WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Меркантилізм (пошукова робота) - Реферат

Меркантилізм (пошукова робота) - Реферат

виникали передумови встановлення режиму вільної конкуренції національних промисловців і торговців.
Одним з найвизначніших представників французької фізіократичної школи є Ж. Тюрго (1727-1781). Він народився в Нормандії у дворянській родині, вчився в Парижі, за фахом філософ, юрист. У 1752 р. одержав судову посаду в паризькому парламенті, з 1776 р. - морський міністр і генеральний контролер фінансів Франції, викладав у кількох французьких університетах. У праці "Міркування про створення і розподіл багатства" (1766 р.) Ж. Тюрго розвинув основні положення фізіократичної школи. Він розумів вартість уже не тільки як результат природи і землі, оскільки на неї впливають інші чинники, тобто інтереси продавців і покупців і втручання держави (її економічна політика). Вартість продукту, створеного в сільському господарстві, розкладається вже на фонд відшкодування плюс фонд зарплати і чистий продукт. Розподіл продукту має бути таким, щоб створювались належні умови для ефективного господарювання всіх суб'єктів. Розроблені Ж. Тюрго практичні рекомендації щодо вдосконалення розподілу продукту зводяться до скасування високих цін на хліб, встановлення вільного режиму внутрішньої і зовнішньої торгівлі та запровадження єдиного податку на прибутки земельних власників.
Методологічне значення фізіократичної школи дуже велике, бо тут вперше застосований балансовий метод дослідження. Економічна таблиця Ф. Кєне - це перший зведений баланс народного господарства. Крім того, вперше було використано макроекономічний аналіз і економіко-математичні методи. Багато теоретичних положень проілюстровано графіками та схемами і підтверджено аналізом фактичнихданих. Фізіократична школа вдало продемонструвала практичний характер своєї економічної концепції, пропонуючи конкретні рекомендації щодо вдосконалення умов господарювання французького фермерства.
Розвиток класичної політекономії пов'язаний з працями великих англійських економістів середини XVIII - початку XIX ст. А. Смі-та і Д. Рікардо.
А. Сміт (1723-1790) - засновник класичної політекономії в Англії. Народився в Шотландії, вчився в університетах Глазго, Оксфорда, за науковим фахом філософ, математик, астроном, економіст. З 1751 р. професор кафедри філософії університету Глазго, у Франції він познайомився з Ф. Кєне і Ж. Тюрго.
Основна праця А.Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776 р.) складається з п'яти частин (5 томів) і містить кілька вчень, передусім теорію поділу праці. Обмін продуктів на ринку вчений визначав як результат поділу праці у виробництві. Поглиблення поділу праці забезпечує прогрес торгівлі, промисловості, отже, сприяє добробуту всієї нації. Наслідками поділу праці він також вважав економію робочого часу, збільшення обсягів випуску продукції, підвищення продуктивності праці, розмаїтість товарів, появу грошей. Уперше в історії економічної думки А. Сміт пов'язав появу грошей із поглибленням поділу праці. На його думку, гроші як результат розвитку обміну і торгівлі є таким товаром, що слугує загальним еквівалентом, мірою вартості всіх інших товарів. А. Сміт не робить різниці між золотими і паперовими грошима і їх функції зводить тільки до функцій засобів обігу і платежу. Однак докладно розглянувши функцію грошей як засобу платежу, А. Сміт визначив кредит як необхідний наслідок розвитку грошового обігу.
У своїй теорії вартості А. Сміт вивів відмінність вартості та споживної вартості, визначивши вартість (мінову вартість) як природну ціну товару. На думку ученого, природна ціна товару пов'язана з оцінкою витрат праці на видобуток і обробку золота, яке є загальним еквівалентом вартості всіх товарів. На природну ціну впливає також кількість товарів, запропонованих продавцями. Природна ціна відрізняється від ринкової, оскільки на останню впливає попит і пропозиція товарів, і вона може коливатися навколо природної. На основі цього коливання продавці можуть одержувати додатковий прибуток або зазнавати збитків. Елементи вартості А. Сміт зводить до сукупності основних доходів: зарплати, прибутку, відсотка, ренти. Фонд відшкодування тут відсутній, оскільки учений вважав, що вартість засобів виробництва, як і будь-який інший продукт, можна представити як суму прибутків різноманітних соціальних груп (класів) суспільства. Подана в такому вигляді структура вартості одержала в літературі назву "догма Сміта".
Концепція класового суспільства А. Сміта ґрунтується на його теорії вартості. Згідно із структурою вартості товару, яка дорівнює сумі доходів, класову структуру суспільства можна відобразити як систему відносин між найманими робітниками, промисловими капіталістами, банкірами, землевласниками та фермерами. Основна суперечність виникає між найманими робітниками і промисловими капіталістами. Економіст довів це положення у теорії зарплати та теорії прибутку. У простому товарному виробництві зарплата - це весь продукт, вироблений робітниками. У капіталістичному виробництві зарплата є частиною продукту праці робітника. Зарплата не дорівнює всьому продукту праці, тому що тяжіє до "природної ціни праці", тобто до мінімуму. Мінімальний рівень зарплати вигідний промисловцям, оскільки вони можуть привласнити частину праці працівників. А. Сміт вважав, що за умов економічного прогресу капіталісти можуть використовувати цілий комплекс засобів одержання прибутку: присвоєння частини праці найманих робітників (це основний засіб); "особиста стриманість", тобто економія на особистому споживанні; винагорода (плата) за ризик в умовах жорсткої конкурентної боротьби або плата за особливий вид праці - управління виробництвом. Таке трактування прибутку лежить в основі сучасної теорії прибутку Й. Шумпетера і Ф. Найта, а також в основі теорії гармонізації суспільства.
Теорію земельної ренти А. Сміт пов'язував з розв'язанням існуючої в буржуазному суспільстві суперечності між фермерами і земельними власниками. Земельну ренту спочатку отримує фермер, а потім у вигляді орендної плати передає земельному власнику. Фермер повинен мати високий прибуток, щоб виплатити орендну плату і мати особистий дохід. Отже, фермер має підвищувати продуктивність своєї праці, переходячи до інтенсивного ведення господарства. Послідовно розробляючи теорію прибутків, А. Сміт виявив специфічну залежність між прибутками у матеріальній і нематеріальній сферах. Матеріальна сфера - це все те, що створює вартість і відразу має право на одержання прибутку. Нематеріальна сфера - це всі ті

 
 

Цікаве

Загрузка...