WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Розвиток комерції в Україні (від Київської Русі до наших часів) - Курсова робота

Розвиток комерції в Україні (від Київської Русі до наших часів) - Курсова робота

послідовно будує відкрите суспільство. Проте це обумовлює й необхідність захисту національних інтересів, що неможливо без забезпечення конкурентоспроможності української економіки. А це потребує насамперед активізації інноваційної діяльності. Тільки на цьому шляху Україна зможе на гідних засадах інтегруватися у світове співтовариство, забезпечити необхідний рівень економічної безпеки та добробуту населення.
З іншого ж боку доцільно критично переглянути варіанти розвитку, запропоновані для України Світовим Банком, необхідно запровадити ефективний та гнучкий механізм захисту національного товаровиробника з дотриманням вимог ГАТТ/СОТ, який би забезпечував певний пріоритет вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку, запобігав необмеженій експансії на ньому іноземних товаровиробників.
Нагадаю, що на недавньому самміті в С.-Петербурзі голова МВФ пан М.Камдесю сказав, що головне завдання на ХХІ століття для суспільства полягає в тому, щоб поєднати моральні та ринкові принципи в економічному розвитку, тобто ринкова економіка повинна функціонувати в умовах нормальної моральної атмосфери і за загальноприйнятими моральними принципами.
І підтримуючи цю думку М.Камдесю, хочу відзначити, що, як проведення заявлених реформ, так і будь-яка їх корекція неможливі, коли політика не базується на економічному консенсусі. В його основу повинні бути закладені такі принципи: врахування поточних і перспективних, індивідуальних та суспільних інтересів; демократичність економічного розвитку із реальною участю людей у прийнятті рішень, що впливають на їх життя.
Порівняновисока питома вага малих підприємств в зарубіжних країнах
обумовлюється тим, що вони мають ряд переваг [2, c. 405]:
1. В одноосібному підприємстві його власник сам собі господар який вільний у своїх діях. Одноосібна власність найбільше породжує в людині ініціативу, підприємливість, матеріальну заінтересованість і відповідальність за кінцеві результати праці.
2. В малому бізнесі людина випробовує себе, проходить добру школу для великого бізнесу. До речі Генрі Форд починав з того, що в 1903 році заснував свою фірму в невеличкому сараї. Комп'ютерна промисловість у США була започаткована у Каліфорнійській Силіконовій долині, в гаражах.
3. Перевагою малих підприємств є те, що тут на одне робоче місце затрачається в 7-10 разів менше коштів ніж на великому.
4. Малі підприємства порівняно легко утворюються оскільки немає бюрократичної тяганини (в зарубіжних країнах) з їх відкриттям. Вони гнучкі в управлінні, швидко реагують на кон'юнктуру ринку, заповнюють його потрібними покупцю товарами.
5. На малих підприємствах сприятливіші умови і доцільніше випробовувати досягнення НТП "ноу-хау".
6. Малі підприємства відкривають великі можливості для формування конкурентного середовища, що є необхідною умовою підвищення ефективності виробництва, якості продукції.
7. Малий бізнес це база для формування середнього класу, який є переважаючим в розвинутих країнах.
Але поряд з перевагами малі підприємства мають і певні недоліки:
1. Тут нижча продуктивність і вища інтенсивність праці.
2. Фінансові ресурси одноосібного підприємства обмежуються його доходом і деяким кредитом, оскільки банки без охоти видають їм позики, так як вони нерідко банкротують.
3. На малих підприємствах гірші можливості для запровадження прогресивних форм і методів організації виробництва, підвищення кваліфікації кадрів.
Проте в цілому малі підприємства мають більше позитивних ніж негативних сторін тому кількісно переважають.
В Україні малі підприємства найбільшу питому вагу займають в торгівлі(52%), тоді як у промисловості лише - 14%, будівництві - 10%, побутовому обслуговуванні - понад 5% [1, 228-229].
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.
7. Клочко В.П., Гаркавко В.К. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка: Курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / Національний держ. ун-т харчових технологій. - К.: НУХТ, 2002. - 83 с.
8. Кукурудза І.І. Економіка України перехідного періоду: Матеріали до лекцій і семінарів. - Черкаси: Видавничий віддділ Черкаського держуніверситету ім. Богдана Хмельницького, 2002. - 111 с.
9. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія Світу і України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Богдан Дмитрович Лановик (ред.). - 2.вид., доп. - Тернопіль: Економічна думка, 1997. - 479 с.
10. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. - 3.вид.,перероб.і доп. - К.: Вікар, 2001. - 334 с.
11. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 1999. - 566 с.
12. Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М., Маслов А.О. Економічна історія: Лекції. - К.: КНЕУ, 2000. - 268 с.
13. Тимочко Н.О. Тексти лекцій з курсу "Економічна історія України" / Київський національний економічний ун-т. Кафедра історії економічних учень і економічної історії. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.
14. Україна і світова економіка: оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій; Німецька консультативна група з питань економічних реформ при Уряді України. - К.: Альфа-Принт, 2002. - 85 с.
15. Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу: Курс лекцій:Навч. посіб.. - Суми: Університетська книга, 2001. - 308 с.
16. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. - К.: Логос, 2003. - 631 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...