WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст. - Реферат

Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст. - Реферат


Реферат на тему:
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст.
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIXст.
1. Критичний напрям посткласичної економічної теорії. Теорія факторів виробництва Ж. Сея. Дрібнобуржуазна критика ідей класичної школи в працях П. Прудона і С. Сисмонді. Теорія недови-робництва Т. Мальтуса.
2. Витоки суб'єктивної школи політекономії. Економіко-матема-тичні моделі А. Курно і Й. Тюнена. Г. Госсен і його суб'єктивно-психологічні закони.
3. Теорія "національної системи" Ф. Ліста й історична школа в Німеччині.
Один із важливих напрямів посткласичної політекономії пов'язаний насамперед з ім'ям Ж. Сея (1767-1832), який народився у Франції в буржуазній родині, здобув гарну освіту. Спочатку він працював у торговельній конторі, а потім викладав політекономію в Коледж де Франс, вів активну громадську діяльність (член комітету фінансів в уряді Бонапарта). До основних праць Ж. Сея належать "Трактат політичної економії, або Простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства" (1803 p.), "Повний курс практичної політичної економії" (1829 p.), "Катехізис політекономії" (1817 p.). Учений запропонував плюралістичне тлумачення вартості, відповідно до якого вартість може мати чимало визначень, оскільки залежить від різноманітних чинників: суб'єктивної оцінки корисності товарів; витрат виробництва; співвідношення попиту і пропозиції. Основними, на його думку, є витрати факторів виробництва.
У теорії факторів виробництва, тісно пов'язаній з теорією послуг, Ж. Сей сформулював ідею економічної "тріади", в якій кожен фактор виробництва закономірно одержує свою частку загального прибутку (табл. Д 1).
Економіст розглядав процес виробництва як гармонійне співробітництво власників ресурсів і підприємств, що споживають ці ресурси. Підприємницький прибуток є винагородою капіталіста за раціональне використання придбаних ресурсів. Якщо підприємець бере позику, то відсоток є відрахуванням з підприємницького прибутку. Ж. Сей сформулював основні положення теорії компенсації, суть якої полягає в тому, що застосування машин, які потребують витрат, має компенсуватися поліпшенням добробуту всього населення. Застосування машин приводить як до збільшення безробіття, так і до зростання продуктивності праці і реальної зарплати, тому не може бути причиною кризи. Крім того, учений запропонував оригінальну теорію відтворення, або теорію збуту, відповідно до якої будь-яке виробництво саме породжує прибутки, на які купуються товари (закон ринків Сея). Ціни на товари цілком еластичні і швидко реагують на зміни кон'юнктури, отже, попит і пропозиція автоматично пристосовуються одне до одного. В результаті надвиробництво товарів неможливе. В економічній концепції Ж. Сей замість ідеї експлуатації найманої праці, розробленої А. Смітом і Д. Рікардо, запропоновано ідею гармонії класових інтересів. Учений, як і А. Сміт, був прихильником лібералізму або фритредерства в економічній політиці і відстоював ідею "дешевої" держави, тобто скорочення державних витрат і зведення до мінімуму втручання держави в економіку.
-
Одним з найактивніших послідовників теоретичних ідей Ж. Сея був Ф. Бастіа (1801-1850), в економічній літературі йдеться навіть про школу Сея - Бастіа.
Ф. Бастіа був французьким комерсантом, який виступав за вільну торгівлю. Його по праву вважають прихильником фритредерського напряму школи Ж. Сея. Основні роботи Ф. Бастіа - "Економічні софізми" (1846 p.), "Економічні гармонії" (1849 р.), в яких він розвинув теорію факторів виробництва і послуг Ж. Сея. Він вважав, що фірмам-виробникам надають послуги також позичкові капіталісти. Ця послуга полягає в "відстроченні" споживання грошового капіталу, а позичковий відсоток є платою за відстрочене споживання. Він розглядав земельну ренту як різновид відсотка на капітал, вкладений у землеробстві. Між фермерами і земельними власниками немає протиріччя. Суспільство, на його думку, є гармонійним співробітництвом класів, що обмінюються своїми "послугами". Економічна свобода підприємництва - гарантія еквівалентності такого обміну. Ідея "гармонії" інтересів усіх класів суспільства, запропонована Ф. Бастіа, стала основою розробки моделей безкризового розвитку економіки і може бути застосована для аналізу економічних відносин суб'єктів, що функціонують в умовах, за яких чинники економічних криз ще не склалися. Більш того, модель гармонійного суспільства застосовується для визначення особливостей циклічного розвитку сучасної економіки.
В історії економічної думки одним з відомих критиків ідей класичної школи є П. Прудон (1809-1865) - французький економіст, теоретик анархізму і дрібнобуржуазного реформаторства. Виходець з бідної селянської родини, він не зміг здобути систематичну освіту, займався самоосвітою, одержавши ступінь бакалавра. Вів активне суспільно-політичне життя, виступав з різкою критикою великої приватної власності. Основні праці П. Прудона - "Що таке власність" (1840 p.), "Система економічних протиріч, або Філософія злиднів" (1845-1846 pp.), "Сповідь революціонера" (1849 p.), "Загальна ідея революції" (1851 p.); "Війна і світ" (1861 р.), "Про федеративний принцип" (1863 р.), "Про політичні можливості робітничого класу" (1865 p.).
П. Прудон розробив власну теорію поділу праці. На його думку, в основі економічного розвитку лежить поділ праці, що сприяє як зростанню багатства, так і погіршенню матеріального становища працюючих. Поділ праці має "гарні" і "погані" сторони. "Гарні" сторони пов'язані із зростанням продуктивності праці на основі механізації виробництва; "погані" - це зростання безробіття і злиднів унаслідок відновлення капіталу і впровадження нової техніки. Суспільство повинно усунути "погані" сторони поділу праці і поліпшити "гарні" за допомогою "конституйованої" вартості. Згідно з теорією "конституйованої" вартості Прудона продукти набувають вартості тільки в обміні. Виробництво створює натуральне тіло продукту, а обмін - його суспільну форму. "Конституйовану" вартість учений характеризував як комбіновану вартість, оскільки вона комбінує результати праці різних галузей в обміні; як синтетичну, тому що вона об'єднує споживну і мінову вартість; як пропорційну, адже вона встановлює пропорції між галузями суспільного поділу праці, а також як рівноважну вартість, бо вона запобігає рівновазі (збігу) інтересів продавців і покупців.
На основі теорії вартості П. Прудон розробив теорію грошей, суть якої полягає в тому, що коли товари обмінюватимуться за "конституйованою" вартістю, то гроші не потрібні, тому що сама вартість є еквівалентом товару. Замість паперових грошей мають бути "робочі" гроші, які є посвідченням, що видається товаровиробникам народним банком. Вони показують, скільки товарів та якої вартості виробив кожен виробник. Необхідну продукцію виробники одержуватимуть у народному банку за "робочі гроші". У результаті створюється безгрошова організація товарообміну.На його думку, безгрошовий товарообмін має великі переваги, тому що товари справді обмінюються еквівалентно, ліквідуються нетрудові прибутки і класові протиріччя. Концепція безгрошового обміну Прудона пов'язана з його теорією прибутків. Усі прибутки він поділив на трудові і нетрудові. Трудовий прибуток - це передусім зарплата, що створюється особистою працею. Основною формою нетрудового прибутку є позичковий відсоток. На основі позичкового відсотка з'являється промисловий і торговельний прибуток. За П. Прудоном, усі ці форми нетрудових прибутків є результатом нееквівалентного обміну між різними класами. Отже, власність великого капіталу - це нагромаджені нетрудові прибутки. Власність дрібних власників - результат трудових зусиль.
Держава повинна захищати інтереси трудящих класів за допомогою впровадження безгрошового товарообміну та надання виробничо-споживчим асоціаціям безпроцентних кредитів. Для підвищення ефективності цих заходів учений запропонував здійснити кілька політичних реформ, які передбачають таке управління суспільством, за якого досягалася б загальна справедливість і послідовна реалізація плану "соціальної ліквідації". Відповідно

 
 

Цікаве

Загрузка...