WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

попит і сукупна пропозиція діють на встановлення рівноваги загального рівня цін і рівноваги об'єму виробництва в економіці в цілому.
1.Совокупний попит показує той об'єм національного продукту (товарів і послуг), який споживачі, підприємства і уряд (держ. замовлення) готові купити при любих можливих рівнях цін. Отже, чим нижчий рівень цін, тим більший буде попит і навпаки.
Фактори сукупного попиту (не цінові):
1. З ростом доходів при тих же цінах попит на всі товари піднімається;
2. Якщо люди чекають росту цін, попит на всі товари піднімуться;
3. Ріст податків понизить попит;
4. Ріст державний замовлень веде до збільшення попиту на товари;
5. Зменшення податків підвищить попит на інвестиційні ресурси.
2.Совокупна пропозиція показує реальний об'єм національного виробництва, який може бути зроблений (виготовлений) при різних рівнях цін.
Нецінові фактори, які впливають на пропозиції:
1. При здорожанні ресурсів у виробництві пропозиції товарів зменшиться;
2. При збільшенні продуктивності пропозиції збільшаться;
3. Зниження податків збільшує пропозиції.
3.Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Необхідність державного втручання в економіку.
Економіка може знаходитися у стані рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції на основі рівноваги цін і рівноваги реальних об'ємів виробництва, сама довго протриматись не може.
Економіка може розвиватися без потрясінь, з повною зайнятістю і помірним ростом цін лише при умові державного регулювання.
4.Кейнсіанська теорія про необхідність інвестицій і мультиплікаторі інвестицій.
Першим, хто відмовився від поглядів про здатність ринкової економіки до саморегулювання і обґрунтував необхідність державного регулювання на макрорівні, був видатний англійський економіст Джон Мейн орд Кейнс.
Для того, щоб вивести економіку із складу і ліквідувати безробіття держава повинна стимулювати інвестиції. Для того, щоб показати залежність змін ВНП від змін інвестицій, він впровадив поняття мультиплікатор - коефіцієнт, який показує залежність змін ВНП від змін інвестицій. При збільшення розмірів інвестицій ВНП буде рости набагато більшими розмірами, ніж початкові грошові інвестиції. Отже, вони приводять до мультиплікаційного (наростаючого) ефекту.
Після первинного ефекту виникає ІІ, ІІІ, ІV і т.д. Зайнятість в одних сферах, породжує зайнятість в других і т.. Цей помножуючий ефект і називається мультиплікаційним ефектом.
Мультиплікатор інвестиційних розходів =
Тому держава повинна стимулювати інвестиції. Наприклад: ріст інвестицій у будівельну індустрію тягне за собою 70 галузей, які її забезпечують, для їх загрузки.
Тести для самоконтролю:
Тест ІІ-30.
1. В ситуації, коли всі ресурси задіяні, досягнутий певний потенціальний об'єм ВНП, ріст попиту веде:
а)до збільшення пропозиції товарів;
б)до росту цін при незмінній пропозиції.
2. В ситуації, коли потенціальний об'єм ВНП ще не досягнутий. використані не всі ресурси:
а)до збільшення пропозицій товарів;
б)до росту цін при незмінній пропозиції.
Тест ІІ-33.
Найбільш постійною частиною сукупного попиту:
а)інвестиції;
б)споживчі розходи.
Тест ІІ-35.
Згідно теорії Кейнса держава повинна:
а)стимулювати інвестиції і споживчий попит;
б)стимулювати збереження.
Тест ІІ-36.
При зростанні інвестицій:
а)ВНП зростає в набагато більших розмірах, ніж початкові грошові інвестиції в силу мультиплікаційного ефекту.
б)ВНП зростає в тому розмірі, що і інвестиції.
Контрольні питання:
1. Чим характерний сукупний попит і сукупна пропозиція, в чому відмінність їх від індивідуального попиту і пропозиції?
2. Чому необхідне державне втручання в економіку на макрорівні?
3. Яку роль у стимулюванні сукупного попиту грають інвестиції?
Регулювання державою макроекономічної нестабільності.
1. Два підходи до регулювання сукупного попиту: (кейнсіанці і монетаристи).
Фіскальна (податково-бюджетна) і монетарна (грошова) світоглядна концепція у макроенокоміці - це втручання держави для впливу на сукупний попит, який вважається головним. Буде попит - буде пропозиція.
Сукупний попит + споживчі розходи + інвестиції + держ. закупки.
Діючи хоча б на одну із 3-х складових сукупного попиту, держава може його збільшити (це думка кейнсіанців).
Монетаристи рекомендують регулювати сукупний попит шляхом дії кількості грошей в обороті.
Кількість грошей в обороті =
Звідки,
вартість ВНП = кількості грошей х кількість оборотів грошової одиниці,
це та кількість, яка є у населення для покупок виробничих
благ, тобто це сукупний попит. Вартість ВНП буде залежати
від сукупного попиту (це думка монетариста).
Отже, Кейнсіанська школа - це державне регулювання на ринку попиту і пропозиції для забезпечення повного використання ресурсів і повної зайнятості.
Монетаристська школа - це саморегулюючий ринок і державне втручання повинно бути зведеного до мінімуму.
Згідно поглядів кейнсіанської школи зарплата і ціни мало еластичні (більш стійкі) в залежності від зміни попиту і вони в короткому періоду (при зміні попиту) приводять до росту виробництва з попередніми цінами і зарплатою.
Згідно поглядів монетаристів ціни і запрала знаходиться у висок еластичній залежності від зміни попиту.
Розглянемо кожну концепцію.
2. Фіскальна політика кейсіанство і регулювання сукупного попиту.
Фіскальна політика - це бюджетна політика, направлена на зміну сукупного попиту шляхом зміни державних розходів і податків. Зменшення податків з населення - збільшить споживчі розходи. Зменшення податків з прибутків підприємств корпорацій приведе до росту інвестицій.
Ріст дер закупок стимулює виробництво, інвестиції.
Розрізняють недискримінаційну і дискримінаційну фіскальну політику.
Недискримінаційна фіскальна політика, впроваджені стабілізатори.
Впроваджені стабілізатори - це автоматично діючі норми, які вступають в дію без необхідності прийняття додаткових заходів з боку уряду.
До них відноситься податкова система, в першу чергу прогресивні податки. По мірі росту ВНП в період розквіту податкові поступлення автоматично підростають, що стримує економічне піднесення і навпаки.
Трансферні платежі (соціальні виплати: по безробіттю, по бідності, субсидії) мають протилежний характер. Вони скорочуються під час економічного піднесення і збільшуються під час спаду виробництва, внаслідок чого споживчі розходи збільшується , це стимулює попит і забезпечує загрузку додактових потужностей. Встроєні стабілізатори здатні зменшити коливання національного доходу приблизно на 1/3. Для більш відчутних дій в темпах розвитку виробництва, інфляції і зайнятості потрібні дискримінаційні фіскальні заходи. Це політика свідомої маніпуляції бюджетом, з метою зміни реальних об'ємів виробництва і зайнятості, контролю над інфляцією і прискорення економічного росту, шляхом зміни податкових ставок, податкової структури і величини розходів.
Кейнсіанська політика - регулювання сукупного попиту з допомогою фіскального (бюджетно-податкової) і кредитно-грошового впливу.
При спаді виробництва

 
 

Цікаве

Загрузка...