WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Трудова теорія вартості - Курсова робота

Трудова теорія вартості - Курсова робота

обґрунтувати категорії "продуктивні сили", "виробничі відносини", "відносини власності", закони, які регулюють розвиток усієї економічної системи, в т.ч. закони, що управляють виробництвом матеріальних благ і відносин власності, які при цьому виникають, обміном матеріальних благ і відповідних відносин між людьми. Основою методу свого дослідженняРікардо обрав трудову теорію вартості, використовуючи певною мірою метод сходження від абстрактного до конкретного. Ознак він не застосував історичного підходу до аналізу капіталізму, неповно використовував метод абстракції, системний підхід. За допомогою трудової теорії вартості Рікардо науково обґрунтовано розглянув проблему розподілу доходів. Це суперечить висновку Г.Мюрдаля про те, що Рікардо, досяг наукових успіхів усупереч використанню трудової теорії вартості. Оскільки єдиним джерелом вартості сукупного суспільного продукту є праця, учений критикував погляди економістів, які таким джерелам називали засоби виробництва (в т ч. землю). Прибуток він розглядав як привласнену капіталістами неоплачену працю найманих робітників, показав обернено пропорційну залежність між величиною заробітної плати і прибутку, джерелом ренти вважав працю найманих робітників у сільському господарстві, впритул наблизився до правильного з'ясування величини заробітної плати (виокремлюючи при цьому природну і ринкову ціну праці). Ціну праці він пов'язував із вартістю життєвих засобів робітників; стверджував (на противагу Сміту), що у процесі розвитку капіталізму заробітна плата знижуватиметься. Водночас Рікардо, як і Сміт, не зміг розв'язати суперечностей між законом вартості та законом додаткової вартості (через відсутність обґрунтування категорії "робоча сила") , між законом вартості і законом середньої норми прибутку (зокрема привласнення капіталістами рівновеликого прибутку на рівновеликий капітал без порушення закону вартості), заперечував існування абсолютної ренти ( а тому дійшов висновку, що рента не спричиняє подорожчання сільськогосподарських товарів). Непослідовною була його позиція і щодо визначення величини заробітної плати. 3 одного боку, Рікардо розмежовував вартість, втілену в товарі, та вартість праці (заробітну плату). Природна ціна праці, за Рікардо, під впливом попиту і пропозиції встановлюється навколо суми життєвих засобів, необхідних для утримання робітника, його сім'ї та певного зростання їхніх потреб. Ринкова ціна праці коливається навколо природної (за її перевищення кількість робітників збільшується, зростає пропозиція праці на ринку, з'являється безробіття, знижується ринкова ціна праці, і навпаки), 3 іншого боку, величину природної ціни праці Рікардо, обмежував фізичним прожитковим мінімумом (під впливом теорії народонаселення Т.Мальтуса) . Крім того, за Рікардо, оскільки діє "природний закон" заробітної плати, її розмір залежить під попиту і пропозиції на неї Він стверджував, що за капіталізму норма прибутку має тенденцію до зниження через зростання вартості сільськогосподарської продукції у зв'язку з переходом до обробітку земель гіршої якості, а отже, і величини ренти. Протилежна тенденція властива руху прибутку, що послаблює внутрішній стимул розвитку капіталізму, загострює суперечності між класами. Однак Рікардо заперечував можливість виникнення загальних криз перевиробництва за капіталізму. Позитивною на той час була його ідея про необхідність для розвитку економіки капіталізму золотого стандарту, поєднаного з розміном банкнот на золото. Водночас він не розкрив сутності вартості, а серед функцій грошей виділяв лише їх функцію як засобу обігу. Рікардо обґрунтовано стверджував, що єдиним джерелом земельної ренти є праця сільськогосподарських робітників (а не природа), а величина ренти - надлишок вартості над середнім прибутком. Однак некоректним був його висновок про постійне зростання ренти. Вагомий внесок зробив Рікардо у теорію зовнішньої торгівлі, зокрема в теорію "зрівняльних витрат виробництва", Важливою умовою зростання багатства народів він небезпідставно вважав поділ праці, який сприяє підвищенню продуктивності праці.
Список використаної літератури:
1. Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 152/75/2004 (Наукова робота Ю.В.Ніколенко "Зародження економічної теорії та її розвитку" 2003р)
2. Економічна енциклопедія Том 2 ст. 717; Том 3 ст. 217, 406-407
3. "Основи економічної теорії"; Підручник Київ, ЦУЛ 2003р,
4. М.С.Черненко Науково-дослідницька робота "Дослідження робіт У.Петті" 2004, Глава 1,5; Глава 2,4
5. С.В.Мочерний "Економічна теорія", Посібник, Київ, 2001
6. "Політична арифметика" , Переклад М.П.Ігнатьєва 1998р
7. Економічна енциклопедія Том 3 ст. 406
8. Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 63/12/2003 (Наукова робота С.В.Мочерний "Взаємозв'язок філософських та економічних наук" 2001р)
9. Політична економія підручник(1)/ Під ред. О.М. Румянцева та ін. К.: "Вища школа", 1980.
10. Колєшня Л. Попит на ринку праці// Україна: аспекти праці.-1998.-№7
11. Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 100/54/2004 (Стаття І.С.Дзюбка "Економічна система за А.Смітом" 2004р.)
12. Маркс К. Капитал. М: Издательство политической литературы. - Т.1.-1983.
13. Барр Р. Политическая экономия. М.: "Международные отношения", 1994.
14. Маркс К. Енгельс Ф. Твори. т.20,21
15. Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 100/54/2004 (Стаття І.С.Дзюбка "Економічна система за А.Смітом" 2004р.)
16. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : Підручник. - К.: Академія, 1997.- Ст.. 57 - 61.
17. Башнянин Г. І. Політична економія: Підручник Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 29/07/2002 (Доповідь С.Чартерного "Вплив "догми А.Сміта" на розвиток економічних наук" 2002р.)
18. Економічна енциклопедія Том 3 ст. 271
19. Наукове Інтернет видання "Збір наукових робіт" 100/54/2004 (Стаття І.С.Дзюбка "Економічна система за А.Смітом" 2004р.)
20. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. - К.: Вища школа, 1997. - С. 211 - 216
21. Економічний словник-довідник / За ред. С.В.Мочерного. К.: Femina, 1995.
22. Політична економія підручник(1)/ Під ред. О.М. Румянцева та ін. К.: "Вища школа", 1980 Мочерний С. В. Основи економічної теорії : Підручник. - К.: Академія, 1997.-.
23. Купалова І.І. Соціально-економічна сутність форми ті функції ринку робочої сили / К, 1994. випуск 2.
24. Ніколенко Ю. В. Основи економічної теорії: Підручник: у 2-х кн., кн. 1. Суспільне виробництво. Ринкова економіка.-К.: Либідь, 1998
25. Юшко С. В. Категорії валового і чистого доходу: їх історія та майбутнє // Економіка АПК. - 2001. - №1.
План курсової роботи
Вступ
1. Погляд В.Петті на вартість
2. Догма А.Сміта
3. Обґрунтування вартості Д.Рікардо
Список використаної літератури

 
 

Цікаве

Загрузка...