WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності - Курсова робота

Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності - Курсова робота


Курсова робота
Відносини власності: іх типи і форми, інформація як форма власності.
ПЛАН
1. ВСТУП(1-3cт.)
2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ(3-16ст.)
3. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ФОРМА ВЛАСНОСТІ(16-17 ст.)
4. ВИПИСКИ З ЗАКОНІВ УКРАЇНИ(17-33ст.)
5. ВИСНОВОК (34ст.)
6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (35ст.)
1. Вступ
Людське суспільство - категорія змінна, оскільки воно постійно знаходиться у стані розвитку .Звідси випливає, що етапи розвитку суспільства відрізняються й системами виробничих відносин, які, в свою чергу відрізняються відносинами власності.
Власність - основна складова економічних відносин, на якій тримається решта складових частин економічної системи .Це виключно складне суспільне явище, оскільки характеризується багатогранним змістом, який виражає різноманітність взаємовідносин між людьми .Усвідомлення даного твердження має велике значення для характеристики типа економічної системи .Саме власність обумовлює поєднання робітника із засобами виробництва, визначає кінцеву мету розвитку економічної системи, спосіб розподілу вже вироблених матеріальних благ та послуг і врешті - решт соціальну структуру суспільства.
Власність як економічне відношення формується ще на початку становлення людського суспільства .На привласненні різноманітних об'єктів власності ґрунтуються всі найважливіші форми примусу до праці. Так, наприклад, за античного засобу виробництва примус засновувався на праві власності на раба - безпосереднього виробника, при азіатському способі виробництва - на праві власності на землю, а в період феодалізму - на праві власності на землю і людину одночасно .Але всі вищенаведені методи примусу до праці мають позаекономічний характер, економічний же примус до праці ґрунтується на власності на капітал і на умови виробництва .Таким чином в розвиненій системі економічних відносин власність відображає найглибинніші зв'язки та взаємозалежності, тобто складає сутність економічного буття.
Проблема дослідження відносин власності як економічної категорії є центральною проблемою багатьох економічних наук, зокрема політекономії та економічної теорії .Вона виступає предметом ретельного вивчення багатьох вчених - економістів .Ці проблеми вже не одне десятиліття є об'єктом теоретичних сперечань і дискусій, що свідчить про актуальність даної теми на будь-якому етапі розвитку людської цивілізації .Так , одне з перших визначень власності з'явилося ще у 5 столітті в Кодексі імператора Юстиніана , де власність розглядається як право володіння, використання та розпорядження майном. Вивченням власності займалися і класики економічної теорії, зокрема Карл Маркс, який при трактуванні власності підкреслював домінування економічної природи власності над її юридичною формою, а також вбачав у них перш за все відносини між людьми на відміну від відношення людини до речі .До вивчення цієї категорії зверталися і неоінституціонилісти .Однією є найбільш видатних теорій цього напрямку є економічна теорія прав власності, розробкою якої займалися такі відомі американські економісти як Р. Коуз та А. Алчіан. У подальшій розробці цієї теорії активну участь приймали І.Баруель, Д.Норт, Р.Познер та інші .Особливість цієї "універсальної метатеорії" полягає в тому, що при тлумаченні власності вони оперують не економічним поняттям власності, а використовують термін "право власності", тобто власністю є не речі і ресурси самі по собі, а комплекс прав на їх використання (право володіння, використання, управління, право на отримання доходу, відчуження, споживання та знищення блага, а також на передачу його у спадок та захист від пошкодження з боку зовнішнього середовища).
Що ж стосується України, то за умов переходу до ринкової економіки неможливо не зачепити власності, саме тому радикальна реформа відносин власності є базовою проблемою сучасних перетворень в українській економіці .Це знову таки зумовлено тим, що відносини власності складають підвалини будь-якої економічної системи, тому вже встановлені в Україні відносини власності, що складали основу адміністративно-командної системи господарювання не можуть залишитися без змін, бо в противному випадку становлення системи ринкових відносин буде приречене на невдачу, оскільки головною умовою функціонування ринкової економіки є плюралізм форм власності.
2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ: ЇХ ТИПИ І ФОРМИ.
Що ж таке власність ?В системі економічних відносин це поняття завжди асоціюється з певними благами, речами або продуктами інтелектуальної діяльності .Але насправді ресурси або речі самі по собі не є власністю .Наприклад, в доісторичну добу земля, рослинний і тваринний світ не перебували у чиїйсь власності .Лише пізніше, коли люди почали привласнювати елементи природи і продукти праці, речі стали власністю, тому що люди почали вступати між собою в економічні відносини з приводу їх привласнення і використання .Тому головним у відносинах власності є не те, що привласнюється, а те, ким і як воно привласнюється. Структура власності - різноманітна. Класифікується за основними системоутворюючими і структуровизначальними критеріями:
- внутрішньогенетичними;
- суб'єктами і економічними рівнями;
- об'єктами;
- формами;
- видами власності.
Що ж стосується вивчення власності як економічної категорії, то різні економічні школи трактують її по-різному .Наприклад, Західні вбачали у власності лише відношення людини до речі, тобто відносини власності розглядалися як відображення взаємодії власника з його майном, його розпорядженням та використанням .З точки зору Марксистської теорії власність як економічна категорія виражає відношення привласнення або відчуження засобів виробництва і створюваних за їх допомогою матеріальних благ у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання .Тут акцентується увага на тому, що сам факт належності матеріальних благ суб'єкту повинен визнавати не тільки він сам, а й інші суб'єкти, тому виникає право власності як суспільне відношення .Згідно цієї теорії власність існує незалежно від волі і свідомості людей . Ще в законах Солона (594 рік до н.е.) і Кліофена (509 рік до н.е.) зазначалося, що закони не створюють відносин власності, а лише закріплюють відносини, що склалися у суспільстві .Головним у законі власності є привласнення, тобто відчуження об'єкта власності суб'єктом від інших суб'єктів .Вивчаючи категорію привласнення можна виділити привласнення через працю і, врешті-решт як акт, що здійснюється у процесі виробництва .Власність пов'язана з такими поняттями як володіння, використання і розпорядження.
" Володіння - це, так би мовити, неповне або часткове привласнення .Власником є володар засобів виробництва, тобто привласнення передбачає наявність двох сторін відносин власності - суб'єктів і об'єктів привласнення .В якості суб'єктів привласнення виступають фізичні та юридичні особи, об'єктами ж є ресурси, виробниче обладнання,

 
 

Цікаве

Загрузка...