WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

продуктивність своїх ресурсів і таким шляхом збільшувати об'єм виробництва.
Розглянемо переваги міжнародної торгівлі.
1.Абсолютні і відносні переваги міжнародного розподілу праці і міжнародної торгівлі. Протекціонізм.
Абсолютні переваги у виробництві продукції складаються тоді, коли одна країна може випускати більш ефективної (через кліматичні географічні і ін. умови), ніж друга. Марокко має переваги у вирощуванні мандаринів, США - у виробництві комп'ютерів, Кувейт - у видобутку нафти.
Спеціалізуючись на тих чи інших виробництвах, для яких дані країни мають абсолютну перевагу, проводять торговий обмін лишньої продукції одна з одної отримують її більше, ніж старались би виробляти самостійно.
Відносні переваги в тому, що вартість виробництва продукту в даній країні нижча, ніж в інших країнах.
При допомозі вільної торгівлі, беручи за основу для порівняння витрати, світова економіка може досягнути більше ефективного розміщення ресурсів і більш високого рівня матеріально добробуту. Не дивлячись на користь вільної торгівлі, до тепер існує практика протекціоналізму.
Протекціоністські заходи:
1. Платежі. Фіксовані платежі використовуються для забезпечення додаткового поступлення у бюджет.
2. Імпортні квоти (обмеження). Низькі імпортні квоти повністю забороняють імпорт товару зверх визначеної кількості.
3. Нетарифні бар'єри. До них відноситься система ліцензування (вимоги до імпортерів отримання ліцензій), заборони на імпорт вугілля.
Які мотиви обмеження зовнішньої торгівлі?
Захист галузей, зв'язних з національною обороною, захист сільського господарства, захист досить багатих країн від напливу дешевої робочої сили і напливу товарів, вироблених дешевою робочою силою. Крім цього використання тарифів, квот і ін. бар'єрів робить імпортні товари і послуги більш дорогими.
2.Торгові і платіжні баланси.
Торговий баланс - різниця між вартістю національного імпорту і експорту. Він позитивний, якщо експорт переважає над імпортом і негативний, якщо імпорт більший експорту. У першому випадку торговий баланс має активне сальдо у другому має дефіцит.
Платіжний баланс включає в себе, крім торгового, іноземні позики, проценти на них, доходи від інвестицій, транспортні платежі і обмін фінансовими активами. Ці платежі поступають або в країну, або із країни. Тому їх заносять в графу "доходи" або "розходи" (відповідно кредит і дебет).
В кінці року визначають, що більше - приплив чи відплив, грошей. Якщо відплив грошей більший, утворюється дефіцит платіжного балансу. Цей дефіцит фінансується або позиками за рубежем, або продажею частини активу, або недостача поступлень іноземної валюти відтворюється резервами Національного банку.
Ефективність міжнародної торгівлі тісно зв'язана з рухом валютного курсу.
3.Валютні курси і паритет покупної можливості. Валютна інтервенція.
Валютні курси - ціна грошової одиниці даної національної валюти, вираженої в грошових знаках валюти іншої країни.
Існуючий курс обміну 2-х валют приблизно відповідає співвідношенню їх покупної спроможності на даний момент. 1$ = 2 марки = 200 йєн (Японія), за 1$, 2 марки і 200 йєн можна купити однакову кількість товарів.
На рух валютних курсів дуже впливає співвідношення між попитом і пропозицією кожної валюти, впливають воєнні і політичні фактори. Тому рух валютних курсів не співпадає із зміною покупної можливості валют.
Центральний банк має можливість впливати на валютний курс, скуповуючи або продаючи свої грошові знаки (валютні інтервенції). Це веде до ще більшого відхилення валютного курсу від покупної можливості валют.
Мета валютної інтервенції - вдержати курс національної валюти в певних межах. Для цього ЦБ або скуповує або продає іноземну валюту на валютній біржі. У І-му випадку курс національної валюти знижується, у ІІ-му - росте. Якщо валютні записи ЦБ вичерпуються чи понижуються відносно нормативів, то це означає, що немає чим підтримати курс національної валютної одиниці і проходить її девальвації, тобто здешевлення відносно долара функта стерлінга і т.д. Нормативи росту валютних резервів ЦБ кожної країни погоджує із Міжнародним валютним фондом.
4.Ринок іноземних валют. Економічні наслідки зміни валютних курсів.
Ринок іноземних валют - це ринок де різні іноземні валюти обмінюються один на одного. Вони характеризуються великою кількістю покупців і продавців.
Зміни курсу валют веде до зміни внутрішніх цін, експортних цін, зайнятості, рівновага виробництва.
Фактори зміни курсу валюти.
1.Підвищені доходи збільшують купівельну можливість як внутрі, так і на зовнішньому ринку.
2.Втручання уряду у міжнародний валютний ринок при девальвації власної валюти.
Заниження курсу гривні має негативні наслідки:
а)недопродано дорогі імпортні товари і досить дешеві вітчизняні приводять до вивозу з України за безцінок сировини і ін. товарів.
б)ефективний експорт, особливо коли скуповують в середині країни товар для вивозу за валюту по випадкових цінах, продають знову за валюту і обмінюють по завищеному курсу на гривні.
Мають значний прибуток.
5.Валютна система і коректування платіжного балансу.
Заходи, які приймаються країною для ліквідації незбалансованостізалежать від прийнятої системи валютних курсів.
1. Система гибких, плаваючих курсів, при якому курс національної валюти залежить від попиту і пропозиції іноземної.
2. Система твердих фіксованих валютних курсів. при якому зміна попиту і пропозиції перешкоджає державне втручання.
В цілому система регулювання ЦБ плаваючих валютних курсів має величезні переваги у налагоджені раціональних міжнародних зв'язків; особливо в тому, що виробляти? Скільки? Для кого?
Виділіть правильні відповіді.
Тест ІІ-46.
Валютні курси визначаються: а Б
Паритетом покупної можливості валют Паритетом покупної можливості валют, а також співвідношенням попиту і пропозиції на валюту.
Тест ІІ-47.
1 Пониження курсу національної валюти сприяє: а Б
Вигідному експорту, дорогому імпорту. Невигідному експорту, дешевому імпорту
2 Підвищення курсу національної валюти сприяє: Не вигідному експорту, дешевому імпорту Вигідному експорту, дешевому імпорту
Тест ІІ-48.
Валютні курси визначаються: а Б
Паритетом покупної можливості валют Паритетом покупної можливості валют, а також співвідношенням попиту і пропозиції на валюту.
Тест ІІ-48.
До протекціонівстької політики відноситься а Встановлення таможних платежів, тобто тарифів, що підвищує ціни на імпортні товари.
б Крім таможних платежів, установлення квот на імпорт, субсидування експорту, тиск на інші крани з метою "добровільного" обмеження експорту.
Тест ІІ-49.
1 Якщо експорт перевищує імпорт, то утворюється а Б
Позитивне сальдо торгового балансу Негативне сальдо торгового балансу
2 Якщо імпорт перевищу експорт, то утворюється Негативне сальдо торгового балансу Позитивне сальдо торгового балансу
Контрольні питання:
1. В зв'язку з якими процесами отримали розвиток міжнародна торгівля? В чому абсолютні і відносні переваги міжнародної торгівлі?
2. Які заходи включає практика протекціонізму? Наведіть доводи в

 
 

Цікаве

Загрузка...