WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Акціонерне товариство (корпорація): види, структура, праві основи - Реферат

Акціонерне товариство (корпорація): види, структура, праві основи - Реферат

правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно та організаційної форми підприємства. Цей закон визначає основні види підприємств та можливості створення об'єднання підприємств, які можуть на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України
Таким чином, Закон "Про підприємства в Україні" створює правову основу виникнення і розвитку різноманітних форм господарств, можливостей використання ініціативи різних власників їх діяльності у будь-якій сфері, цим самим створюється можливість для формування розвиненої структури господарських форм, яка відповідає вимогам ринкової економіки. Цей закон встановлює також інші важливі умови нормального функціонування підприємства. У Законі визначаються загальні умови створення підприємства, його державна реєстрація, можливості створення відособлених підрозділів підприємства, ліцензування видів діяльності, статут підприємства. Він створює надійні основи для виникнення різноманітних, самостійних, самовідповідальних господарських одиниць і сприяє тим самим встановленню вільних від адміністративно-господарського тиску відносин між усіма суб'єктами господарювання.
Одним з перших законів, що регулює господарську діяльність став "Про підприємництво", прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 р. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки. Прийняття цього Закону важливе тому, що він переводить господарську діяльність під правовий статус, а значить - обмежує правове свавілля різних адміністративно-бюрократичних структур, що мало місце у попередні часи.
Цей Закон визначає підприємництво як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та зайняття торгівлею з метою одержання прибутку. Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути: громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом "Про власність". Тобто цей Закон дозволяє будь-якому громадянину займатись підприємницькою діяльністю, крім тих видів, що заборонені. Тим самим створюються умови для свободи економічних дій, що є одним з важливих елементів розвинутої ринкової економіки. Всі обмеження як для певної категорії громадян (військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, органів державної влади і управління тощо), так і видів діяльності (виготовлення і реалізації наркотичних засобів, зброї і вибухових речовин тощо) визначає лише Закон, а значить і гарантує свій захист при його дотримуванні.
Одним з головних елементів економічної свободи, що визначає даний закон, є принципи підприємницької діяльності. Підприємництво, як визначає Закон, здійснюється за такими принципами:
- вільний вибір видів діяльності;
- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
- самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цій відповідно до законодавства;
- вільний найм працівників;
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природничих та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;
- самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою - зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємством належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
Велике значення для створення рівноправних умов господарювання для підприємців та підприємств має прийняття Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Цей Закон визначає основні терміни, які потрібні для оцінки ринку того чи іншого товару, конкуренції, монопольного положення виробника, монопольної ціни, монопольної діяльності, монопольного утворення на ринку.
Важливе значення для створення різноманітних форм господарювання і прискорення переходу до повноцінних ринкових відносин має прийняття законів: "Про приватизацію невеликих державних підприємств" (малу приватизацію) і "Про приватизацію майна державних підприємств". Ці Закони регулюють правові, економічні та організаційні основи приватизації невеликих державних підприємств, підприємств загальнодержавної, республіканської та комунальної власності з метою створення багатоукладної соціальне орієнтованої ринкової економіки України.
Сукупність цих Законів та інших створюють чинну правову основу організації господарювання будь-якого підприємця, колективу, товариства на основі визначених умов їх діяльності, що сприяє впевненості, стабільності господарської діяльності залежно від отриманих економічних результатів.
Висновки
Таким чином, сучасна розвинута економіка будується на ґрунті різноманітності форм організації виробництва. Ця різноманітність спрямована на збільшення кількості організаційних форм, що можуть ефективно використовуватися у різних сферах і галузях виробництва. Можливості цієї різноманітності зумовлені постійним розвитком поділу праці, спеціалізації, кооперації, концентрації, централізації, комбінування, диверсифікації виробництва, які забезпечують різні комбінації їх сполучення, що в поєднанні з сучасною науково-технічною революцією створює організаційно-економічні підвалини існування індивідуального підприємства, дрібних підприємств, кооперативних, середніх і великих підприємств (фабрика, завод), акціонерних (корпоративних) підприємств, компаній, концернів та інших форм господарських об'єднань та комбінацій.
Функціонування ринку не можливе без здійснення підприємницької діяльності, підприємства. Саме підприємства, що здійснюють підприємницьку діяльність складають основу ринку. Види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реорганізація, реорганізація й ліквідація установлені законодавством. При цьому держава створює рівні правові і економічні умови для діяльності підприємств незалежно від виду власності і організаційно-правової форми підприємства.
Корпорація (акціонерне товариство) - провідна форма сучасного підприємства в країнах ринкової економіки. Незважаючи на те, що кількість їх невелика, у створенні валового внутрішнього продукту їм належить провідна роль.
Використана література:
1. Основиекономічної теорії / частина 1 за загальною редакцією А.А. Чухно - К., 94р. - 456 С..
2. Основи економічної теорії / підручник за редакцією професора С.В. Мочерного - Тернопіль АТ "Тарнекс" - 93р. - 688 С..
3. Основи економічних знань/Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю. І./ Навч. посіб. - К.:Вища шк., 1998.-544 с.:іл..

 
 

Цікаве

Загрузка...