WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Роль іноземних інвестицій в економіці України - Реферат

Роль іноземних інвестицій в економіці України - Реферат

середньострокові тадовгострокові. Строк реалізації короткострокових проектів не перевищує 1 року, середньострокових - 1-2 років. Довгострокові проекти реалізуються протягом 3-5 років.
За видами проекти поділяються на:
1) проекти із затвердженими фондами (затвердженим фінансуванням), що перебувають на тій або іншій стадії будівництва, але не закінчені;
2) проекти з несхвальним фінансуванням, які, у свою чергу, поділяються на:
а) ті, що залежать від самих корпорацій (рішення про інвестування приймається керівництвом корпорації);
б) ті, що залежать від споживача (фінансування відкривається тільки в тому випадку, якщо корпорація на тендері виграє контракт на поставку продукції).
Залежно від класу проекту виділяють - мегопроекти, мульти-проекти та монопроекти.
Мегопроекти - це цільові програми, що містять множину взаємопов'язаних проектів, об'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами та обмежених часом їх виконання. Такі програми можуть бути міжнародними, національними, міжгалузевими, галузевими. Як правило, програми формуються, підтримуються та координуються на верхніх рівнях управління: державному, республіканському (Крим), обласному, муніципальному та ін.
Мультипроекти - це проекти, здійснювані в організаціях та підприємствах (фірмах). Вони пов'язані з визначеною концепцією та напрямком стратегічного розвитку організацій і підприємств (фірм) на перетворення їх у прибуткові, фінансово стійкі, ефективно функціонуючі фірми та компанії.
Монопроекти - це різні інвестиційні, інноваційні та інші проекти, що мають визначену мету та обмеження у фінансах, ресурсах, часі, якості та потребують створення єдиної проектної команди. Залежно від змісту виділяють технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані проекти.
Таблиця 2.2. Класифікація інвестиційних проектів за нормою прибутку

л. /п.
Тип капітальних вкладень
Мінімальна
(порогова) норма
прибутку, %
1
Вимушені капітальні вкладення, здійснювані з метою підвищення
надійності виробництва та техніки безпеки, спрямовані на
виконання вимог щодо збереження навколишнього середовища
згідно з новими законодавчими актами у цій сфері та враховуючі
інші елементи державного регулювання
Вимоги до норми
прибутку відсутні
2
Вкладення з метою збереження позицій на ринку
(підтримання сталого рівня виробництва)
6
3
Вкладення в оновлення основних виробничих фондів
(підтримання безперервної діяльності)
12
4
Вкладення з метою економії поточних витрат
(скорочення витрат)
15
5
Вкладення з метою збільшення доходів
(розширення діяльності, збільшення виробничої потужності)
20
6
Ризикові капітальні вкладення (нове будівництво,
впровадження нових технологій)
25-30
Ця класифікація є складовим елементом управління інвестиційним процесом корпорації. Важливу роль в інвестиційній політиці відіграє і часовий розподіл прибутку, коли залежно від фінан-сового становища корпорації у різні періоди керівництво задає різні норми прибутку. У цих цілях розробляються довгострокові плани капітальних вкладень для використання прибутку, нагромадженого у сприятливі періоди, в менш сприятливих умовах (для компенсації капітальних вкладень з низьким прибутком).
Норма прибутку від інвестицій різних класів проектів може коливатись залежно від можливості доступу корпорації до вигідних об'єктів протягом різних періодів. Тому встановлюються межі коливання норми прибутку. Нижня межа - це той мінімальний рівень, нижче якого норма прибутку не повинна падати, незалежно від того, який очікуваний обсяг прибутку від проекту та які фінансові ресурси корпорації. Окрім мінімальної норми прибутку, звичайно встановлюється на досить тривалий період (5-10 років) також стандартна (нормальна) норма прибутку, прийнятна для корпорації.
Мінімальна норма прибутку, вказана у таблиці 2.2., розраховується виходячи з рівня прибутковості цінних паперів, ставок по довгостроковому кредиту і т. ін., оскільки вкладення інвестицій у цінні папери, банківські операції є альтернативою інвестиційних проектів виробничого характеру.
Необхідно зазначити, що мінімальна норма прибутку зростає зі збільшенням ступеня інвестиційного ризику та може сягати дуже високого рівня для венчурних (ризикових) проектів (25% і більше).
Окрім наведених елементів, економічний механізм повинен, по можливості, враховувати також екологічні та соціальні вимоги й одночасно передбачати систему субсидій, цільових дотацій, штрафних санкцій, покликаних відігравати стимулюючу або стримуючу роль для тих чи інших видів інвестицій.
4 Міжнародний рух капіталів та інвестицій
4.1 Форми міжнародного руху капіталів та інвестицій
Міжнародний рух капіталів - це розміщення та функціонування капіталу за кордоном, передусім з метою цього самозростання, хоч і не тільки для цього. У цьому значенні слово "капітал" вживається у множині, щоб підкреслити, що рух капіталу між сторонами не однобічний і що в цьому русі бере участь капітал найрізноманітніших форм та видів.
Класификация форм міжнародного руху капіталів відображає різні боки цього процесу. Капітали вивозяться, ввозяться та функціонують за кордоном:
1. У формі приватного та державного капіталів, залежно від того, вивозиться він приватними чи державними організаціями та компаніями.
2. У грошовій та товарній формах. Вивозом капіталу можуть бути машини та обладнання, патенти та "ноу-хау", якщо вони вивозяться за кордон як вклад у статутний капітал фірми, що там утворюється чи купується. Іншим прикладом можуть бути товарні кредити.
3. У короткостроковій та довгостроковій формах.
4. У позиковій та підприємницькій формах. Капітал у позиковій формі приносить його власникові доход переважно у вигляді відсотка по вкладах, позиках та кредитах. Капітал у підприємницькій формі приносить доход переважно у вигляді прибутку.
Обсяг функціонуючого за кордоном капіталу величезний. Тільки обсяг накопичених у світі прямих інвестицій до 1993 р. становив 2,0 трлн. дол.
Постсоціалістичні, соціалістичні країни та країни, що розвиваються, навіть такі великі, як Росія, Китай, Індія, Україна, є другорядними учасниками міжнародного руху капіталів. Ввезення капіталу помітно росте тільки у найбільш динамічних (Сінгапур, Таїланд, Китай, Турція) та найбільш перспективних з них (Росія, Туркменистан, Узбекистан, Україна).
Центр ООН по транснаціональних корпораціях виділяє чотири найбільш типові у світі випадки прямих капіталовкладень, пов`язаних з організацією виробництва товарів та послуг у зарубіжній країні:
1. Підприємницька діяльність за кордоном здійснюється тому, що ввезення деяких товарів та послуг у зарубіжну країну неможливе або ускладнене через різні обмеження або через властивості цих товарів і особливо послуг (де часто єдиний спосіб продати послугу покупцеві - це надати послугу на місці).
2. Торгівля з іншою країну ведетьсябез

 
 

Цікаве

Загрузка...