WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Інвестиційна модель ДЖ. М. Кейнса - Реферат

Інвестиційна модель ДЖ. М. Кейнса - Реферат

політики. Держава може змінювати ставку відсотка, змінюючи пропозицію грошей. Це робиться головним чином для того, щоб змінити рівень витрат на інвестиції. Давайте міркувати в наступному напрямку: у будь-який момент у розпорядженні у всіх фірм мається широкий вибір інвестиційних проектів. При високій ставці відсотка будуть здійснюватися тільки ті інвестиційні проекти, що забезпечують найвищу очікувану норму чистого прибутку. Виходить, рівень інвестицій буде невеликим. При зниженні ставки відсотка стають комерційно вигідними також проекти, очікувана норма чистого прибутку від який менше. І відповідно рівень інвестицій зростає.
При фіксованій пропозиції грошей зміни в рівні цін впливають на величину інвестицій унаслідок дії ефекту процентної ставки. З ростом рівня цін збільшується кількість грошей, що споживачі і підприємці хотіли б мати в наявності для закупівлі продукції за зрослими цінами. Виходить, якщо ціни зростуть, скажемо, на 10 %, люди захочуть мати на 10 % більше грошей у гаманцях і на рахунках. При фіксованій пропозиції грошей таке розширення попиту на невикористані гроші приведе до зниження ціни грошей - процентної ставки, - що, у свою чергу, зменшує інвестиції. Подібним же чином більш низький рівень цін викликає скорочення попиту на невикористані гроші, знижує ставку відсотка і збільшує інвестиції.
5.4. Зрушення в попиті на інвестиції
Дохід після сплати податків є ключовим чинником, що визначає величину споживання, є й інші фактори, що впливають на споживання. Ці "не зв'язані з доходом фактори" викликають зсув графіка споживання. Те ж саме відбувається і з графіком попиту на інвестиції. На мал. 3 показана динаміка ставки відсотка як основного фактора, що визначає інвестиції, при даній очікуваній нормі чистого прибутку для різних можливих величин інвестицій. Але на положення кривої попиту на інвестиції впливають і інші фактори, чи змінні. Розглянемо трохи з найбільш важливих "не зв'язаних з доходом факторів", що визначають попит на інвестиції, і з'ясуємо, як зміни в цих факторах можуть викликати зсув кривої попиту на інвестиції. Відразу ж видно, що будь-який фактор, що викликає приріст очікуваної чистої прибутковості інвестицій, змістить цю криву вправо. Навпаки, усе, що приводить до зниження очікуваної чистої прибутковості інвестицій, буде зміщати дану криву вліво.
Витрати на придбання, експлуатацію й обслуговування устаткування. Як показав приклад зі шліфувальним верстатом, первісні витрати на основний капітал разом з витратами на його технічне обслуговування, поточний ремонт і експлуатацію дуже важливі при обчисленні очікуваної норми прибутку від будь-якого визначеного інвестиційного проекту. У тій мірі, у якій ці витрати будуть зростати, у такій же мірі очікувана норма чистого прибутку від передбачуваного інвестиційного проекту буде знижуватися, а крива попиту на інвестиції - зміщатися вліво. І навпаки, якщо ці витрати падають, те очікувана норма чистого прибутку зростає і крива попиту на інвестиції зрушується вправо. Помітимо, що проведена профспілками політика у відношенні заробітної плати може вплинути на криву попиту на інвестиції, тому що заробітна плата являє собою основний елемент витрат виробництва більшості фірм.
Податки для підприємця. При прийнятті інвестиційних рішень власники підприємств розраховують на очікуваний прибуток після сплати податків. Виходить, зростання податків для підприємців приводить до зниження прибутковості і викликає зсув кривої попиту на інвестиції вліво; скорочення податків приводить до її зсуву вправо.
Технологічні зміни. Технічний прогрес - розробка нової й удосконалювання наявної продукції, створення нової техніки і нових виробничих процесів - є основним стимулом для інвестування. Розробка більш продуктивного устаткування, наприклад, знижує витрати чи виробництва підвищує якість продукції, тим самим збільшуючи очікувану норму чистого прибутку від інвестування на дане устаткування. Рентабельні нові види продукції - такі, як гірські велосипеди, персональні комп'ютери, нові види ліків і т.п. - викликають різке збільшення інвестицій, оскільки фірми прагнуть розширювати виробництво. Коротше кажучи, прискорення технічного прогресу зміщає криву попиту на інвестиції вправо, і навпаки.
Наявний основний капітал. Точно також як наявні в наявності споживчі товари впливають на прийняття домогосподарствами рішень із приводу споживання і заощаджень, так і наявний основний капітал впливає на очікувану норму прибутку від додаткових інвестицій у будь-якій галузі виробництва. Якщо дана галузь добре забезпечена виробничими потужностями і запасами готової продукції, то в цій галузі інвестування буде стримуватися. Причина ясна: така галузь досить оснащена, щоб забезпечити поточний і майбутній попит за цінами, що забезпечують середній прибуток. Якщо в галузі присутні достатні чи навіть надлишкові потужності, то очікувана норма прибутку від приросту інвестицій буде низкою, і тому інвестування буде незначним, або його не буде зовсім. Зайві виробничі потужності призводять до зсуву кривої попиту на інвестиції вліво.
Очікування. Як відомо, основою проекту є очікуваний прибуток. Основний капітал знаходиться в тривалому користуванні, його термін служби може обчислюватися 10 а то й 20 роками, і тому прибутковість будь-якого капіталовкладення буде залежати від прогнозів майбутніх продажів і майбутньої рентабельності продукції, виробленої за допомогою цього основного капіталу. Очікування підприємців можуть базуватися на розроблених прогнозах майбутніх умов підприємництва, що включають ряд "показниківпідприємництва". Разом з тим такі невизначені і важкопередбачувані фактори, як зміни у внутрішньому політичному кліматі, ускладнення в міжнародній обстановці, ріст населення, умови на фондовій біржі і т.д., повинні прийматися в увагу на суб'єктивній і інтуїтивній основі. Якщо керівники підприємства набудовані оптимістично у відношенні майбутніх умов підприємництва, то крива попиту на інвестиції буде зміщатися вправо; песимістичні настрої приводять до зсуву кривої вліво.
5.5. Інвестиції і дохід
Щоб співвіднести інвестиційні рішення підприємців із планами споживання домогосподарств, необхідно виразити плани інвестицій через рівень доходу після сплати податків DI, чи ЧНП. Це значить, що потрібно побудувати графік інвестицій, що показує обсяги засобів, що усі фірми планують інвестувати при будь-якому потенційному рівні чи доходу обсягу виробництва. Такий графік виражає інвестиційні плани та наміри власників і керуючих фірм.
Припустимо, що підприємці починають інвестувати, очікуючи одержання прибутку протягом тривалого періоду внаслідок технічного прогресу, росту населення і т.д. Тому інвестування автономне від рівня поточного доходу після сплати чи податків обсягу виробництва. Далі припустимо, що крива попиту на інвестиції має такий вид, як представлено на мал. 6, і що поточна ставка відсотка дорівнює 8 %. Це значить, що для підприємницького сектора буде прибутковим витратити 20 млрд. грн. на інвестиційні товари. Зі стовпчиків 1 і 2 таблиці 2 ми бачимо, що такий рівень інвестицій очікується при будь-якому рівні доходу. Графічно це представлено лінією In на мал. 4.
Таблиця 2
Рівень виробництва і

 
 

Цікаве

Загрузка...