WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

номінальний дохід виріс на 10% протягом року, а рівень цін збільшився на 5% то реальний дохід підвищився на 5% (10-5).
Індекс реальних доходів =
Якщо в 1993 р. номінальні доходи на душу населення виросли в 9,5 рази, індекс в 10,75 рази, то індекс реальних доходів = 952/1075* 100=90%.
Якщо номінальна заробітна плата на Україні на 2002 р. встановлена 140 грн., а вартість прожиткового кошика 314 грн., то які зміни є у реальних доходах і який індекс реальних доходів?
140-314=-174 реальний дохід для відтворення нормального життя.
140/314*100=44,5%
Правило величини 70 дає можливість виміряти рівень інфляції через певну кількість років (місяців), необхідних для подвоєння рівня цін.
Приблизна кількість років
(місяців), необхідних для =
подвоєння рівня цін
Правило 70 може бути використане і для інших вирахувань, через скільки років подвоїться ВНП, якщо відомий щорічний темп його росту, 2,5%.
ВНП = = 28 (років).
Хто програє від інфляції?
1. Пенсіонери і люди, які живуть на виплатах на соціальному забезпеченню.
2. Вкладники у банки, тому що банківський відсоток відстає від інфляції.
3. Працівники держсектору, які на окладах.
4. Ті, що віддали гроші в позику *кредитори). Віддали "дорогі гроші", а отримали через інфляцію "дешеві".
Хто виграє від інфляції?
1. Ті, що живуть на нефіксованих доходах. Номінальні доходи можуть обігнати ріс цін.
В 1993 р. працівник одержував зарплату 100 одиниць, в 1994 р. ціни проти попереднього року виросли в 1000 раз, а його зарплата стала 600 тис.
Інший робітник отримував 250, а в 1994 р. - 250000. Які результати для кожного дала інфляція?
2. Ті, що взяли грошів кредит (дебітори).
3. Ті, що вклали гроші у нерухомість.
Економічна політика в умовах безробіття і інфляції.
1. Перекваліфікація відповідно необхідності професій.
2. Покращення інформації про наявність робочих місць.
3. Покращення співвідношення між рівнем безробіття і рівнем інфляції.
4. Розвиток малого підприємництва.
5. Антимонопольна політика заморожуваних цін, контроль держави за цінами, за ростом зарплати, політика податкового регулювання доходів.
6. Підтримка темпів економічного росту.
7. Політика повної зайнятості і стабільних цін.
Тести для самоперевірки (виділити правильні відповіді).
Тест ІІ-20:
Закономірність довгострокового економічного розвитку в тому:
а)що воно є рівномірним;
б)що вона є циклічним.
Тест ІІ-21.
1. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в Україні протягом року - це:
а)валовий національний продукт ВНП;
б)чистий національний продукт ЧНП;
в)національний дохід НД.
2. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань це;
а)валовий національний1 продукт (ВНП);
б)ЧНП;
в)НД.
3. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань (вартість замінених зношених засобів виробництва), річних податків і державних субсидій - це:
а) ВНП;
б) ЧНП;
в) НД.
Тест ІІ-22:
Номінальний ВНП *100%
------------------------------------ - це
реальний ВНП
а) дефлятор;
б) загальний індекс інфляції;
в) індекс споживчих цін.
Тест ІІ-23.
Повна зайнятість означає:
а) все населення має роботу;
б) при повній зайнятості існує природна норма безробіття, передбачаючи вимушене існування фрикційного і структурного безробіття.
Тест ІІ-24:
Рівень безробіття:
а) число безробітних
--------------------------- * 100%
робочу силу
б) число безробітних
--------------------------- * 100%
все населення
Тест ІІ-25:
Інфляція:
а)це підвищення загального рівня цін;
б)це падіння цінності і купівельної спроможності грошей;
в)це ріс вартості життя.
Тест ІІ-26:
1. Підвищення цін на енергоресурси дає:
а)інфляцію попиту;
б)інфляцію пропозиції;
2. Надлишкова емісія грошей дає:
а)інфляцію пропозиції;
б)інфляцію попиту.
Тест ІІ-27:
1. Ціни поточного місяця:
а)рівень інфляції;
б)темп інфляції.
2.
а)темп інфляції;
б)рівень інфляції.
Тест ІІ-28.
Головна проблема, створена інфляцією:
а) падіння рівня життя;
б)невизначеність економічної ситуації і несправедливого перерозподілу багатства.
Вправа ІІ-3.
Валовий внутрішній продукт країни в 1992 р. становив 8 млрд. одиниць, в 1993 р. - 162,3 млрд., чи можна говорити, про ріс ВВП чи необхідно врахувати інфляцію? Дефлятор ВВП в 1993 р. в % до попереднього року склад 1075.
Визначити ВВП 1993 р. у співставлених цінах 1992 р.
Вправа: ІІ-4
"Розрахунок індексу реальних доходів"
Ціни споживчої корзини, виросли за 1991-95 рр. в 10000 раз.
За цей час середня зарплата виросла в 3000 раз (з 200 до 600000), мінімальна пенсія - в 2000 (з 33 до 66000), максимальна пенсія - в 2000 (з 130 до 260000), стипендія студента - в 2000 (з 40 до 80000). Розрахуйте індекс реальної середньої зарплати, пенсії, стипендії в 1995 р. у порівнянні з 1990 р. (базовим).
Приклад розрахунку. Зарплата працівника в 1990 р. складала 160 одиниць, в 1995 р. 270000.
Індекс реальних доходів = =240000
Друга частина завдання.
Протягом 1995 р. загальний рівень цін на споживчі товари виріс в 3,1 рази, а грошові доходи - 2,2 рази. Розрахуйте рівень реальних доходів у кінці 1995 р. по відношенню до 1994 р. На скільки відсотків знизились реальні доходи в 1995 р.?
Використайте для рішення формулу:
Індекс реальних доходів =
Третя частина завдання:
Рівень цін 1993 р. приймемо за 100%. В 1994 р. індекс цін дорівнював 320, в 1995 р. - 992.
Визначіть інфляцію 1995 р. відносно 1994 р.
Контрольні питання:
1. З яких фаз складається економічний цикл? (спад, депресія, відживлення, підйом). Короткі і довгі циклічні хвилі. ( ?40-60 років. Підйом закінчується бумом.
2. Що таке валовий і чистий національний прибуток? Потенціональний ВНП? (ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні за рік (безпроміжних). Наприклад: у вартості машини шини коліс не враховуються, щоб не враховувати 2 рази - чистий нац. дохід).
3. Що таке дефлятор ВНП? (ВНП - аморт. відрахування).
Деф.=
Деф. показує зміни загального рівня цін або цінностей грошей.
4.Види безробіття. (фракційне, структурне, циклічне).
Рівень? =
5.Як визначити інфляцію?
6.Причини інфляції? (дефіцит державного бюджету, монополія, високий рівень воєнної економіки, притоки іноземної валюти, товару).
7.Характеристика індексу споживчих цін і дефлятора ВНП, як показники інфляції.
Інфляція цін даного року =
Деф. =
8.Якіф економічні і соціальні наслідки інфляції? (економічні - невизначеність в ек. в майбутніх цінах; соціальний ріст вартості життя, банкрутство банків. безробіття).
9.Яка політика практикується під час інфляції і безробіття? (перекваліфікація, якість інформації про роб. місць, контроль над зарплатою і цінами, антимонополістична політика).
Тема ІІ-5. Умови макроеномічної рівноваги.
Необхідність державного втручання.
Сукупний

 
 

Цікаве

Загрузка...