WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Рушійні сили економічного розвитку суспільства - Реферат

Рушійні сили економічного розвитку суспільства - Реферат

Коломийський економіко-правовий коледж
РЕФЕРАТ
з дисципліни "Основи економічної теорії"
на тему:
РУШІЙНІ СИЛИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
ПЛАН
1. Економічні потреби, яка їхня структура і як вони формуються
2. Економічні інтереси, які є види їх та як вони взаємодіють
3. Чому економічні потреби та інтереси с стимулами економічного розвитку
1. ЕКОНОМІЧШ ПОТРЕБИ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ІНТЕРЕСІВ
У демократичному суспільстві головними суб'єктами економіки є: особа, колектив, співтовариство рівноправних громадян, народ (нація). Своїми активними цілеспрямованими діями вони впливають на розвиток науки, техніки, соціально-економічного прогресу в країні залежно від реалізації своїх інтересів. Ось чому побудувати високорозвинену ефективну економіку, досягти соціального прогресу суспільства можна, лише орієнтуючись на задоволення потреб та інтересів різноманітних суб'єктів економічної системи.
ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА
Поняття "потреба" дуже містке. Людина має систему най-різноманітніших потреб: фізіологічних, інтелектуальних (духовних), соціальних тощо. Колектив залежно від сфери діяльності має свої специфічні потреби. Скажімо, потребами підприємства, що виробляє одяг, є розвиток його потужностей, запровадження нових моделей, зростання прибутку підприємства і доходів кожного його члена.
Потребами народу (нації) є зростання економічного, наукового, тех-нічного, духовного потенціалу країни, гарантування її зовнішньої безпеки, технічної, технологічної та культурної незалежності.
Є потреби самозахисту (безпеки, захищеності), потреби поваги (визнання, самоповаги), потреби у любові, духовній близькості, потреби самоутвердження, саморозвитку тощо. Проте ми розглядатимемо потреби, що пов'язані зі сферою господарської діяльності. Вони дістали назву економічних потреб.
Економічні потреби-це необхідність у яситтєюх фіагах> бажання володіти ними і використовувати за призначенням
Систему особистих економічних потреб подано на рис. 6. Потреби породжуються двома визначальними причинами. Перша має фізіологічний характер, тому що людина як жива істота
Рис. 1. Структура особистих економічних потреб
потребує певних умов і засобів існування. Друга є результатом суспільних умов, у яких люди перебувають і виховуються.
Потреби характеризують лише можливість споживання. Однак для того щоб ця можливість перетворилася на дійсність, потрібно мати певні життєві засоби. Величезна роль економічних потреб полягає в тому, що вони спонукають людей до дії. Отже, виробництво продукує різнобічні блага, які є необхідною умовою існування розвитку людського суспільства на будь-якому історичному його щабелі.
У свою чергу, блага, створені у сфері матеріальної життєдіяльності, формують різноманітні потреби, які становлять предмет інтересу і стають стимулами до праці.
Отже, економічні потреби народжуються насамперед у виробництві, в процесі праці та пов'язані з ним.
Задоволення ж економічних потреб відбувається у споживанні, яке відтворює і створює потребу. Завдяки економічним потребам відбувається органічний взаємозв'язок цілей.
Сукупність суспільних потреб можна розглядати під різним кутом зору. Наприклад, їх поділяють на виробничі (продовжують процес виробництва: метал, цемент, обладнання, електроенергія), невиробничі (спрямовані на забезпечення потреб людини: цукор, хліб, меблі, одяг, послуги).
З урахуванням суб'єкта споживання розрізняють потреби окремої людини, сім'ї, колективу підприємств, працівників певної галузі виробництва, жителів певних населених пунктів, суспільства в цілому.
За масштабами і структурою виробництва економічні потреби можна класифікувати на абсолютні, дійсні та фактичні. Абсолютні визначаються максимальним обсягом створюваних у суспільстві матеріальних благ і послуг за найсприятливіших умов, які могли б бути спожиті суспільством. Дійсні - такі, що задовольняються при оптимальних розмірах виробництва. Фактичні - це ті, що виступають у формах задоволеного попиту.
Економічні потреби, які ми розглянули, - це лише певна частина потреб окремої людини або групи людей, яким належить провідна роль.
ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ
Продуктивні сили, безперервно розвиваючись, не лише створюють умови для задоволення потреб, які склалися, а й стають грунтом для виникнення нових потреб. Цей процес розвитку суспільного виробництва свідчить про те, що в ньому діє об'єктивний закон зростання потреб.
Об 'єктивний закон зростання потреб відображує безперервне зростання маси і різноманітності споживних вартостей в результаті зростання продуктивних сил. Це призводить до зміни структури виробництва і витіснення існуючих потреб новими. Розвиток продуктивних сил, міжнародний поділ праці, спеціалізація сприяють економічному зближенню народів різних країн, що веде до збільшення продуктів праці, а отже, до появи нових потреб
Поява нових споживних вартостей спочатку має обмежений характер. Незважаючи на обмеженість, нові споживні вартості стають суспільною потребою. Оскільки відразу всіх членів суспільства забезпечити новоствореними споживними вартостями неможливо, між попитом на них і пропозицією виникає суперечність. Остання може бути використана для розвитку виробництва шляхом економічного стимулювання, оскільки потреби не тільки є результатом виробництва, а й впливають на нього. Виробництво завжди в кінцевому підсумку пов'язано з потребами, що склалися. Поза потребами неможливе й саме виробництво.
Особливо динамічно зростають потреби, змінюється їхня структура в умовах високих темпів розвитку науки і техніки. Завдяки їм економіка набула такого рівня розвитку, що спроможна задовольняти не тільки такі важливі життєві потреби, за котрі боролося людство багато століть, як їжа, одяг, житло, охорона здоров'я (первинні потреби), а й потреби, що дістали назву другої групи, які є

 
 

Цікаве

Загрузка...