WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Форми міжнародних економічних відносин (пошукова робота) - Реферат

Форми міжнародних економічних відносин (пошукова робота) - Реферат

замінена на евро).
Крім того, валюту можна розглядати з позицій держави-емітента (іноземна, національна, валюта країни-експортера, валюта країни-імпортера); режиму використання (повністю та частково конвертована, неконвертована); мети використання (клірингові, валюта ціни та валюта платежу).
Клірингові валюти - розрахункові валютні одиниці, в яких здійснюються розрахунки в банках і різноманітні операції з обов'язкового взаємного врахування міжнародних вимог і зобов'язань, що виходять з рівності вартості товарних поставок і наданих послуг. Клірингові валюти функціонують виключно у вигляді запису за банківськими рахунками. Валюта ціни і валюта платежу визначається в міжнародних торговельних відносинах між сторонами, що укладають угоди. Вибір валюти ціни потребує перерахунку валют.
Як вид валюти можна розглянути резервну валюту - національні кредитно-грошові кошти провідних країн-учасниць світовоїторгівлі, які використовуються для обслуговування міжнародних розрахунків при зовнішньоекономічних операціях, іноземних інвестиціях, визначенні цін. Найчастіше в ролі резервної валюти використовують долар США. Статистичні дані свідчать, що останніми роками 60-70 % загальносвітових експортних угод укладалися саме у доларах США. Це пояснюється тим, що долар США є визнаною світовою резервною валютою, оскільки США - єдина країна, яка може отримувати необмежені кредити в своїй валюті. При цьому США має можливість впливати на цінність своєї заборгованості перед іншими країнами. Наприклад, можна з упевненістю стверджувати, що вартість заборгованості СІЛА на момент виплати боргу буде меншою, ніж у той період, коли кошти було взято. Визнано, що держава, яка має значні запаси іноземної валюти, не стане банкрутом, її борги буде профінансовано іншими державами.
Валютні системи та елементи валютних систем
Валютні відносини втілюються в конкретних валютних системах. Валютні системи є формою правової та інституційної організації валютних відносин.
Валютна система - державно-правова форма організації валютних відносин, її призначення - сприяти розвитку економічного співробітництва між країнами за допомогою ефективного опосередкування платежів з експорту, імпорту товарів, капіталу, послуг та ін.
Через валютні системи здійснюється переливання економічних ресурсів з однієї країни до іншої або, навпаки, цей процес блокується. Валютні системи постійно змінюються, розвиваються, відображаючи зміни в національному і міжнародному житті. Валютні системи - складне утворення. Виокремлюють національну і міжнародну (регіональну) світову валютні системи.
Під національною валютною системою розуміють певний порядок грошових розрахунків держави з іншими країнами. До основних її елементів належать: національна валюта - грошова одиниця держави; умови обміну національної валюти на золото або інші валюти (конвертованість валюти); паритет національної валюти.
Міжнародна валютна система - це правова форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин між державами, що закріплена міждержавними домовленостями і нині являє собою сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійснюються платежі та розрахунки країн у межах світового господарства. Найвідомішою організаційною формою міжнародної валютної системи є Європейська валютна система (ЄВС).
Валютний ринок. Валютний курс
Валютний ринок - це сфера економічних відносин, де здійснюються операції з купівлі, продажу й обміну іноземної валюти та платіжних документів, виражених в іноземних валютах, формуються валютні курси. Валютний ринок пройшов тривалий розвиток від виконання допоміжної ролі щодо ринків товарів і послуг до самостійної сфери застосування капіталу. Він є сукупністю комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ. Більшість операцій на такому ринку здійснюється в безготівковій формі за поточними і терміновими банківськими рахунками. Це угоди на купівлю-продаж банківських депозитів.
Торгівля валютою постійно здійснюється на багатьох фінансових ринках у всьому світі. Валютний ринок є організованим ринком специфічного товару - валюти. Як кожен товар, товар-валюта має ціну. Ціна валюти - валютний курс.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої при здійсненні купівлі-продажу. Така ціна може встановлюватися: через співвідношення попиту і пропозиції на цю грошову одиницю в умовах ринку; через чітко регламентовані і визначені рішення уряду або фінансово-кредитних органів. Встановлення курсів валюти називається котируванням. Купівля і продаж валюти здійснюється за різними курсами. Різниця між курсом купівлі та продажу забезпечує банкам зиск від кожної операції обміну однієї валюти на іншу. Механізм вільного формування валютних курсів нагадує механізм вільного ціноутворення в умовах досконалої конкуренції. Ціна будь-якої іноземної валюти в національних грошових одиницях визначається як ціна, що врівноважує попит і пропозицію цієї валюти. З підвищенням попиту зростає курс валюти і навпаки.
На рис. 38 зображено криву попиту на валюту DDi і криву пропозиції валюти SS^. У точці перетину цих кривих О встановлюється зрівноважена ціна валюти, за якої попит на валюту дорівнює пропозиції валюти. Значення К відповідає рівноважному курсу валюти, значення Q - рівноважному обсягу валюти.
Нині найпоширенішою теорією при визначенні валютних курсів є теорія паритету купівельної спроможності. За цією теорією курси двох валют відображатимуть зміни рівнів цін у цих країнах. Якщо в одній країні ціни зростають щодо цін в іншій країні, то валюта цієї країни знецінюється, тоді як валюта другої країни стане дорожчою. Купівельну спроможність валюти виражають як одиницю товарів і послуг, що можна придбати за грошову одиницю порівняно з базовим періодом. Валютний курс, що встановлюється з урахуванням купівельної спроможності, дуже рухомий і зазнає значно більших змін, ніж золотий або валютний паритет.
Рис. 38. Зрівноважена ціна валюти
Ринкове і державне регулювання валютного курсу доповнюють одне одного. Ринкове регулювання засноване на конкуренції і породжує стимули до розвитку, державне регулювання спрямоване на зменшення негативних наслідків ринкового і змінюється залежно від ситуації. В умовах кризи, війн тощо переважає жорстке регулювання, за стабільної ситуації заохочується лібералізація ринкових відносин.
Міжнародні валютно-фінансові організації
У сучасних умовах значення і роль міжнародних валютно-фінансових організацій постійно зростає, адже

 
 

Цікаве

Загрузка...