WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат

Виробництво і конкурентоспроможність продукції - Реферат


Реферат з економічної теорії
Виробництво і конкурентоспроможність продукції
Зміст:
1. Виробництво 2
2. Конкурентоспроможність продукції 6
а) Крива життєвого циклу товару 6
б) Критерії і фактори конкурентоспроможності
продукції 7
в) Формування конкурентоспроможності 8
Завдання 11
Література 14
Виробництво і конкурентоспроможність продукції
Виробництво - це доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх потреб. В цьому процесі взаємодіють основні фактори виробництва - праця, капітал, земля, підприємництво. Результатом виробництва є створення матеріальних і нематеріальних благ, що задовольняють людські потреби.
Для того щоб почати виробництво, необхідна наявність, принаймні, того, хто буде робити, і того, з чого будуть робити. Тому у відомому змісті можна говорити про два фактори виробництва - людину і природу. Однак таке визначення було б занадто узагальненим. Звичайно в економічній науці виділяють чотири фактори виробництва: праця, капітал, землю і підприємництво.
Праця.
Праця є доцільна діяльність людини, за допомогою якої він перетворить природу і пристосовує її для задоволення своїх потреб.
Капітал.
Наступним фактором виробництва є капітал. Слід помітити, що термін "капітал" має багато значень: він може трактуватися і як деякий запас матеріальних благ, і як щось, що включає в себе не тільки матеріальні предмети, але і нематеріальні елементи, такі, як людські здібності, освіта. Визначаючи капітал як фактор виробництва, економісти ототожнюють капітал із засобами виробництва.
Погляди на капітал різноманітні, але усі вони єдині в одному: капітал асоціюється зі здатністю приносити доход. Капітал можна було б визначити як інвестиційні ресурси, які використовуються у виробництві товарів і послуг та їх доставка споживачу.
Земля.
Третім фактором виробництва є земля. Однією з важливих характеристик землі є її обмежена площа. Людина не в змозі змінити її розміри по своєму бажанню, землю неможливо "виробляти". Використання визначеної ділянки землі представляє початкову умову всього, що людина може робити.
Визначені ділянки земної поверхні сприяють якійсь визначеної виробничій діяльності людини: наприклад, моря і ріки використовують для рибальства; ділянки, багаті корисними копалинами, необхідні для видобувної промисловості; якусь частину суші використовують для будівництва (правда, у цьому випадку вибір робить не природа, а людина). Але, все ж таки, говорячи про землю, у першу чергу маємо на увазі її використання в сільському господарстві.
Підприємництво
Четвертим фактором виробництва є підприємництво. Феномен підприємництва виступає як невід'ємний атрибут ринкового господарства. Хоча історія підприємництва їде всередину століть, сучасне його розуміння склалося в період становлення і розвитку капіталізму.
Інформація
Ще одним фактором найбільш важливим на сьогоднішній день, і без якого не представляється можливим процес виробництва, є інформація. Інформація виступає посередником і сполучною ланкою між усіма факторами виробництва. Інформація сьогодні являє собою відокремлений вид товару, на який завжди є і можливо буде попит. Так без наявності інформації про цінові сигнали на ринку, про суспільно-політичний стан тієї чи іншої країни, а також без інформації про платоспроможність того чи іншого клієнта нинішній процес виробництва представляється дуже скрутним, якщо не неможливим. І однією з численних особливостей цього фактора виробництва, що визначає його вартість, є форма і швидкість її подачі.
Інформація як швидкопсувний продукт, який потрібно подавати свіжим і гарячим. Наприклад, інформаційні агентства, в яких основним товаром збуту, є саме інформація. Джерела цього фактора можуть бути різними, від каналів інтернет, де інформація йде гігантськими і практично нерегульованими і неконтрольованими потоками до великих засобів мас-медіа, де в основному вся інформація ретельно перевіряється і лише потім йде в "продаж".
В умовах товарного виробництва та ринкової економіки виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга є товаром, котрий має не лише споживну вартість, але й вартість (мінову вартість). Для постійного і повного задоволення потреб ринку планування та облік виготовлюваних для продажу товарів здійснюється в натуральних (фізичних) і вартісних (грошових) вимірниках.
При цьому важливо зважувати на те, що ступінь задоволення потреб ринку характеризує насамперед обсяг товарів певної номенклатури і асортименту у натуральному вигляді.
Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких передбачається планом виробництва продукції.
Асортимент являє собою сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками (типорозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном тощо). Номенклатура і товарний асортимент включають вироблювану у минулі роки продукцію, попит на яку зберігається, а також нову освоювану продукцію, дослідні зразки нових виробів.
Вимірниками обсягу продукції у натуральному вираженні є конкретні фізичні одиниці - штуки, тонни, метри тощо. У практиці планування та обліку обсягу продукції в окремих випадках використовують умовно-натуральні (наприклад, умовні банки консервів, умовні листи шиферу та штуки цегли) і подвійні натуральні показники (наприклад, виробництво сталевих труб може вимірюватися тоннами і метрами, тканин ~ погонними і квадратними метрами).
Обсяг продукції у вартісному вираженні на більшості підприємств різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової, чистої продукції.
Товарна продукція є практично скрізь застосовуваним вартісним показником, що дозволяє підсумовувати виготовлення різних видів продукції і завдяки цьому визначати загальний обсяг виробництва на тому чи іншому підприємстві, а також обчислювати ряд макроекономічних та узагальнюючих похідних показників розвитку народного господарства. Вона являє собою загальну вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, що призначені для продажу або реалізації різним споживачам. Показник валової продукції, окрім елементів, які входять до складу товарної продукції, включає також зміну залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду, вартість сировини і матеріалів замовника та деякі інші елементи в залежності від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства. Причому динаміка залишків незавершеного виробництва враховується на тих підприємствах машинобудування і металообробки, де тривалість виробничого циклу по "переважній більшості видів продукції перевищує два місяці. Слід також знати, що обсяг товарної і валової продукції виробничого об'єднання, у складі якого підприємства або інші виробничі ланки знаходяться насамостійному

 
 

Цікаве

Загрузка...