WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

називається обліковою ставкою.
При її зменшенні - збільшується попит комерційних банків (і навпаки). Одночасно збільшуються резерви їх і можливість давати кредити населенню, підприємцям. Знижується банківський % за кредит - пропозиція грошової маси збільшується в країні.
Отже, для збільшення грошової пропозиції приймаються такі дії ЦБ: (політика дешевих грошей):
1. покупка державних цінних паперів на відкритому ринку у банків і населення;
2. зниження передбаченим законом резервної норми;
3. пониження облікової ставки.
Політика дорогих грошей:
1. продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;
2. збільшення передбачених законом резервної норми;
3. збільшення облікової ставки.
Тести для самоконтролю (виділіть правильні відповіді)
Тест ІІ-9:
Для збереження валют по вкладах:
а)банк повинен тримати в сейфах готівку, рівну сумі вкладів;
б)банк повинен держати в резерві тільки частину суми вкладів, а надлишок грошових засобів над необхідним резервом він віддає під позики.
Тест ІІ-10:
1. Політика дешевих грошей включає наступні заходи:
а) - покупку цінних паперів у держави на відкритому ринку у банків та населення;
- зниження передбачених законом резервної норми;
- зниження облікової ставки.
б) - продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;
- збільшення передбачених законом резервної норми;
- збільшення облікової ставки.
2. Політика дорогих грошей включає заходи:
а) див. вище (тест 10);
б) див. вище (тест 10).
Тест ІІ-11:
Основна функція ЦБ є:
а)отримання прибутку;
б)регулювання загальної економічної ситуації в країні.
Тест ІІ-12:
Метою встановлення ЦБ банківських резервів є:
а)надання комерційним банкам ліквідності у вирішальний момент;
б)дії із сторони ЦБ на можливість комерційних банків до кредитування через регулювання величини надлишкових резервів.
Тест: ІІ-13:
Найбільш ефективним засобом регулювання кредитно-грошового контролю з боку ЦБ є:
а)операції на відкритому ринку (купівля-продаж цінних паперів);
б)зміни облікової ставки. (Поставте відмітку).
Контрольні питання:
1. Охарактеризуйте дворівневу банківську системі.
2. Які основні функції ЦБ?
3. Резервна норма і її значення.
4. Що таке грошовий мультиплікатор? Як він використовується для управління грошовою масою в країні?
5. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ.
6. В чому суть політики дешевих і дорогих грошей?
Економічний цикл. Інфляція. Зайнятість.
1. Економічний цикл: піднесення і спади.
Кожна держава має прагнення до економічного росту повної зайнятості, стійких цин, нарощення об'ємів експорту.
Але довготривалий економічний розвиток не є рівномірним, є циклічним.
Цикл включає в себе 4 фази: спад, депресія, пожвавлення і піднесення.
Бум - економіка працює на фініші своїх можливостей, спостерігається повна зайнятість інвестиції і розходи покупців дуже великі.
2.Темпи росту валового національного продукту (ВАП). Дефлятор ВНП.
ВНП - ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року.
Враховуються тільки кінцеві блага, незакінчений продукт виключається, щоб у ВНП не було повторного рахунку.
Вартість ВНП залежить не тільки від кількості виробленого продукту, але й від цін.
Тому розглядають реальний і номінальний ВНП. Номінальний - це ВНП в поточних цінах. Реальний ВНП - це ВНП, очищений від впливу індексу цін. Це ВНП в незмінних цінах, тобто в цінах базового року.
Дефлятор =
Дефлятор показує зміну загального рівня цін або цінності грошей. Його можна рахувати індексом інфляції.
ВНП - амортвідрахування - (другорядні) податки = НД (національний дохід) - нова вартість створена за рік.
3.Зайнятість і безробіття.
Фрікційне безробіття зв'язане з пошуком або очікуванням роботи.
Структурне безробіття зв'язане з зміною попиту на робочу силу певних професій.
Циклічне безробіття викликане із спадом, тобто з фазою економічного циклу.
Повна зайнятість не означає абсолютну відсутність безробіття. Вона означає відсутність тільки циклічного безробіття.
Рівень безробіття =
Безробітним вважається той, що приймає конкретні міри знайти роботу на протязі певного періоду (в США - 4 тижні). готовий у любий час приступити до роботи, немає заробітку, зареєстрований у службі зайнятості.
Від яких факторів залежить рівень безробіття?
У Оукена є закон, який встановлює взаємозв'язок між економічною активність і безробіттям. Якщо щорічний приріст реального ВНП на рівні 2,7%, то доля безробітних утримується на постійному рівні. Кожних додаткових 2% приросту реального ВНП зменшує долю безробітних на 1% і навпаки.
Правило 2:1 вказує яким повинен бути економічний ріст, щоб вирішити проблему безробіття.
Також існує взаємозв'язок між безробіттям і недотриманням об'єктів ВНП. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує існуючий рівень 1%, то за Оукеном відставання об'ємів ВНП складає існуючий рівень 2,5% (1:2,5).
Наприклад: рівень безробіття 9,5% при існуючому рівні 6%.
9,5-6=3,5(%); 3,5* 2,5=8,7(%) ненаповнено ВНП.
Інфляція і її наслідки.
Інфляція - це підвищення загально рівня цін. Суть інфляції - спадання цінності і купівельної можливості грошей.
Причини інфляції:
1. Інфляція попиту. Попит надмірний, товаром не можна забезпечити.
2. Інфляція пропозиції. Надмірність товару над попитом, або підвищення цін на енергію, сировину, а також не оправдані підвищення зарплати.
Фактори інфляції:
1. Дефіцит державного бюджету, який може ЦБ замінити емісію банк тон, а комерційні - розширенням кредиту. В результаті збільшиться кількість грошей, як готівкою так і не готівкових (проходить їх обезцінення).
2. Монополізм, у якого тенденція рівноважної ціни.
3. Високий рівень воєнної економіки, де оплата праці набагато вища і веде до появи доходів, які не відповідають рості товарної маси.
4. Імпортована інфляція під впливом притоку в країну іноземної валюти, рості цін на імпортні товари, знецінення курсу вітчизняної грошової одиниці.
В залежності від темпу росту цін інфляції бувають:
По звучна - темпи росту не перевищують 5-10%;
Гіперінфляція - швидкий ріст номінальної грошової маси 1000% і більше (породжує великий бюджетний дефіцит, розрушує нормальні економічні відносини, прискорює фінансовийкрах, визиває суспільно-політичний безпорядок).
Як розрахувати рівень і темпи інфляції?
Індекс цін для даного року =
Темп інфляції для даного року =
Споживчі ціни виросли: 1990 р. - в1,3 рази, 1991 - 8,5 раз, 1992 - в 9,5, 1993 - в 10 раз, 1994 - 3,2 рази, 1995 - в 3 рази. В індексах це слало: 850%, 950%, 1000%, 320, 300%.
При цьому дуже важливу роль грає визначення прожиткового мінімуму.
В Росії взяли за основу вартість корзини з 19 продуктів на Україні - з 16.
В Франції - 200, в США - 400 найменувань товарів.
Інфляція змінює реальний зміст доходів населення.
Номінальний дохід - кількість грошей.
Реальний дохід - їх купівельна спроможність.
Зміни реального доходу = зміни номінального доходу - зміни рівня цін.
Якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...