WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічні основи ринкового механізму - Реферат

Економічні основи ринкового механізму - Реферат


Реферат на тему:
Економічні основи ринкового механізму.
Основи ринкового механізму
Динамічний розвиток ринку можна зрозуміти, з'ясувавши механізм його функціонування. Щоб відповісти на низку питань: як функціонує ринок, як діє ринковий механізм та які основні економічні проблеми він вирішує, важливо зрозуміти його сутність, розглянути ринкові відносини його суб'єктів.
Економічний механізм сучасного ринку можна охарактеризувати як єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін, як механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку. Ринковий механізм виявляється у дії об'єктивних економічних законів, які управляють товарним виробництвом і ринком через систему ринкових відносин. Суб'єктивна сторона ринкового механізму може бути представлена діяльністю всіх суб'єктів ринку (виробників і споживачів, домогосподарств, підприємців, держави), які діють на основі своїх потреб і інтересів.
Розглянемо, що є економічною основою ринкового механізму. Будь-яка господарсько-економічна діяльність, ринкова угода базується на трьох основних умовах - мета, обмеження і вибір.
Метою суб'єктів ринку є цілковите задоволення потреб, інтересів, бажань. І в цьому абстрактному розумінні мета безмежна, оскільки прагнення виготовити і продати товару якомога більше й отримати максимальну вигоду притаманне кожному підприємцю.
Разом з тим можливості людей у досягненні економічної мети не можуть бути безмежними, позаяк вони наштовхуються на такі об'єктивні перешкоди, як недостатня кількість сировини, матеріалів, енергії, коштів, тобто обмеженість ресурсів. Обмеженість ресурсів базується на їх рідкісності. Обмеження можуть бути фізичними, економічними, правовими.
Фізичні обмеження пов'язані з фізичними запасами, наявністю виробничих ресурсів, фізичними потребами або нормами їх споживання, фізичними межами споживання виготовлених товарів і наданих послуг. Жодного ресурсу немає в безмежній кількості в природі та економічній діяльності. Більш того, з розвитком суспільного виробництва фізична обмеженість ресурсів зростає, особливо невідтворюваних ресурсів. Якщо в XIX ст. прісну воду розглядали як необмежений ресурс, то нині це вже дефіцитний ресурс.
Економічні обмеження - це обмеження вартісного характеру, зумовлені платоспроможністю. Кожен підприємець, бажаючи придбати фактори виробництва, обмежений наявністю грошового капіталу; кожен споживач обмежений купівельною спроможністю.
Правові обмеження - це обмеження, зумовлені юридичними законами, правом. Важливим обмеженням цього виду є обмеження на основі права власності. Право власності - це встановлені законом правила, що визначають, якими благами може володіти, користуватися і розпоряджатися той або інший суб'єкт, а також умови здійснення цих прав. Можуть бути й інші обмеження правового характеру: право інвестування залежно від громадянства, право купівлі товарів за талонами або картками та інші абсурдні обмеження. Досить часто такі обмеження не є економічно необхідними. Ця практика набула широкого поширення в неринковій економіці. Були такі обмеження в Україні, де вони запроваджувалися для однієї частини населення (для більшості), тим самим забезпечувались значні можливості отримання цих товарів і послуг іншою частиною населення (меншістю).
Важливою умовою будь-якого ринкового процесу є необхідність і можливість вибору, тобто прийняття рішення на основі з'ясування своєї мети та існуючих обмежень. Кожен підприємець, перш ніж розпочати виготовлення певного товару, бажає з'ясувати, чи є в необхідній кількості ресурси для формування факторів виробництва, якими будуть витрати виробництва, які ціни потрібно встановити, як забезпечити просування товару на ринок з урахуванням попиту на цей товар і конкурентів, який дохід можна отримати.
Щоб зробити вибір, прийняти рішення, суб'єкт ринку повинен діяти раціонально. Раціональність - це діяльність, що спрямована на досягнення мети і враховує існуючі обмеження та наявні можливості. Саме раціональність діяльності і поєднує мету, обмеження і необхідність вибору. Раціональність зумовлює поведінку людей у різних економічних ринкових ситуаціях.
Найважливішим суб'єктом ринку і ринкового механізму є споживач. Споживач - це суб'єкт, який відчуває необхідність або якісь потреби, тобто це носій потреб. Потреби споживачів виявляються в споживчому попиті на товари і послуги. Потрібно розрізняти попит і його величину.
Попит. Величина попиту
Попит - загальне поняття, в якому відображається фізичний обсяг потреб людей у тому або іншому товарі чи послузі, це природна категорія, що виражає їх бажання, потреби суспільства (ринку). Попит - це кількість певних товарів (послуг), які покупці можуть і готові придбати у визначених межах ціни (тарифу) у певний період часу. Наприклад, попит на взуття за ціною 100-500 гр. од. для 1000 чоловік становить 4000 пар.
Величина попиту - поняття конкретне, це кількість товарів (послуг), які покупці бажають і можуть придбати за певною ціною. Величина попиту - це платоспроможна потреба, це можливість споживачів придбати товари або послуги. Економічна теорія, оперуючи категорією попиту, має на увазі саме величину попиту. Споживчий попит і його задоволення охоплюють як виробництво, так і обіг благ.
Як зазначалося вище, метою споживача є максимальне задоволення своїх потреб. Але ця максимальність споживання і задоволення потреб не безмежна, вона визначається насамперед спадною граничною корисністю блага і ціною блага. Розглянемо їх детально.
Першим чинником, що обмежує споживання, є спадна гранична корисність. Але корисність блага - категорія непостійна, іноді дуже мінлива. В основі цієї мінливості лежить дія принципу спадної корисності, суть якого полягає в тому, що корисність блага залежить від його кількості: що менше того або іншого блага на ринку, то вища його цінність. Наприклад, якщо в якомусь місті є необмежені ресурси прісної води, то її корисність (цінність) незначна: вода використовується для басейнів, фонтанів, миття вулиць. Але якщо в місті прісна вода - дефіцит і її розподіляють за нормою, то її цінність, корисність значно збільшуються. Отже, гранична корисність блага - це величина додаткової корисності, отримана від скорочення обсягу споживання такого блага. Що більше споживання якогось блага, то менший приріст його корисності, отриманої від збільшення споживання цього блага. Наприклад, змучена спрагою людина шукає і знаходить прохолодний напій. Перша склянка

 
 

Цікаве

Загрузка...