WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат

Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат

конкурентноздатностіпродукції.
Критерій конкурентноздатності - це якісна і (або) кількісна характеристика продукції, яка служить підставою для оцінки її конкурентноздатності.
Одиничний критерій конкурентноздатності відноситися до однієї з простих характеристик, що визначають конкурентноздатність. Прикладом є продажна ціна, ступінь автоматизації приладу.
Комплексний критерій конкурентноздатності відноситься до сукупності характеристик, що визначають конкурентноздатність. Різновидами комплексного критерію є груповий і узагальнений критерії.
Груповий критерій конкурентноздатності - це комплексний критерій, що відноситься до групи характеристик, що визначають конкурентноздатність товару з тієї чи іншої сторони. Приклади групового критерію :
Груповий критерій може містити в собі : ў Рівень якості
ў Імідж
ў Рівень новизни
ў Ціна споживання
ў Інформативність товару
Поняття одиничного і групового критеріїв трохи умовні: в різних умовах оцінки, що оцінюють конкурентноздатність. Деякі критерії можуть виступати в ролі одиничних чи групових критеріїв.
Наприклад, продажна ціна з позиції споживача одиничний критерій, з позиції підприємства - виробника - груповий.
Узагальнений критерій конкурентноздатності - це комплексний критерій конкурентноздатності, по якому приймають рішення про результати оцінки конкурентноздатності продукції. Прикладом є рівень конкурентноздатності продукції, рейтинг товару.
Фактор конкурентноздатності - безпосередня причина, наявність якої необхідно і досить для зміни одного чи декількох критеріїв конкурентноздатності. Аналіз причин зниження значення окремих критеріїв конкурентноздатності продукції і установлення факторів, що підвищують конкурентноздатність, так званий факторний аналіз, - важливий момент у діяльності підприємств - виробників і підприємств продавців.
Факторний аналіз є частиною загальної схеми оцінки конкурентноздатності, яка проводиться при освоєнні нової продукції.
Формування конкурентноздатності
Встановлення, забезпечення і підтримка необхідного рівня конкурентноздатності товару на всіх етапах його створення і просування до споживача.
Так, для забезпечення необхідної якості товарів здійснюють вплив на:
виробничі фактори (сировина, конструкція, рецептура, технологія),
збутові фактори (умови транспортування, збереження),
сервісні фактори (дегустація товару та інша допомога у виборі товару, установка виробу вдома).
Для забезпечення необхідного рівня ціни товару впливають також на: виробничі, збутові ( вибір транспортних засобів, числа посередницьких організацій) сервісні фактори (умови реалізації і технічного обслуговування).
Відхилення, що виявляються при оцінці конкурентноздатності, (у негативну сторону) від товарів - конкурентів спонукають виробника (продавця) здійснювати коригувальні дії, тобто впливати на фактори з метою поліпшення значення критеріїв.
Рисунок 2. Загальна схема оцінки конкурентноздатності товарів.
Рисунок 3. Макроекономічні фактори конкурентноздатності товару
Кінцевою метою функціонування будь-якої економіки є задоволення потреб суспільства та індивідів. Саме на це спрямовано процес виробництва, який нерозривно зв'язаний із споживанням товарів і послуг, витратою наявних у розпорядженні суспільства товарів і послуг для їх виробництва.
Завдання № 1:
Розрахувати плановий норматив обігових засобів в запасах готової продукції на складах підприємства, що випускають вироби 2-х найменувань А і С. В днях та грн. за такими даними:
Виріб А:
- річний обсяг випуску по повній собівартості, тис. грн.. 2400
- середні витрати часу на добірку, комплектування і накопичення транспортних партій, дні 5
- середній час на відвантаження партій виробів, дні 3
Виріб С:
- річний обсяг випуску по повній собівартості, тис. грн.. 2100
- середні витрати часу на добірку, комплектування і накопичення транспортних партій, дні 1
- середній час на відвантаження партій виробів, дні 4
Рішення:
Для визначення нормативу обігових засобів в запасах готової продукції здійснюємо такі розрахунки:
а) добове відвантаження готової продукції:
тис. грн..
тис. грн..
б) норматив обігових засобів в днях:
dА = 5+3=8 днів
dС = 1+4=5 днів
в) норматив обігових засобів в грошовому виразі по виробам:
НА = 6,67*8 = 53,36 тис. грн..
НС = 5,83*5 = 29,15 тис. грн..
г) загальний норматив обігових засобів в запасах готової продукції:
Нзаг. = 53,36+29,15 = 82,51 тис. грн..
Висновок: Норматив обігових засобів в запасах готової продукції по виробу А становить 8 днів, по виробу С - 5 днів, загальний норматив обігових засобів в запасах готової продукції дорівнює 82,51 тис. грн..
Завдання №2.
Визначити прибуток, одержаний фірмою А за звітний період. Розрахувати суму податку на прибуток (ставка 30%). Чистий прибуток і рентабельність капіталу вкладеного в основні фонди і обігові засоби.
Дані:
Валовий доход (тис. грн..)
Двал. = 12100
Валові витрати, (грн.)
Ввитр. = 8750
Вартість основних фондів (тис. грн..) по групах ОФ.
1 група = 1500
2 група = 710
3 група = 2150
Норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів в розрахунках на календарний квартал На.
1 група - 1,25%
2 група - 6,25%
3 група - 2,75%
Вартість обігових засобів, ОС = 710 тис. грн..
Рішення:
Визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань по групах основних фондів:
тис. грн..
тис. грн..
тис. грн..
Загальний прибуток фірми становить:
П = 12100 - 7500 - 575 = 4025 тис. грн..
Податок на прибуток (30%) дорівнює:
Нр = 4025 * 0,3 = 1207,5 тис. грн..
Чистий прибуток за мінусом податку:
Пч = 4025 - 1207,5 = 2817,5 тис. грн..
Рентабельність капіталу:
- по балансовому прибутку:
- по чистому прибутку:
Висновок: прибуток одержаний фірмою А за звітний період становить 4025 тис. грн. Податок на прибуток дорівнює 1207,5 тис. грн.., чистий прибуток 2817,5 тис. грн.. Рентабельність капіталу по балансовому прибутку 79,4%, а по чистому прибутку 55,6%.
Література:
1. Чепурина М.Н., Киселева Е.А. , "Курс экономической теории" Киров - 1998 г.
2. Камаев В.Д. "Экономическая теория", М., - 1998 г.
3. Видяпина В.И., Журавлева Г.П. "Общая экономическая теория" М., - 1995 г.
4. Брагинский С.В., Певзнер Я.А.. "Политэкономия дискуссионные проблемы" М., - 1992 г.
5. Лившиц А., "Введение в рыночную экономику" М., - 1992 г.
6. Самуэльсон П., "Экономика", М., - 1992 г.
Internet,http://www.referats.corbina.ru/up/08/,
7. Ю.В. Мишин "Экономические основы организации конкурентоспособного производства" 2000 г.
8. Економіка підприємства: Підручник // За заг. ред С.Ф. По кропивного. - Вид. 2-ге, переоб. та допов. - К. : КНЕУ, 2000. - 528с.
9. Финансы / Под ред. А.М.Ковалёвой. -М.:Финансы и статистика, 1996 -

 
 

Цікаве

Загрузка...