WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

Ринкова система і організація підприємництва - Курсова робота

нагромаджуючі рахунки і ні. послуги. Іпотечні банки діють в такому режимі, як звичайні комерційні.
Споживчий кредит надається (особливо у розвинутих країнах) під покупку споживачу якогось товару. Клієнт заключає з банком угоду про позику або заповнює бланк-вимогу у магазині, який співпрацює з банком. Для видачі кредиту клієнт повинен пред'явити банку відомості про оплату податків, а також про те, що в нього стабільний дохід і має певне майно.
На Заходів у комп'ютерну систему занесена "історія" кожного клієнта і дуже швидко банк може вияснити про клієнта абсолютно все.
Облік векселів. При їх обліку банк скуповує їх, але при цьому укладає в себе позичковий процент, який повинен оплатитись по даному векселю з моменту його взяття на облік і о закінчення його терміну.
Пасивні операції комерційних банків - це всі операції по залученню грошей у банк, а всі обов'язки банку перед вкладниками - це його пасиви. Треба не забувати про власний капітал банку - це акціонерний капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток. Пасиви + власний капітал = всім зобов'язанням банку. Основна пасивна операція банку - це залучення коштів. Основні види банківських позик - це депозити до запитання - термінові вклади. Депозити - це сума, здана на зберігання банку. Серед депозитів виділяються депозити юридичних і фізичних осіб, що знаходяться по місцю знаходження банку.
Чекові депозити - рахунок по вкладу, по якому можуть бути виписані чеки. Вони вигідні, бо дозволяють здійснювати платежі без готівки. Банки знімають невелику плату за ведення чекових рахунків.
Вклади до запитання з видачею ощадкнижки, можуть бути вибрані вкладником у любий час. Вносяться вони на невеликий термін. На вклади до запитання перераховується зарплата, пенсії і інші доходи громадян. З цим вкладом можуть перераховуватись кошти для здійснення регулярних платежів: за квартиру, комунальні послуги і ін. % по цих вкладах - низький.
Вклади на пред'явника. Вкладнику видається ощадкнижка на пред'явника і контрольний лист до нього. Прийом і видача грошей по такому вкладу проводиться по пред'явленню паспорта. Вклад може бути оформлений на 2-х осіб - вкладника і його довіреної особи. При користуванні вкладом вони рівноправні. Він вигідний для передачі грошей по наслідству.
Відкриття розрахункових рахунків проводиться юридичними особами різних форм власності, які мають самостійний баланс.
Для цього банку потрібно пред'явити:
1. копію рішення про держреєстрацію підприємства;
2. копію статуту і установчого договору;
3. нотаріально завірену карточку з зразками підписів;
4. довідку про взяття на облік у податкову інспецію.
Після відкриття рахунку проводиться безготівковий рахунок:
1. платіжними дорученнями;
2. акредитивна форма розрахунків;
3. платіжними вимогами - дорученнями.
Акредитив з попереднім депонуванням коштів.
1
7
6 8 11 2
4
10
5 3
1.договір;
2.заява про відкриття акредитиву + платіжне поручення;
3.списанні грошей з рахунку покупця;
4.перевод грошей;
5.зарахування грошей на рахунок "Акредитив".
6.повідомлення про відкриття акредитиву;
7.товар;
8.розрахункові документи;
9.зарахування грошей на рахунок поставника і списання грошей з рахунку "Акредитив".
10.Повідомлення банку покупця про використання акредитиву.
Поточні рахунки. Комерційні банки відкривають фізичним особам, які займаються підприємн7ицькою діяльністю і для звичайних осіб.
По цих рахунках здійснюються операції:
1.нвесення і знаття готівки;
2.зарахування на рахунок поступлень безготівкових коштів;
3.перерахування грошей з рахунку клієнта куди-небудь;
4.здійснення банку по дорученню клієнта різних платежів (за комунальні послуги і ін.).
При відкритті рахунків підприємцях банки зобов'язані повідомити податкову інспекцію.
Проценти по поточному рахунку дуже низькі. При відкритті рахунку вкладнику видається розрахункова і чекова книжки.
Для нагромадження грошей використовуються накопичувальн6і, термінові депозити, термінові вклади. Накопичу вальні вклади дають можливість у любий момент поповнювати вклад, відсоток по ньому вищий, ніж по чековому чи поточному рахунку. Часткові виплати не проводяться.
Термінові депозити мають термін встановлений і сума вкладів не може мінятися. По закінченню терміну вклад разом з відсотком повинне бути знятий (вибраний).
Терміновий вклад оформляється не менше, ніж на рік.Обов'язки і зняття частинами не допускається.
Продаж ощадних і депозитних сертифікатів.
Ощадних - населенню, депозитних - юридичним особам.
Сертифікат - письмове зобов'язання банку вернути клієнту вложені на домовлений рахунок гроші - фіксовані відсотки на них. Він може бути засобом платежі, приймається під заставу на позику. Проценти видаються при погашенні сертифікату. Ощадний сертифікат повинен бути іменним.
Змішані форми вкладів - "Універсальний".
Вкладник в любий момент має право вибрати чи доповнити його залишок, а відсоток нараховується щомісячно з капіталізацією доходів.
Векселі. Банки можуть здійснювати позики через фінансові векселі. Вексель - цінний папір, який підтверджує грошові зобов'язанні про сплату грошової суми кредитору (векселедержателю). Вексель враховується в банку і вкладається в банк. В разі неоплати, коли нотаріус підтвердить офіційно факт відказу боржника від оплати, векселедержатель після опротестування отримує в народному суді виконавчий лист і пред'являє його в кредитну організацію боржника або звертається на його майно. Сума повертається за рахунок боржника.
Лізінг. Операція по оренді - оренда обладнання.
Банк закуповує і орендує для виробничих підприємств обладнання за проценти. Лізінг - особливий вид оренди, який має пільги по оподаткуванню і фінансуванню.
Клієнт (отримувач кредиту) вносить протягом погодженого терміну щомісячні внески у фінансуючи організацію, яка зберігає за собою право власності і фінансує об'єкт. Клієнт стає власником взятого у лізінг, об'єкта тільки після закінчення терміну дії договору.
Факторинг (АН. Фактор - посередник). Клієнт отримує товар, за нього розплачується банк по договору. Потім клієнт розплачується з банком за певний відсоток.
Трест - договір, згідно якого учасники передають управління своїм майном третій особі (банку чи спеціальній фірмі), після чого не має права вмішуватися у процес управління. Сфера діяльності таких фірм може бути різноманітна, але переважно вони займаються нерухомістю, інвестиційними проектами, цінними паперами. Ці фірми займаються високоризикованими операціями.
2.Рейтинг надійності банку визначається по:
1.величині статутного фонду (власного капіталу);
2.співвідношення власного і позичкового капіталу;
3.прибутку;
4.розміру резервного фонду;
5.низьких об'ємів "поганих" кредитів, повернення яких у термін сумнівне;
6. текучій ліквідності
категорії банків:
А3 - вища група надійності;
А2 - досить висока група надійності;
А1 - вища група надійності;
В3 - висока;
В2 - середня;
В1 - задовільно стабільна.
Високо рейтингові банки можуть мати

 
 

Цікаве

Загрузка...