WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота

Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), або науково-технічна політика;
3) активна амортизаційна політика;
4) кредитно-грошова політика;
5) структурна або промислова політика.
Оскільки більшість названих методів розглядаються частково у наступних темах з'ясуємо сутність науково-технічної політики.
Перший елемент - визначення та встановлення пріоритетів НРТР відповідно до головних цілей загальнодержавної стратегії, її прогнозування. З початку сучасного етапу розгортання НТР (приблизно із середини 70-х рр. ХХ ст.) у розвинутих країнах відбуваються істотно якісні зрушення у її пріоритетах. Оскільки головною метою загальнодержавної стратегії в цих країнах проголошено розвиток наукомістких і високотехнічних галузей (біотехнології, електронно-обчислювальної техніки, комплексної автоматизації виробництва на основі найновіших досягнень електроніки та робототехніки, розгалуженої інформаційної системи, виробництва ядерної та термоядерної енергії та ін.), відповідно розроблять і фінансують галузеві науково-технічні програми розвитку.
Другий елемент здійснення науково технічної політики в розвинутих країнах Заходу - організаційне та ресурсне забезпечення реалізацій ключових напрямків НТР.
Третій елемент - оцінка результатів, одержаних у процесі реалізації науково-технічної політики. При цьому оцінюють її можливі наслідки, здійснюють коригування такої політики.
3.1. Одержавлення економіки і межі регулювання.
У широкому плані основою державного регіонального регулювання можна визначити є одержавлення економічної власності (на засоби виробництва, фінансово-кредитні інститути, частку національного доходу, що перерозподіляється через державний бюджет та ін.) і передусім одержавлення національного доходу. Таке одержавлення у свою чергу, злежить від економічного потенціалу країни: чим більший потенціал тим нижчий рівень одержавлення. Наприклад, у країнах Західної Європи наприкінці 1999 р. частка державних витрат у ВВА становила 49%, тоді як у США - 39%. Оскільки таке одержавлення приблизно на 90% здійснюється через механізм оподаткування, то межі державного регулювання залежать від соціально-економічних меж вилучення податків у осіб найманої праці, прибутків підприємств, капіталістів.
Найбільшу частку в процесі одержавлення національного доході в більшості розвинутих країн становлять податки на осіб найманої праці (особистий подохідний податок і податок на соціальне страхування). При оподаткуванні йдеться не лише про економічні межі, а й про соціальні, тобто встановлення таких максимальних ставок податків, які б не призводили до соціальної нестабільності в суспільстві, втрати стимулів до праці. Якщо держава зосереджує у своїх руках від 20 до 60% національного доходу, така економічна система (а отже економіка) є змішаною, тобто поєднує державну і недержавну форми власності. Інші кількісні параметри змішаної економіки при зіставленні державної та недержавної власності на засоби виробництва, фінансово-кредитні інститути, як правило вищі. Загалом державне регулювання можна здійснювати до тих пір, поки результати від нього вищі, ніж витрати на утримання державного апарату.
Висновок.
Ринок, який виник декілька тисячоліть тому, розвивався природним шляхом, пройшов складний шлях розвитку, змінюючись, пристосовуючись до нових умов і тим самим довів свою життєздатність. В цьому розумінні ринкову економіку можна розглядати як досягнення людської цивілізації, як найбільш ефективну із всіх відомих до цього часу форм організації суспільного виробництва.
Разом з тим було б помилкою розглядати ринок як ідеальний саморегулюючий механізм, який немає недоліків і протиріч. Перш за все тенденція до встановлення рівноваги, яка закладена в ринковому механізмі, прокладає собі шлях через постійне порушення цієї рівноваги. Причому мова іде не тільки про порушення рівноваги на окремих ринках але й загальної рівноваги між сукупним попитом і сукупним пропонуванням. Іншими словами, ринкова економіка хоч і є динамічною, але не достатньо стабільною системою. Ця макроекономічна нестабільність ринкової економіки має багато проявів: нестійкі темпи економічного зростання і циклічний характер розвитку, водовикористання ресурсів і неповна зайнятість, нестабільність загального рівня цін і інфляція.
Як вже відмічалось, одним із головних елементів ринкового механізму, його рушійною силою є конкуренція. Однак в середині ринкової системи відбуваються об'єктивні процеси, які можуть суттєво послабити конкурентну боротьбу між товаровиробниками. Процес концентрації створює сприятливі умови для монополізації ринку.
Додатки.
Крива попиту.
Ціна одиниці товару Ц
5
4
3
2
1
2 4 6 8 10 П
Кількість продаж (на рік)
Різновид товару, що продається Ціна на одиницю товару в грошовому вираженні Попит на товари
А
Б
В
Г
Д 100
80
60
40
20 80
60
40
20
10
Різновид товару, що продається Ціна на одиницю товару в грошовому вираженні Попит на товари
А
Б
В
Г
Д 100
80
60
40
20 80
60
40
20
10
Крива пропозицій.
Ціна одиниці товару Ц
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 Пр
Кількість пропозицій (на рік)
Глобальні суб'єкти економічних відносин.
Класифікація ринку.
Основні суб'єкти ринкової економіки.
як власники економічних ресурсів
пропонують на ринку ресурсів фактори
виробництва
отримують доходи від проданих ресурсів
використовують доходи на придбання
(купівлю) споживчих (не інвестиційних)
товарів та послуг для задоволення
особистих потреб
пред'являють попит на ресурси
пропонують товари т послуги як для
підприємницького й державного (засоби
виробництва й виробничі послуги)
секторів, так і для домогосподарств
(споживчі товари т послуги)
інвестування отриманих доходів
пред'являє попит на економічні ресурси для здійснення економічноїдіяльності в
державному секторі економіки
пред'являє попит на засоби виробництва
для виробництв суспільних та інших благ
пропонує гроші та пред'являє попит на гроші
пропонує суспільні блага без безпосередньої
оплати їх, що поліпшує продуктивність
підприємницького сектору і зменшує витрати
на споживання домогосподарств
здійснює урядове регулювання ринкової
економіки
Функції суб'єктів ринкової економіки.
Список використаної літератури.
ў А. С. Пальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін
"Основи економічних знань" - Київ 2002 р.
ў К. Т. Кравенко
"Політична економіка" - Київ 2001 р.
ў Б. Ф. Заблоцький
"Перехідна економіка" - Київ 2003 р.
ў В. Д. Базилевич
"Економічна теорія" - Київ 2003 р.
ў В. Я. Бобров
"Основи ринкової економіки і підприємства" - Київ 2003 р.
ў Ю. В. Ніколенко
"Політекономіка" - Київ 2003 р.
ў С. В. Мочерний
"Основи економічних знань" - Київ 2002 р.
ў В. О. Рибалкіна
"Політична економія" - Київ 2004 р.
ў Журнал "Фінанси економіки України" за 2001 - 2003 рр.

 
 

Цікаве

Загрузка...