WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Заробітна плата як ціна робочої сили - Реферат

Заробітна плата як ціна робочої сили - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Заробітна плата як ціна робочої сили"
ПЛАН
1. Поняття заробітної плати та вартості робочої сили
2. Функції заробітної плати
3. Чинники, що визначають рівень заробітної плати
4. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці
5. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата
Використана література
1. Поняття заробітної плати та вартості робочої сили
Вартість робочої сили - це надзвичайно складна економічна категорія, тому визначення її має дискусійний характер. На думку деяких західних учених, вона повинна визначатися з точки зору корисного ефекту праці, але при цьому знехтуються витрати на відтворення робочої сили.
До складу вартості відтворення робочої сили можна віднести наступні елементи витрат:
- прямі витрати середньої сім'ї на народження і виховання дитини до 18-річного віку;
- втрачений матір'ю заробіток через виховання дитини;
- оцінка праці вчителів, батьків (у неробочі дні);
- витрати на професійну підготовку працівника тощо.
Отже, товар "робоча сила" є надзвичайно капіталоємним для суспільства.
Купівля-продаж робочої сили виступає в формі купівлі продажу праці, тому вартість, а значить і ціна робочої сили перетворюються на заробітну плату. Отже, вартість робочої сили, виражена в грошовій формі, набуває форми ціни робочої сили. Таким чином, заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни товару "робоча сила", її речовим, матеріальним змістом є кількість життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили найманого працівника і членів його сім'ї.
Заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.
В економічній теорії, заробітна плата - це ціна робочої сили (праці), яка відповідає вартості предметів споживання і послуг, що забезпечують відтворення робочої сили.
Сутність поняття "заробітна плата" складна і багатостороння, тому розглядати її потрібно з різних позицій.
По-перше, заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття "оплата праці", яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати роботодавця на робочу силу.
По-друге, заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений як правило у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за виконану роботу. Це загальновизнане визначення, що подано у законі України "Про оплату праці".
По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці.
По-четверте, для найманого працівника заробітна плата - це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.
По-п'яте, для підприємця заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Отже, можна сформулювати таке визначення заробітної плати: заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або надані послуги і спрямований на мотивацію праці.
2. Функції заробітної плати
Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Виходячи з комплексного розуміння сутності заробітної плати, з'ясуємо значення притаманних їй функцій. На нашу думку, найважливішими з них є такі.
1. Відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь. В ній реалізується економічний закон зростання потреб. Ця функція тісно пов'язана з особливостями державного регулювання заробітної плати, із встановленням на державному рівні такого її мінімального розміру, який би забезпечував відтворення робочої сили.
Якщо порівняти мінімальну (на 1.01 2002 р. - 185 грн.) та середню (370 грн.) заробітну плату з прийнятим Верховною Радою прожитковим мінімумом - 342 грн. на одну особу на місяць, очевидним стає висновок, що відтворювальна функція заробітною платою в Україні не виконується. За деякими оцінками, для забезпечення відтворення сім'ї, зарплата працівника повинна бути не менше 1250 грн., хоча є думка що й вона не відповідає сучасним потребам.
2. Стимулююча функція заробітної плати полягає у встановленні залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результа­ти роботи підприємства. Ця залежність повинна бути такою, щоб заохочувати до постійного покращання результатів праці.
3. Регулююча, або ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури. Формування ефективно функціонуючого ринку праці передбачає свободу кожного найманого працівника вільно обирати місце прикладання своєї праці, а його прагнення до підвищення життєвого рівня обумовлює професійні переміщення у пошуках такої роботи, яка б максимально задовольняла зростаючі потреби. Іншими словами, в ринкових умовах вища заробітна плата на ефективніших робочих місцях стимулює перехід сюди працівників з неефективних робочих місць. В Україні відмінність в рівнях заробітної плати по галузях не відповідає співвідношенням у складності праці.
4. Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткою працівника в новоствореному доході у відповідності з його трудовим внеском. Соціальне значення цієї функції заробітної плати полягає у забезпеченні соціальної справедливості, по-перше, при розподілі доходу між найманими працівниками і власниками засобів виробництва, і по-друге, при розподілі між найманими працівниками у відповідності з результатами їхнього трудового внеску.
5. Функція формування платоспроможного попиту населення. Її призначення - узгодження платоспроможного попиту, під яким розуміємо форму виявлення потреб, забезпечених грошовимикоштами покупців, з одного боку, і виробництва споживчих товарів - з іншого. Оскільки платоспроможний попит формується під дією двох основних факторів - потреб та доходів населення, то за допомогою заробітної плати в ринкових умовах встановлюються пропорції між товарною пропозицією та попитом.
3. Чинники, що визначають рівень заробітної плати
Ставки заробітної плати істотно відрізняються для різних професій, рівнів кваліфікації. Відрізняється й рівень заробітної плати в різних країнах (наприклад, в США середня заробітна плата 2500 дол. на місяць; в Західній Європі - 1500-2500 дол.; В Східній Європі (постсоціалістичні країни) - приблизно 300 дол.; в Україні - 70-75 дол., в Росії - 150-170 дол.). Як бачимо, різниця в оплаті праці із західними країнами в 30-50 разів, причому ціни на продукти харчування приблизно однакові або більші в кілька разів. В США заробітна плата вища, ніж у Західній Європі, в Європі - вища, ніж в Азії.
На рівень заробітної плати має вплив низка чинників:
1. Географічні умови та технічний рівень виробництва (наприклад, США краще забезпечені природними ресурсами та мають вищий

 
 

Цікаве

Загрузка...