WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Управління державним боргом - Курсова робота

Управління державним боргом - Курсова робота

боргу України є парадоксальними і неприйнятними урозвинутому економічному середовищі, оскільки за таких умов неможливими є процеси не тільки розширеного, але й простого відтворення.
Кардинальним шляхом розв'язання проблеми боргів є "сценарій" розрахунків по них, тобто управління боргом, з орієнтацією на поступове абсолютне скорочення заборгованості та згладжування коливань в обслуговуванні боргу.
Боргові проблеми України не є унікальними і мають зарубіжні аналоги. Але використання досвіду розвинутих країн щодо управління боргом є проблематичним, оскільки західна практика базується на засадах досконалої конкуренції, відповідності ціни грошей на боргових та інвестиційних ринках, передбачуваності темпу кругообороту капіталу тощо. Потрібна індикативна корекція такого досвіду відповідно до специфіки економічного розвитку різних країн з урахуванням поточної ситуації.
Подальший розвиток ринку державних запозичень в Україні повинен характеризуватися новими рисами.
Необхідно добитися зменшення вартості позичкових коштів і, відповідно, вартості обслуговування державного боргу. Доходність державних цінних паперів має бути найнижчою порівняно з доходністю інших фінансових інструментів і депозитних ставок банків.
Нагальним є припинення обслуговування державних облігацій, що перебувають у власності НБУ.
Досягнення бездефіцитного бюджету необхідно забезпечувати через реформи у видатковій та доходній частинах бюджету, а тому неемісійні варіанти надходження коштів потребують особливої уваги. Для наповнення бюджету слід зробити альтернативний акцент на податковій політиці, значно розширивши податкову базу.
Необхідно започаткувати розробку державних інвестиційних програм, направивши на їх фінансування частину коштів, одержаних на ринку запозичень.
Потребує розвитку повноцінний сектор муніципальних цінних паперів (місцевих облігацій) з метою диверсифікації напрямів прикладання капіталу на боргових ринках. Перерозподіл боргових зобов'язань між різними рівнями управління дозволить реалізувати регіональні програми, розширить можливості місцевого самоврядування і послабить тиск на загальнодержавний бюджет.
ВИСНОВКИ
З вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Державний борг - це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави домогоспо-дарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:
" збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;
" циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
" скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення) державних витрат;
" вплив політичних бізнес-циклів - надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження влади.
Державний борг формується під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий інвестиційний клімат, трансформаційний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, від'ємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого відтворення. Суб'єктивні фактори пов'язані з ситуативними прорахунками у тактиці впровадження реформ і фактичною відсутністю стратегії щодо розвитку фінансового ринку. До того ж мають місце спроби вирішення поточних проблем "у пожежному порядку".
Незбалансованість державного бюджету України, дефіцитність торговельного балансу, прийняття державою боргів підприємств і невиважена політика державного запозичення вкрай загострили проблему державного боргу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України Про Державний бюджет України на 2005 рік // Фінанси України -2005. - №5.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Паякін Ю.І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа. - 1998. - с.544.
3. Д'яконова І.І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації //Фінанси України. - 2001. - №11. - с.34-39.
4. Д'яконова І.І. Причини та фактори бюджетного дефіциту // Банківська справа. - 2002. - №3. - с.47-50.
5. Д'яконова І.І. Удосконалення методів регулювання доходів і видатків державного й місцевого бюджетів // Фінанси України. - 1999. - №3. - с.125-129.
6. Економічна теорія: у 2-ох кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник /За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 408с.
7. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник для вузів. - 2-е видання. - К.: Наукова думка, 2002. - 304с.
8. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Регіональна економіка: Навч. посібник для вузів. - К.: Наукова думка, 2000. - 304с.
9. Закон України "Про бюджетну систему України" //Правові аспекти приватизації в Україні. - К., 1996. - с.51-52.
10. Кухарець А.В. З історії бюджету //Фінанси України. - 1998. - №2. - с.113-115.
11. Мельничук С. Державному бюджету економічне обґрунтування //Фінанси України. - 2002. - №6. - с.14-27.
12. Механізм фіскальної політики //Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підруч. - К., 1999. - с.169-193.
13. Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні //Фінанси України. - 2000. - №9. - с.126-133.
14. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України. - 1998. - №3. - с.37-45.
15. Основи економічної теорії: політичний аспект: Підручник /Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каліщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-е видання, перероб. і допов. - К.: Вища школа. - Знання, 1997. - 743с.
16. Павлюк К.В. Проблеми формування бюджету розвитку //Фінанси України. - 2000. - №1. - с.59-65.
17. Радіонова І.Ф. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу //Загальна економіка: Підруч. для ліцеїв і гімназій. - К., 1995. - с.277-290.
18. Радіонова І.Ф., Бурлай Т.В. Модель дефіциту бюджету України //Фінанси України. - 1998. - №9. - с.9-15.
19. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні //Фінанси України. - 2000. - №5. - с.93-97.
20. Ротов А.І. Формування державного бюджету України //Фінанси України. - 2003. - №9. - с.18-21.
21. Сочко К. Принципи бюджетної політики: Лекційно-практ. Курс. - Ужгород, 2004.
22. Cтатистичні дані державного комітету статистики України за 2003-2005 рр.

 
 

Цікаве

Загрузка...