WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Управління державним боргом - Курсова робота

Управління державним боргом - Курсова робота

вагикапітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;
6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;
7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;
9) захищених статей видатків бюджету;
10) обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди.
Проект Основних напрямів бюджетної політики обговорюється на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше 1 червня поточного року. Його затвердження дає старт розробці проекту закону про Державний бюджет України, а отже формуванню бюджетного механізму на наступний бюджетний період [1].
За допомогою бюджетного механізму можна практично використовувати бюджет в якості інструмента державного регулювання економіки, стимулювання виробничих та соціальних процесів.
Завдяки бюджетному перерозподілу національного доходу, маємо можливість вдосконалювати структуру суспільного виробництва.
При цьому держава застосовує різні форми прямого та непрямого впливу на економіку - субсидування підприємств, державне інвестування, бюджетне фінансування, конверсія оборонних галузей тощо, для зміни пропорцій, які склалися в народному господарстві.
Бюджетний механізм є активним інструментом реалізації бюджетної політики держави. Судити про неї можна за статтями бюджетних доходів та видатків. Державний бюджет, що складається у формі доходів і видатків, може виступати діючим знаряддям загальнодержавного фінансового контролю. Визначає склад доходів та видатків Державного бюджету України бюджетна класифікація.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, урахуванням організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
· Класифікація доходів бюджету;
· Класифікація видатків бюджету (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення);
· Класифікація фінансування бюджету;
· Класифікація боргу.
Через бюджетні показники можна слідкувати за течією економічних та соціальних процесів, розцінюючи відхилення фактичних даних від запланованих як певні сигнали для прийняття оперативних урядових рішень.
Бюджетний механізм державного бюджету спрямований на підвищення ділової активності підприємців, на прискорене оновлення виробничих фондів, впровадження досягнень НТП і на основі зростання виробництва на здійснення соціальних перетворень, перехід на більш високий рівень соціального обслуговування населення.
Бюджет як централізований фонд коштів держави, обсяг якого щорічно визначається Верховною Радою, не може досягти такого рівня навіть на один день. Ці кошти щоденно витрачаються державою, оскільки саме для цього вони і акумулюються.
Тому Верховна Рада визначає порядок мобілізації коштів в центральний фонд та їх витрачання.
Бюджет держави - це основний фінансовий план щодо створення централізованого фонду коштів. Як план, він тісно пов'язаний з системою інших планів, які укладаються в державі.
Бюджет складається у формі балансу доходів та видатків.
Доходи та видатки бюджету - це об'єктивно обумовлені категорії, кожна з яких має специфічне суспільне значення:
· доходи слугують фінансовою базою діяльності держави;
· видатки - для задоволення суспільних потреб [5, c.81].
2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВИДИ
2.1. Поняття державного боргу
Борг є важливим елементом кругообігу "доходи-витрати". Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу - це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу.
Державний борг - це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави домогоспо-дарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:
" збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;
" циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
" скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення) державних витрат;
" вплив політичних бізнес-циклів - надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження влади [6, c.39].
Абсолютний розмір державного боргу є не дуже показовим макроекономічним індикатором, оскільки борг зростає у міру збільшення ВВП, і на його величину впливає інфляція. Більш змістовними є відносні показники заборгованості, а саме:
" відношення боргу до ВВП;
" відношення суми обслуговування боргу до ВВП.
Відносна величина державного боргу ("борг / ВВП") залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, якою визначається розмір виплат по боргу, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту. Зменшення відносної заборгованості в економіці можливе за умови, якщо темпи зростання реального ВВП зменшуватиметься, а частка первинного бюджетного надлишку відносно ВВП збільшуватиметься.
Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх поділяють на короткострокові та довгострокові.
Таблиця 1
Динаміка державного боргу України
Показники Роки
1993 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2005
Зовнішній борг (млрд. дол.) 0,4 3,6 4,8 8,2 8,8 9,6 11,5 12,6
Внутрішній борг (млрд. дол.) 0,0 0,0 0,0 5,3 2,1 5,4 3,9 2,9
Всього (млрд. дол.) 0,4 3,6 4,8 13,5 10,9 15,0 15,4 15,5
Державний борг формується під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий інвестиційний клімат, трансформаційний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, від'ємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу,

 
 

Цікаве

Загрузка...