WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота

Економічна роль держави в ринковій економіці - Курсова робота


Курсова робота
З економічної теорії
на тему:
Економічна роль держави в ринковій економіці
План курсової роботи.
ВСТУП. 3
І. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 6
1.1. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ. 6
1.2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 8
1.3. РИНОК. ОБ'ЄКТИВНІ УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. ЗАКОНИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. 10
ІІ. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 16
2.1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ. 16
2.2. СУТЬ І СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ. 18
ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 19
3.1. СУТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 19
3.2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. 21
3.1. ОДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ І МЕЖІ РЕГУЛЮВАННЯ. 22
ВИСНОВОК. 23
ДОДАТКИ. 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 30
Вступ.
Економічна свобода набагато ілюзорніша, ніж це видається на перший погляд. Кожен має право чинити на ринку так, як йому заманеться. Однак, якщо хто-небудь визнає за краще робити те, що ринок не схвалює, ціною індивідуальної свободи виявляється економічне розорення.
Представники всіх напрямів шкіл сучасної економічної теорії дійшли висновку, що сучасна економічна система без господарської діяльності держави існувати не може, а якщо й існує, то з великими перебоями. Предметом дискусії є лише масштаби, форми та способи втручання держави в економіку. Про те ця думка утвердилася не відразу. Наприклад А. Сміт та Д. Рікардо стверджували, що ринкова економіка повинна розвиватися на принципах саморегулювання, без втручання держави. Їй відводилася другорядна роль: організація громадського порядку, державної поштової служби, будівництво доріг, остів та інших споруд й їх утримання в належному стані, а також забезпечення національної оборони.
Першими зазначили необхідність широкомасштабного одержавлення продуктивних сил, відносин власності, процесу регулювання економікою К. Маркс і Ф. Енгельс. Таку думку обґрунтовував англійський економіст Дж. М. Кейнс у праці "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" 1946 р. До цього автора спонукала сама дійсність, оскільки найглибша за всю історію капіталізму економічна криза 1929-1933 рр. Показала неспроможність ринкового саморегулювання економіки.
Необхідність державного втручання зумовлюють:
1. Неспроможність приватної та колективної капіталістичної власності забезпечити подальший прогрес сучасних продуктивних сил (розвиток освіти, фундаментальних наукових досліджень, освоєння космосу та ін.), що призвело до певного одержавлення економічної системи, дії закону одержавлення економіки;
2. Поступове наростання протиріч у взаємодії людини з природою, виникнення екологічної кризи. Ринкова система позбавлена внутрішніх факторів, які б стимулювали підприємців до зберігання природи;
3. Неспроможність механізму ринкового саморегулювання рівномірно розвивати регіони країни;
4. Неспроможність забезпечити пропорційний розвиток галузей, чисельність яких в наслідок поглиблення суспільного поділу праці постійно зростає;
5. Неспроможність забезпечити відносно справедливий розподіл багатства і соціальний захист людей;
6. Поява монополій;
7. Неспроможність подолати економічні кризи, глибина яких поступово наростала;
8. Неспроможність забезпечити планомірний розвиток народного господарства, зумовлений досягнутим рівнем розвитку продуктивних сил, суспільним характером виробництва;
9. Неспроможність забезпечити розвиток економічної та соціальної інфраструктур;
10. Неспроможність забезпечити виробництво специфічних суспільних товарів - оборонного значення, утримання правоохоронних органів, страхування на випадок безробіття, по старості та ін.;
11. Неспроможність забезпечити розвиток міжнародних економічних відносин (світової торгівлі, міграції робочої сили та ін.).
П. Самуельсон зазначає, що Америка ХХ ст. підійшла ближче, ніж будь-яка інша країна до такого стану, коли швидкий економічний прогрес та індивідуальна свобода протягом століття спричинили водночас циклічність економічного розвитку, розкрадання і виснаження природних ресурсів, які не поповнюються.
Наведені основні прояви неспроможності механізму ринкового саморегулювання економіки зумовили процес виконання державою багатьох найважливіших економічних функцій, але це не означає, що вона повністю вирішує названі проблеми.
По-перше, держава намагається при цьому максимально використати ринковий механізм.
По-друге, держане регулювання економіки дедалі більше доповнюється наддержавним регулюванням, а економічні функції окремих держав - економічними функціями наднаціональних органів, що найповніше втілюється у діяльності ЄС.
І. Функції держави в ринковій економіці.
1.1. Економічні функції сучасної держави.
Основними соціально-економічними функціями держави у розвинутих країнах світу є:
1. Забезпечення простору для розвитку сучасних продуктивних сил шляхом створення якісно нових, прогресивніших форм власності (державної, державно-корпоративної та ін.), реформування попередніх та формування змішаних;
2. Політика захисту довкілля шляхом створення відповідної законодавчої бази, формування екологічного мислення та ін.);
3. Регіональна економічна політика інтенсивного спрямування державних інвестицій та стимулювання недержавних інвестицій у відсталі економічні регіони тощо;
4. Частковий перерозподіл національного доходу на користь найбільших верств населення через механізм прогресивного оподаткування;
5. Реалізація стратегії планомірного і пропорційного розвитку економіки шляхом визначення мети і пріоритетів макроекономічного розвитку, виділення ресурсів для їх реалізації тощо;
6. Антимонопольна, в тому числі антитрестовська, політика, спрямована на певне послаблення монополізму в економіці, на захист конкуренції;
7. проведення антициклічної та антикризової економічної політики з метою послаблення циклічності економічного розвитку та глибини економічних криз;
8. Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури: доріг, зв'язку, транспорту, водопостачання, спортивних споруд, а також закладів розвитку науки, науково-технічної інформації, освіти, охорони здоров'я, які є об'єктами соціальної інфраструктури;
9. Розробка і прийняття правових засад економіки;
10. Виробництво необхідних суспільних товарів (наприклад військового призначення) та надання відповідних послуг (охорона громадського порядку та ін.);
11. Контроль за рівнем зайнятості шляхом стимулювання економічного зростання, програм створення нових робочих місць тощо;
12. регулювання зовнішньоекономічних, у тому числі валютних відносин;
13. Захист населення від негативних наслідків підприємництва, зокрема захист прав споживачів.
Багато із цих функцій реалізується у процесі державного регулювання економіки.
1.2. Причини виникнення ринкової економіки.
Як зазначалося вище, з моменту свого народження капіталістичнийспосіб виробництва ґрунтувався на ручній праці й найбільш адекватною суспільною формою його розвитку була індивідуальна (приватна) власність. Ринкова форма зв'язку між дрібними підприємствами абсолютно переважала, і виробництво, і

 
 

Цікаве

Загрузка...