WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

ціни цього товару, (слаба реакція).
б)еластичний попи має місце, коли попит зростає більше, ніж на 1% на кожний % зниження ціни (сильна реакція).
в)одиночна еластичність має місце, коли закуповуючи кількість виростає на 1% при зниженні ціни на 1%.
Еластичність попиту по доходу =
Попит і теорія обмеженої корисності.
Закон спадаючої обмеженої корисності говорить, що внаслідок того, як ви споживаєте все нові одиниці одного і того ж товару, росте загальна корисність, отримана вами, але при цьому вона зростає все більш повільнішими темпами (повільніше) внаслідок того, що обмежена корисність даного товару *або додаткової вартості, принесена останньою одиницею) має тенденцію до скорочення:
Кількість спожитого товару Загальна корисність Обмежена корисність
0 0 0
1 4 4
2 7 3
3 9 2
4 10 1
5 10 0
Якщо людині для задоволення його потреб необхідно 10 пляшок води, а в його розпорядженні є 50, то мішок води в 40 пляшок (50-10) не буде мати ніякої цінності споживчої. Якщо у нього буде тільки 10 пляшок, то кожне із них має споживчу цінність, тому що кожна із них задовольняє його потреби.
Отже, величина цінності матеріальних благ визначається величиною корисності, яку приносить людині та чи інша річ. (Мова не йде про загальну корисність, а про обмежену корисність речі).
Закон спадаючої обмеженої корисності допомагає пояснити закон спадаючого попиту.
Із збільшенням кількості запропонованого товару ціни на кожну одиницю падають, тому що кожна порція товару задовольняє все менше справжню потребу і ціниться менше, ніж попередня.
Розподіл доходів між групами населення. Індивідуальний і сімейний дохід.
Диференціація заробітків пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на дану професію.
На практиці ставки зарплати різні:
1. Робітники - неоднорідні. Розрізняються по здібностях, рівнем підготовки і освіти, і в результаті попадають в не конкуруючі один до одного професіональні групи.
2. Види робіт розрізняються своєю захопливістю (будівельник має вищу заробітну платню, ніж банківський працівник).
3. Ринки праці переважно характеризуються неудосконаленою конкуренцією через географічні умови та ін.
Тест І-10: виділіть правильну відповідь.
Диференціація заробітку
пояснюється а б
Цінністю і кваліфікацією праці Співвідношення попиту і пропозиції на дану професію
ТестІ-11:
Підвищений попит на дану професію пояснюється: а б в
Приналежність працівника до не конкуруючої непрофесіональної групи Незахоплююча робота, риск Недосконала конкуренція, географічне обмеження
Непотрібне в стовпиках викреслити.
Вправа:
Вкажіть правильне визначення:
1)Векселя; 2)Облігації; 3)Акції.
Макро-
Гроші:
Тест ІІ-1:
а)гроші - це особливий суспільно визначений товар, який виконує роль загального еквівалента;
б)гроші - це вигідний соціальний інструмент, який виконує важливу функцію для суспільства.
Тес ІІ-2:
1.Готівкові гроші.
а)банкноти, казначейські білети, монети;
б)записи на рахунках Центрального банку;
в)вклади в комерційних банках.
2.Безготівкові гроші.
а)записи на рахунках Центрального банку. Вклади в комерційних банках (форми розрахунку: чеки, акредитиви, платіжні вимоги).
б)банкноти, монети, казначейські білети.
Тест ІІ-3:
1.Кількість грошей, необхідних для обороту, прямо пропорційна:
а)розміру виробленого продукту;
б)цінам на товари;
в)кількістю оборотів одної грошової одиниці.
2.Кількістю грошей, необхідних для обороту, обернено пропорціональна:
а)кількості оборотів однієї грошової одиниці;
б)цінам на товари;
в)розміру виробленого продукту.
Тест ІІ-4:
1.Потреба в грошах для придбання товарів і послуг форумує:
а) попит на гроші для операції;
б)попит на гроші з боку активів.
Тест ІІ-5:
а)Випускати золоті гроші також вигідно, як продавати золоті зливки;
б)Випускати золоті монети вигідніше, ніж продавати золоті зливи: - у злитків тільки вага, а у золотих монет є ще і капітал, і курсова вартість.
Тест ІІ-6:
Чи було вигідно чоканити металічні монети із чистої міді?
а) так, ці монети мали б цінність;
б) ні, тому що при підвищенні цін на мідь монети пішли б у переплав.
Тест ІІ-7:
Якщо із обороту зникнуть монети і готівка, а залишаться тільки чекові платежі і кредитні карточки, то:
а)можна говорити про зникнення грошей;
б)не можна говорити про зникнення грошей, так як "електронні гроші", які залишилися, виконують функції грошей.
Тест ІІ-8:
На грошовому ринку відносно стійкою величиною є:
а)попит на гроші;
б)пропозиція грошей.
Банки і кредитно-грошова політика
Функції центрального банку:
а)ведення операцій уряду (банкір Уряду);
б)емісія грошей;
в)контроль за діяльністю комерційних банків;
г)недопущення фінансової паніки і фінансового краху комерційних банків, збережень резервів комерційних банків;
д)регулювання кількості грошей в країні (як готівкових, так і кредитних, банківських);
е)підтримання стабільності національної валюти.
Він не керується прагненням од прибутків, а слідує політиці, яка покращує стан економіки в цілому.
Основна функція ЦБ - контроль за грошовою масою і кредитом.
Комерційні банки - приймають вклади від населення, підприємств, а також надають кредити. Головна мета - прибуток. Ліцензія - від ЦБ.
Співвідношення позичкового капіталу від власного може бути 1:10; 1:20. Підсилити надійність банківської системи ЦБ збільшує щорічно обов'язковий мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків.
Обов'язкова норма резервів встановлена ЦБ 1:10 або 10%.
1:20 або 20%.
Резервна норма =
Таблиця депозитів (ланцюг)
Зобов'язання Обов'язкові резерви Надлишкові резерви Гроші, які можна давати в кредит
100000 20000 80000 80000
80000 16000 64000 64000
Якщо норма резерву 20%, то депозити розширюються у відношенні 5:1. Таким чином можна мультиплікувати пропозицію грошей у країні.
Грошовий мультиплікатор =
В даному випадку мульплікатор = = 5
Використовуючи грошовий мультиплікатор. Можна розраховувати розміри збільшення чи зменшення загальної суми грошової маси при зміні норми резервів.
Інструменти кредитно-грошової політики ЦБ.
Існує ти основних засоби кредитно-грошового регулювання з боку ЦБ.
1. Операції на відкритому ринку.
2. Зміни резервної норми.
3. Зміни облікової ставки.
Кожний із трьох способів впливає на зміну грошової маси в країні:
1. Продаж ЦБ цінних паперів комерційним банкам зменшить резерви їх, а це в свою чергу перейде взниження розмірів позик і відповідно до зменшення пропозицій грошей в країні.
2. Зміни резервної норми. При збільшенні резервною норми зменшиться грошово маса та кредитування і навпаки. (це роблять різко).
3. Зміни в обліковій ставці. Коли комерційні банки беруть позику у ЦБ вони переводять ЦБ виписане на себе позичкове зобов'язання, яке гарантується додатковим забезпеченням, переважно державними цінними паперами. ЦБ за позику бере певний % платежу.
Ставка, яка береться ЦБ з позики, що надаються комерційним банком,

 
 

Цікаве

Загрузка...