WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності - Курсова робота

Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності - Курсова робота

3180-XII)
4. Власник земельної ділянки має право на компенсацію, пов'язану із зниженням якості землі, викликаним діяльністю підприємств, організацій, що призвела до зниження рівня екологічної захищеності території. Спори з приводу підстав виникнення права на компенсацію та її розміру вирішуються судом.
(пункт 4 статті 51 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.05.93 р. N 3180-XII)
Стаття 52. Захист прав власника у разі вилучення земельної ділянки,
на якійрозташовано належне йому майно
Припинення права власності на будинок, інші будівлі, споруди або насадження у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій вони розташовані, допускається лише у випадках і порядку, встановлених законодавчими актами України, і з попереднім відшкодуванням збитків в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону.
У разі незгоди власника з рішенням, що тягне за собою припинення права власності, воно не може бути виконано до вирішення спору судом або третейським судом. При розгляді спору вирішуються також усі питання відшкодування власникові завданих збитків.
(частина друга статті 52 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)
Стаття 53. Захист прав власника жилого будинку
Власник жилого будинку має право на компенсацію, пов'язану із зниженням цінності будинку, викликаним діяльністю підприємств, організацій, у тому числі такою, що призвела до зниження рівня шумової та екологічної захищеності території.
Стаття 54. Захист інтересів власника у разі аварій та за інших обставин надзвичайного характеру
У разі технологічних та екологічних катастроф та за інших обставин надзвичайного характеру, що виключають можливість здійснення власником його прав щодо володіння, користування і розпорядження майном, йому відшкодовується у порядку, встановленому законодавством України, вартість майна в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону, або передається у власність інше рівноцінне майно.
Стаття 55. Випадки позбавлення права власності
1. Власник не може бути позбавлений права власності на своє майно, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України.
2. Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-процесуальним кодексами України.
3. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за рішенням органів державної влади може бути вилучено (реквізовано) у власника в порядку і на умовах, встановлених законодавчими актами України з виплатою йому вартості майна в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, допускається оплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого компетентного органу (службової особи). Власникові виплачується вартість цього майна у порядку і розмірах, встановлених законодавчими актами України.
4. У випадках, передбачених законодавчими актами України, майно може бути безоплатно вилучено (конфісковано) у власника за рішенням (вироком) суду чи іншого компетентного органу (службової особи) як санкція за вчинення правопорушення.
(пункт 4 статті 55 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)
Стаття 56. Відповідальність державних органів за втручання у
здійснення власником його правомочностей
Жодний державний орган не має права втручатись у здійснення власником, а також особами, переліченими у пункті 5 статті 48 цього Закону, їх правомочностей щодо володіння, користування й розпорядження своїм майном або встановлювати не передбачені законодавчими актами України додаткові обов'язки чи обмеження.
Державні органи несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення власником і зазначеними особами правомочностей щодо володіння, користування й розпорядження майном в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону.
Стаття 57. Відповідальність державних органів за видання актів,
які порушують права власників
Якщо в результаті видання акта органом державного управління або місцевим органом державної влади, що не відповідає законові, порушуються права власника та інших осіб щодо володіння, користування чи розпорядження належним їм майном, такий акт визнається недійсним за позовом власника або особи, права якої порушено.
Збитки, завдані громадянам, організаціям та іншим особам у результаті видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в обсязі, передбаченому пунктом 4 статті 48 цього Закону, за рахунок коштів, які є в розпорядженні відповідного органу влади або управління.
Висновок
У процесі тривалого розвитку людства
сформувались такі чотири основні типи економічної
власності:
1) суспільна; 2) приватна; 3) колективна; 4) державна.
Головними закономи у цій галузі є ''Закони України про власність''. Зараз постійно відкриваються нові підприємства і я вважаю, що це є актуальним знати закони про власність, особливо людям які відкривають свій бізнес. Кожне підприємство належить до будь-якого типу власності. Взагалі, кожній людині щось належить, а це означає що вона чимось володіє, тобто у неї є власність і вона повинна вміти її захищати. В цьому їй допомужуть знання законів про власність, які я відобразив у данній курсовій роботі, це говорить про актуальність вибраної мною теми.
Список використаної літератури:
1. Валовой "Экономика: менеджмент, маркетинг".
2. "Экономика" под ред. Архипова.
3. " Экономика" под ред. Булатова.
4. "Экономика для юристов" под ред. Валового.
5. "Экономика по курсу экономическая теория" под ред. Булатова.
6. "Экономика переходного периода" под ред. Радаева.
7. Шульга "Экономика СНГ: 10 лет реформирования".
8. "Экономикс" под ред .Покрытана и др.
9. "Экономическая теория" под ред. Видяпина.
10. "Экономическая теория" под ред. Базылева.
11. "Экономическая теория" под ред.Камаева.
12. "Экономическая теория" под ред.Николаева.
13. "Экономическая теория" под ред.Соловых и др.
14. "Экономическая теория в вопросах и ответах" Белоусов.
15. "Экономическая теория на пороге 21 века" под ред.Осипова, том 2.
16. "Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства " под ред. Грязнова.
17. Экономическая энциклопедия, Абалкин.
18.Закон України ПРО ВЛАСНІСТЬ із змінами та доповненнями.
19.Державний класифікатор України -Класифікація форм власності. ДК 001-94.
20. Державний класифікатор України - Класифікація організаційно-правових форм господарювання дк 002-94.

 
 

Цікаве

Загрузка...