші суспільні організації.
5. ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
У процесі розвитку економіки здійснюється відтворення природних ресурсів. Це означає, що вони відновлюються в попередньому або кращому стані.
Відтворення природних ресурсів слід розглядати як відтворення природних умов економічного зростання (родючості землі, лісових ресурсів, рибних запасів тощо), збереження і облагороджених середовища проживання людини
Це і є еколого-економічний процес відтворення.
Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що обсяги споживання сировинних і природних ресурсів господарством досягли сьогодні величезних масштабів й істотно впливають на навколишнє середовище.
Охорона, раціональне використання природних ресурсів, їхнє відтворення є обов'язковою умовою розвитку ринкової економіки.
Процес відтворення природних ресурсів регулюється державою. Вона щороку виділяє величезні кошти на такі цілі. Особлива увага звертається на відтворення земельних, водних і лісових ресурсів. Здійснюється велика робота щодо збереження сільськогосподарських угідь, боротьби з ерозією грунту, підвищення темпів робіт з рекультивації земель.
Збільшуються потужності систем зворотного і повторного вико-ристання вод, розробляються і впроваджуються на підприємствах безстічні системи водокористування.
У лісовому господарстві забезпечується поступовий перехід до провадження його на принципах безперервного і раціонального лісо-користування, поліпшення якісного складу лісів.
В Україні розроблена Довгострокова державна програма охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Вона охоплює широке коло заходів технологічного, економічного і соціального характеру.
Природоохоронна діяльність засновується на якісно новому гос-подарському механізмі захисту навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Він передбачає систему спеціальних пільг і санкцій, які націлені на поліпшення становища у цій галузі.
! Впроваджуються багатоканальні форми фінансування природоохо-ронної діяльності, включаючи ресурси державного бюджету, місцевих бюджетів, регіональних екологічних фондів і коштів підприємств.
Великих коштів потребує здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Поліпшення екологічної обстановки в Україні має розглядатись як проблема, що має величезне міжнародне значення і тому потребує тісного співробітництва з зарубіжними країнами і повного використання світового досвіду у цій галузі.
6. ПОНЯТТЯ, ВИМІРНИКИ І

 
 

Цікаве

Загрузка...