WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота

Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота

виробництва й обміну. Розглядаючи ринок як категорію обміну, слід зауважити, що його не слід путати з поняттям "торгівля". Ринок є економічною категорією, а торгівля - галуззю економіки. Із взаємозв'язку "ринок-виробництво" ринок визначає:
" забезпеченням безперервності виробництва товарної маси, оскільки на ринку відбувається нескінченний процес реалізації товарів;
" здійснення контролю над виробництвом обсягом вироблюваної продукції, асортиментом товарів, їх якістю;
" установлення суспільної корисності товарів, тобто виявлення, наскільки витрачена на них праця, матеріальні та фінансові ресурси відповідають суспільно необхідним обсягам;
" визначення реальної (суспільної) вартості товару, вплив на ціноутворення.
Для того щоб була побудована ринкова економіка, функціонував реальний ринок, який виконував би притаманні йому функції, мають бути відтворені передумови, випробувані світовою практикою.
До них належать:
" наявність суб'єктів ринкових відносин, які, будучи економічно та юридично незалежними, можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі-продажу. Досягти цього можна створенням різноманітних форм власності - індивідуальної, приватної, акціонерної, державної;
" еквівалентний обмін товарів. Ринок за своєю природою економічної допомоги, пільг не визнає;
" конкуренція, яка надає усім суб'єктам господарювання можливість вільної підприємницької діяльності, свободу вибору покупців, постачальників, будь-яких контрагентів, примушує підприємців застосовувати найпередовішу техніку і технологію, сприяючи цим зменшенню витрат виробництва, підвищенню ефективності економіки;
" вільне ціноутворення, що як елемент конкуренції та головний контрольно-регулюючої функції ринку сприяє поєднанню інтересів об'єктів економічного життя, стимулюючи їх раціонально використовувати елементи виробництв;
" реальна інформація про ринок у його суб'єктів.
Якщо подібних умов не створено, то те, що називають ринком, є псевдоринком, де гроші не виконують своїх функцій. Єдність економічних і юридичних передумов є середовищем в якому відтворюються ринкові відносини.
Пізнати ринок як економічну категорію неможливо без глибокого аналізу його структури, тобто елементів. З яких він складається і які взаємодіють між собою. Для цього слід обрати критерії, за якими можна розмежувати елементи ринку. Таких критеріїв може бути кілька, оскільки ринок є складним і багатоманітним явищем економічного життя. Всі сегменти ринку взаємозалежні та взаємодіють. Наприклад, зростання попиту на засоби виробництва приведе до розширення ринку праці, що, в свою чергу, стимулюватиме збільшення виробництва предметів споживання, купівлю цінних паперів, валюти.
Кожний ринок дуже різноманітний і поділяється на конкретніші. Ринки взуття, косметики, швейних виробів, молочних, хлібних, рибних товарів існують всередині ринку предметів споживання. Ринки машин, верстатів, нафтопродуктів, металу, вугілля органічно входять до складу ринку засобів виробництва. Ринки акцій, кредитних ресурсів є складовими фінансового ринку.
Ринок предметів споживання і послуг призначений для задоволення фізіологічних та соціальних потреб людини. Він безпосередньо відображує виробництво і споживання, попит і пропозицію товарів. Матеріальне і нематеріальне виробництво мають бути адекватними платоспроможному попиту населення. Якщо цієї рівноваги немає, то в суспільстві настає дисбаланс: не вистачає певної групи товарів споживання, з одного боку, і виникає перевиробництво - з іншого. Ринок через конкуренцію, ціни, прибуток, перелив капіталу та інші його механізми впливає на виробництво, змінюючи його структуру, ліквідує тим самим диспропорції в економіці та сфері обігу. Так відновлюється рівновага між платоспроможним попитом населення т пропозицією товарів і послуг.
Ринок засобів виробництва спрямований на задоволення виробничих потреб. Його суб'єктами є фізичні та юридичні особи, що займаються економічною діяльністю. Самостійність останніх залежить від забезпечення засобами виробництва, можливості вільної реалізації продукції, встановлення на неї цін, укладення договорів. Підприємництво існує лише тоді, коли кожна юридична і фізична особа мають можливість вільно придбати будь-які засоби виробництва.
Функції ринку
Функція регулювання. Ринок регулює всі економічні процеси - виробництво, обмін, розподіл та споживання, визначаючи пропорції і напрями розподілу економічних ресурсів н мікро - та макрорівні за рахунок розширення бо звуження попиту й пропозиції.
Функція стимулювання. Ринок спонукає виробників товарів і послуг до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів. Він створює дієвий механізм мотивації праці, стимулює підвищення ефективності економіки на основі впровадження найпередовіших досягнень НТП.
Розподільна функція. Доходи виробників і споживачів у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.
Функція санації. Ринок через конкуренцію очищає економічне середовище від не конкурентно спроможних господарств і підтримує найефективніші. Цей механізм санації економічного довкілля деперсоніфікований і тому не може бути упередженим і не справедливим.
Алокаційна функція. Ринок забезпечує виробництво оптимальної комбінації товарів та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів. Ефективною є така комбінація ресурсів, за якої товари та послуги виробляються з мінімальними альтернативними витратами.
Інформативна функція. Ринок через ціни інформує виробника, торговця, споживча про те, що вигідно виробляти й купувати, а що - ні, скільки чого треба запропонувати, на які верстви населення варто орієнтуватися у своїй господарській діяльності тощо.
Функція інтеграції. Ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.
Етапи формування ринку:
- класичний вільний ринок (до середини ХІХ ст.) в якому держава не втручалася в економіку, виступаючи "нічним вартовим", який стежив за тим, щоб усі, хто має самостійне джерело доходів, ретельно сплачував податки до державної казни;
- регульований ринок (середина ХІХ - 50-ті роки ХХ ст.) характеризувався втручанням держави в економічне життя суспільства з метою обмеження свавілля монополій та захисту конкурентного середовища;
- соціально орієнтований ринок, у якому, крім механізмів регулювання, держава бере на себевиконання функції соціального захисту населення
ІІ. Механізм регулювання економіки в Україні.
2.1. Ринковий механізм: сутність і функції.
Сучасний ринковий механізм - багатогранна і складна система господарських відносин, спроможна забезпечити функціональні потреби суспільного виробництва та обміну. Через ринковий механізм визначається критерій взаємо вигідності технологічних та економічних зв'язків між товаровиробниками. Оскільки ціни на товари і послуги, відсоткові ставки на кредит, обсяги попиту і пропозицій постійно змінюються, ринок дає його учасника інформацію про суспіль необхідні обсяги та витрати виробництва, якість і асортимент

 
 

Цікаве

Загрузка...