WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Заробітна плата - Реферат

Заробітна плата - Реферат

заробітної плати має на меті: недопущення експлуатації працівників, які виконують нескладну роботу; протистояння недобросовісній конкуренції, що досягається у разі різкого зниження заробітної плати; збільшення найнижчої заробітної плати з метою підвищення загального рівня оплати праці; координування заходів соціальноїполітики у сфері перерозподілу національного доходу, їх узгодження з економічною політикою.
Поняття "мінімальна заробітна плата" стикається з різними сторонами оплати праці. Впроваджуючи інститут мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії, обов'язкової на всій території України, законодавство визначило певне коло понять в Законі України "Про оплату праці" (табл. 12).
Мінімальна заробітна плата є одним з важливих важелів соціального захисту працюючих, виходячи з її розміру визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у зв'язку з безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною, виплати за лікарняними листками тощо.
Згідно із законом України про встановлення величини межі мало-забезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати ці показники визначаються на кожен рік. Наприклад, з 1 січня 1999 р. розмір мінімальної заробітної плати становив 74 грн на місяць, у 2000 р. - 90 грн на місяць до 1 липня, після 1 липня 2000 р. - 118 грн на місяць, з 1 січня 2003 р. - 185 грн.
Поступово з розвитком економіки рівень мінімальної заробітної плати досягне рівня прожиткового мінімуму, що є важливою характеристикою стану економічного розвитку країни. Поки що цей показник не відповідає вимогам, які висуваються до нього.
Коло понять стосовно мінімальної заробітної плати, визначених в Законі
України "Про оплату праці"
Поняття Зміст поняття
1 2
Функціональна роль мінімальної заробітної плати Мінімальна заробітна плата є засобом державного регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності
Сфера застосування мінімальної заробітної плати Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання
Норма затвердження мінімальної заробітної плати Мінімальна заробітна плата - це законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт)
Складові мінімальної заробітної плати До 22 червня 2000 р. мінімальна заробітна плата не включала доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати (ст. 3, ч. 2). 3 22 червня 2000 р. до мінімальної заробітної плати включаються всі передбачені умовами оплати праці доплати, надбавки, премії та інші виплати, крім доплат за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, премій до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальної допомоги
Зв'язок мінімальної заробітної плати із системою оплати праці Не встановлено, але визначено, що тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі, що перевищує законодавче встановлений розмір мінімальної заробітної плати.
Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету (ст. 9, ч. 2), загального рівня середньої заробітної плати (ст. 9, ч. 3), продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.
Обмеження на розмір мінімальної заробітної плати Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості у розрахунку на працездатну особу
Порядок встановлення і перегляду мінімальної заробітної плати Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди .
Умови перегляду мінімальної заробітної плати
Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів (ст. 10, ч. 2)
Умови виплати заробітної плати, нижчої за мінімальну заробітну плату Розмір мінімальної заробітної плати може бути нижчим за встановлений мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника (ст. 21, ч. 2)
Список використаної літератури
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
2. Бутук А. И. Экономическая теория. - К.: Вікар, 2000. - 301 с.
3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. - М.: Мысль, 1987.
4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., ПалкінЮ. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999. - 403 с.
5. Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 297 с.
6. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
7. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристь, 2000. - 861 с.
8. Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О. Татаренко. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999. - 564 с.
9. Калиничева Г. И. Экономическая история: краткий конспект лекций. - К.: МАУП, 1998. - 92 с.
10. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993.
11. КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990.- 311с.
13. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1996. - 785 с.
14. Милль Дж. Основы политической экономии: В 2 т. - М.: Прогресс, 1980.- Т. 2.- 480с.
15. Мостовая Е. Б. Основы экономической теории: Курс лекций. - М.: Инфра-М; НГАЭиУ, 1997. - 496 с.
16. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
17. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. - СПб.: Питер, 2000. - 288 с.
18. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995. - 352 с.
19. Основи економічної теорії / За заг. ред. А. А. Чухна. - К.: Віпол, 1994. -704с.- Ч. I, П.
20. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.; Знання, 1997. - 743 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...