WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

немає протиставлень між ринком і планом, приватним підприємством і державним регулюванням.
Він поєднував економіку з кораблем. Приватна ініціатива - це вітер в парусах, планування - руль, направляє економіку в потрібну сторону. Леонтьєв є також противником економії на соціальних розходах і зарплаті. Стратегічне планування по Леонтьєву дає можливість застосовувати альтернативні комбінації різноманітних заходів економічною політикою. Для цього необхідна систематична організована база даних. За приклад брав Японію, яка домоглася надмірних досягнень в економіці через здійснення принципу стратегічного планування з використанням моделей міжгалузевого балансу.
7.Інституціонально-соціологічний напрямок економічної думки. Джон Гелбрейт і його школа.
Наголос робиться на розширення державою соціальних програм, збереження екології, збереження гарантійного доходу кожному члену суспільства незалежно від трудового вкладу (школа Джона Гелбрейта). Він з'єднував політекономію і економічну політику з соціологією. Цю мету, по Гелбрейту, можна досягнути при вирішальній ролі крупних корпорацій.
Він проповідував теорію свідомого регулювання економіки. Рекомендував впровадити прогресивне оподаткування, Гелбрейт прихильник мирної соціалізації суспільства, ввівши термін "новий соціалізм" на підставі свідомого розуміння підприємств. Теорія Гелбрейта і його прихильників в більшій мірі направлена на майбутнє, відрізняється соціальною відповідальністю за збереження довкілля, за соціальну гармонію і мир.
8.Модель народного капіталізму. Робітнича власність.
Представниками цієї ідеології були американські вчені Л. Келсо і М.Адлер, які створили теорію "капіталістичної революції". Вони вважали, що бідою капіталізму є не приватна власність, а висока її концентрація. На їх думку потрібно власність широко розподілювати серед трудового народу, що забезпечить кожному свободу і необхідний рівень життя, Робітники викуповують власність і через підвищення продуктивності праці, участі в управлінні підприємствами сприяють росту прибутків (закриті акціонерні товариства).
В Росії цю модель впроваджував С.Федоров у системі очної хірургії. Кожний, хто був задіяний в операції, від прибиральниці до лікаря, одержував певний відсоток оплати. Продуктивність праці зросла в 4 рази, якість - у 12 раз. Всі працівники - власники акцій. При виході на пенсію працівник може продати свій пакет акцій - за 200-300 тисяч доларів. Маючи такі гроші можна жити на проценти.
9.Роль держави у змішаній економіці. Уроки реформ в Україні.
Важливим завданням держави є не тільки контроль за рівнем зайнятості і інфляції, темпами економічного росту, алей:
1.забезпечення правової бази для функціонування ефективної ринкової економіки;
2.захист конкуренції; антимонопольне законодавство;
3.перерозподіл доходів серед населення;
4.забезпечення переливів ресурсів у стратегічно важливі галузі, захист навколишнього середовища;
5.розвиток експорту.
На Україні в період проведення реформ привілегіювала думка про повну свободу суб'єктів ринкової економіки від держави (відмовлення від державних замовлень, державної підтримки с/г і ін.).
Крім цього в Україні почали дуже легко позбавлятись, шляхом приватизації, найбільш дохідливої частини державної власності (енергетичної, стратегічної, воєнної), чим підривалася економічна основа держави. Цього ніколи не робили в ринковій економіці держави Заходу. Навпаки, вони посилюють роль держави і її контроль. Україні також необхідно задіяти роль держави, особливо роль державного попиту для стимулювання виробництва у ключових галузях, які визначають економічний ріст, встановити контроль над ціноутворенням. Навести порядок в системі управління державною власністю і державними фінансами, щоб сконцентрувати засоби у держави, фінансово-промислових групах, як орієнтовані на ріст, а не на спекуляцію. Відмінити всі незаконно встановлені пільги. забезпечити знаття природної ренти не в приватні кишені, а для держави, забезпечити нормальне комерційне використання державного майна, провести податкову реформу.
Виділити правильні відповіді.
Тест: ІІ-38.
1.Основне рівняння, з якого випливає кейнсіанська політика регулювання сукупного попиту:
а) сукупний попит = споживчі розходи + інвестиції + держзакупки;
б)вартість ВНП = кількість грошей в обороті х кількість оборотів грошових одиниць.
2.Основне рівняння, з якого випливає монетаристська політика регулювання сукупного попиту:
а)сукупний попит = споживчі розходи + інвестиції + державні закупки;
б)вартість ВНП = кількості грошей в обороті х кількість оборотів грошових одиниць.
Тест: ІІ-39.
Сучасна економіка є:
а)економіка чистого капіталізму;
б)економіка змішана.
Тест: ІІ-40.
Яку концепцію відтворює таке твердження:
1.держава повинна стимулювати інвестиції, здійснювати соціальні програми, не боячись бюджетного дефіциту, не боячись інфляції:
а)кейнсіанство;
б)монетаризм.
2.держава не повинна вмішуватися в економіку, здійснювати соціальні програми, займатися податково-бюджетним і кредитно-грошовим регулюванням. Одне, що сприяє стабільному розвитку економіки - це підтримка рівномірних темпів приросту грошової маси:
а)кейнсіанство;
б)монетризм.
Тест: ІІ-41.
Монетарна політика дає найбільший ефект:
а)в умовах інфляції, коли всі ресурси задіяні, подальший ріст попиту не може вплинути на ріст пропозиції(вимагається часу для технологічної перебудови) і впливає тільки на ріст цін, що вимагає обмеження кількості грошей в обороті.
б)в умовах перегрузки потужностей і спаду виробництва, не досить платіжного попиту, коли інфляція визвана ростом цін на ресурси, а курс національної валюти падає.
Тест ІІ-42.
Кому належить порівняння економіки з кораблем?
а)Мільтон Фрідмен, лауреат Нобелівської премії;
б)Василь Леонтьєв;
в)Джон Гелбрейт.
Тест: ІІ-43.
Якому напрямку економічної думки належить тезис про необхідність забезпечення гарантованого доходу кожному члену суспільства незалежно від трудового вкладу?
а)кейнсіонаська концепція;
б)монетариська концепція;
в)інституціально-соціологічний напрямок;
г)марксизм.
Тест: ІІ-45.
Яка теорія висуває слідуючий напрямок економічної політики? Зниження податків, доступність кредиту, захист державною прав власника:
а)теорія регулювання попиту (кейсіанство, монетаризм);
б)теорія регулювання пропозиції.
Контрольні питання.
1. Назвати визначення рівняння кейнсіанців і визначальне рівняння монетаристів.
2. Які основі положення кейнсіанської політики регулювання економіки?
3. Які основні положення монетристської теорії регулювання?
4. В яких економічних ситуаціях ефективна монетаристська політика?
5. На чому базується теорія пропозиції?
6. Основні положення інституціально-соціологічної школи.
7. Які доводи приводяться в користь робітничої власності і робітничого самоуправління?
8. Дайте визначення змішаної економіки.
Міжнародна торгівля. Курс валют. Валютні системи.
Міжнародна політика є засіб, з допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізації, підвищувати

 
 

Цікаве

Загрузка...