WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Історія економічної теорії - Реферат

Історія економічної теорії - Реферат

дрібнобуржуазна, пролетарська); загострення
ідеологічної форми класової боротьби; поділ розвитку науки відповідно до
так званого критерію проникнення дослідника у глибину явищ та процесів
("класична" - в цілому наукова і "вульгарна" - ненаукова, апологетична);
"перманентна криза" "вульгарної" економічної теорії; формаційний підхід до
аналізу суспільно-економічних процесів; основоположні теорії - трудової
вартості, додаткової вартості, нагромадження капіталу та ін. Специфічно
трактувався іпредмет історії економічної думки, специфічним був і базовий
категоріальний інструментарій за повної безапеляційності нормативних
суджень. Йдеться також про відкидання "марксистсько"- і
"соціалізмоцентристської" структуризації економічних вчень та відповідного
характеру дослідження й викладання матеріалу в курсі історії економічних
вчень.
Та чи обмежується наукова революція лише відмовою від корінних положень
парадигми ортодоксального марксизму? Ствердна відповідь свідчила б
фактично про "антимарксистську революцію", яка справді має місце, з
урахуванням переходу на нові парадигми. Проте цей перехід доповнюється
новими важливими процесами.
Нова парадигма освоюється у принципово відмінних від минулого умовах:
духовної свободи, творчості, концептуального плюралізму, вільних дискусій,
неупередженого пошуку істини тощо. Цитати основоположників марксизму,
рішення партійних лідерів і з'їздів, монолітність поглядів (вимушена,
штучна), згода більшості тощо перестали діяти як критерій істини або
істина в останній інстанції. Значно активізувалось вивчення історії
економічної думки України. З початку 90-х років вийшло у світ близько двох
десятків монографій з цієї проблематики, які заповнили деякі "білі плями"
у вітчизняній економічній науці, підняли нові актуальні теми.
Згідно з моделлю розвитку науки Т. Куна зміна парадигми в результаті
наукової революції не обов'язково означає цілковиту відмову від попередніх
знань. Положення старої парадигми можуть слугувати новій як "частковий
випадок" загальніших поглядів. З огляду на це важливим є використання в
ході освоєння нової парадигми дійсно цінних елементів марксового підходу:
діалектичного та історичного методів дослідження, врахування суперечностей
соціально-економічного розвитку, допущення моментів дискретності в
розвитку науки, врахування досягнень загальнолюдської й національної
культури та ін. Парадигми, альтернативні марксовій, не виключають всіх цих
елементів за умови "зняття" з них класових, ідеологічних та інших
шкідливих нашарувань.
Безперечно, марксизм як напрям (течія) світової економічної думки
залишається об'єктом вивчення в курсі історії економічних вчень, хоч це
вивчення й оцінка його історичного місця в економічній науці принципово
змінюється. Нового осмислення та оцінок вимагає також розкол (наприкінці
ХІХ ст.) марксизму на два табори: ортодоксальний марксизм і ревізіонізм
(критичний марксизм), боротьба між ними, її наслідки, вплив на сучасність.
Отже, наукова революція в економічній науці на теренах України відбулась.
ЇЇ не можуть відмінити чи спростувати ніякі недоліки в економічній теорії
та історії економічної думки, у викладанні цих наукових дисциплін, помилки
у здійсненні радикальних економічних перетворень чи ще якісь внутрішні або
зовнішні обставини. На відміну від загальної економічної теорії, де
наукова революція супроводжувалась масовою зміною вивісок, перейменувань
колишніх кафедр політичної економії і навчального предмета, дискусіями про
співвідношення політичної економії, економічної теорії та "економікс",
шараханням у крайнощі, в історії економічної думки зовнішньо революція
пройшла майже непомітно. Не довелося міняти вивісок і вдаватися до
перейменувань з кількох причин. По-перше, через відсутність в Україні
відповідних кафедр. (Цей факт - одне з яскравих свідчень жалюгідного
значення, яке надавалося історії економічної думки українських, і не лише
в українських, вузах.) На жаль, на рівні вузів ситуація щодо цього майже
не змінилася. По-друге, тому що у всьому світі, і в колишніх
соціалістичних країнах також, у ХХ ст. історія економічної думки (вчень)
завжди досліджувалась і викладалась відповідно як наукова й навчальна
дисципліна. Відрадно, що завдяки новій стратегії Міністерства освіти
України значно розширилося коло майбутніх спеціалістів у галузі економіки,
зобов'язаних вивчати історико-економічні науки. До цього залучені студенти
державних і недержавних економічних вузів, де курси економічної історії та
історії економічних вчень набули статусу нормативного.
Заради справедливості слід констатувати існування в літературі точки зору,
за якою не лише марксизм, а "вся сучасна економічна теорія, незважаючи на
вражаючий прогрес, перебуває у глибокій кризі" [3]. Нову її парадигму ще
потрібно виробити. Отже, наукова революція - справа майбутнього.
Роль традиції
У моделі розвитку науки Т. Куна важлива роль відведена традиції.
"Нормальна наука, на розвиток якої змушені витрачати майже весь свій час
більшість вчених, грунтується на припущенні, що наукове товариство знає
світ, який нас оточує. Багато успіхів науки породжуються завдяки прагненню
товариства захистити це припущення, і якщо необхідно, то й дуже дорогою
ціною. Нормальна наука, наприклад, часто пригнічує фундаментальні
нововведення, тому що вони неминуче руйнують її основні настанови" [2]. В
економічній науці до цього додаються ще й інші фактори, насамперед
партійні інтереси ("фурії приватного інтересу", за висловом К. Маркса).
Отже, за моделлю розвитку науки Т. Куна, традиція у науковому товаристві
відіграє подвійну роль: стимулятора розвитку науки у межах панівної
парадигми і гальма щодо усвідомлення кризового стану науки й пошуку нової
парадигми.
Дещо розвинемо це положення стосовно панівної раніше марксистської
парадигми. З одного боку, традиція (заклики до "творчого розвитку науки")
не виключала введення в парадигму певних нових положень. Неодмінною умовою
цього було те, що ці положення не повинні розхитувати чи руйнувати панівну

 
 

Цікаве

Загрузка...