WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національне багатство та його структура - Реферат

Національне багатство та його структура - Реферат

виторгом від реалізації за оптовими цінами без податку з обороту і повної собівартості.
Рр = Nр - Sр
, де Nр - виторг від реалізації товарної продукції в оптових цінах підприємства;
Sр - собівартість реалізованої продукції. Інша реалізація, заздалегідь
не планована.
Основними факторами, що визначають розмір прибутку від реалізації продукції є:
- зміна обсягу структури реалізації продукції;
- зміна собівартості товарної продукції;
- зміна цін на реалізацію продукції.
Вплив зміни об'єму реалізації на зміну прибутку визначається множенням планового прибутку на коефіцієнт перевиконання плану по об'єму реалізації в оптових цінах підриємства.
?Рр = Ррпл х кпл = Ррпл х ((Nр1 - Nрпл)/Nрпл)
, де ?Рр - відхилення фактичної суми прибули від планової в результаті зміни обсягу реалізації продукції;
Ррпл - прибуток від реалізації продукції за планом.
Вплив зміни структури визначається як різниця між плановим прибутком, скоректованої на фактично реалізовану продукцію і плановий прибуток фактичного обсягу реалізації.
?Р? = Pp1 - Ррпл х (Nр1/ Nр0)
, де ?Р? - відхилення фактичної суми прибули від планової в результаті
порушення планової структури реалізації продукції;
Pp1 - фактичний прибуток від реалізації товарної продукції;
Nр1 - виторг від реалізацію продукції за звітний рік у діючих
оптових цінах;
Nр0 - обсяг реалізованої продукції за звітний рік у цінах, прийнятих у
плані.
Вплив зміни собівартості продукції визначається шляхом порівняння повної фактичної собівартості з планів, переліченої на фактичну реалізацію.
?Рs = Sрпл х (Nр1/ Nр0) х Sp1
, де
?Рs - відхилення фактичної суми від планової в результаті зміни
собівартості реалізованої продукції;
Sрпл - планова повна собівартість реалізованої продукції;
Sp1 - фактично повнасобівартість реалізованої продукції;
Розрахунок впливу зміни обсягу реалізації на зміну прибули визначається добутком прибутку від реалізації продукції за планом на різницю (ДО - 1), де ДО - коефіцієнт, обумовлений відношенням планової повної собівартості фактичного обсягу реалізації продукції і планової собівартості.
Розрахунок впливу зміни собівартості реалізованої продукції визначається шляхом порівняння повної фактичної собівартості з планової, перелічену на фактичну реалізацію.
Розрахунок впливу зміни цін на зміну прибули визначається різницею між фактичною реалізацією фактичного обсягу продукції і плановою реалізацією фактичного обсягу продукції.
Одним з найважливіших показників кінцевих результатів для підприємства є чистий прибуток - це різниця між балансовим прибутком і сумою внесених у бюджет податків.
Узагальнюючим економічним показником, що показує усі витрати в грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції є план по собівартості, прибутку і рентабельності. Усі витрати по собівартості можна розділити на двох груп:
- прямі;
- непрямі.
Прямі - витрати, безпосередньо зв'язані з виробництвом визначеного виду продукції (матеріали, заробітна плата).
Непрямі - витрати, який не можна безпосередньо віднести на одиницю продукції (цехові, загальнозаводські). Вони визначаються через відсоток до основної заробітної плати.
По обсязі витрат розрізняють наступні види собівартості:
- цехова собівартість;
Витрати, зв'язані з виробництвом деталей у визначеному цеху
- загальнозаводська собівартість;
Сума загальнозаводських витрат і цехової собівартості.
- повна собівартість.
Сума загальнозаводської собівартості і витрат, зв'язаних з реалізацією і позавиробничими витратами (доставка, упакування і т.д.)
Усі витрати в собівартості групуються по економічних елементах і статтям калькуляції.
По економічних елементах:
- сировина і матеріали;
- допоміжні матеріали;
- паливо й електроенергія;
- заробітна плата (основна і додаткова);
- відрахування на соціальне страхування;
- інші витрати - сума витрат на виробництво продукції.
Таке угруповання може використовуватися при складанні повного кошторису витрат на виробництво продукції.
По статтях калькуляції:
- матеріали і сировина за винятком відходів;
- покупні витрати, виробничі фонди;
- основна заробітна плата;
- додаткова заробітна плата;
- природні відрахування в соціальні органи;
- витрати на освоєння нових видів продукції;
- витрати на зміст устаткування;
- цехові витрати - разом цехова собівартість;
- загальнозаводські витрати - разом загальнозаводська собівартість;
- позавиробничі витрати - разом повна собівартість.
Таке угруповання витрат використовується для розрахунку ціни.
План по витратах, прибутку і рентабельності:
- план починається з розробки завдання по зниженню собівартості, тому що від зниження собівартості залежить величина прибутку. Знизити собівартість можна по всім її складовим при проведенні аналізу виробничо-господарської діяльності, що дає можливість вишукати резерви;
- складаються кошториси(кошторису цехових витрат, кошторису витрат на зміст і експлуатацію устаткування, повний кошторис витрат на виробництво продукції);
- розробляються калькуляції собівартості по найважливіших видах продукції;
- якщо на підприємстві виробляється велика номенклатура продукції, то визначаються витрати на один карбованець товарної продукції;
- потім визначається передбачуваний прибуток і рентабельність.
Список використаної літератури:
1. Лисицын В.В. Валовой продукт и его измерение. М.: Экономика, 1998.
2. Каталог русскоязычных экономических газет и журналов - http://press.lipetsk.ru/
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. - Київ: Либідь, 1995
4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - Київ: Вища школа, 1995
5. Основи економічної теорії / за редакцією С.В. Мочерного. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993
6. Барановский А. Что такое монополия и как с ней бороться? // Финансовая Украина. - 26 грудня 1995. - №52
7. Белобжецкий И.А., доктор экономических наук, профессор. Прибыль предприятия. \ Жур. "Финансы" №3, 1993, с.40.
8. Белобжецкий И.А., доктор экономических наук, профессор. Себестоимость и налогооблагаемая прибыль. \ Жур. "Финансы", №1 1992, с.26.
9. Кодацкий В.П. Проблемы исчисления и планирования прибыли. \ Жур. "Финансы", №9, 1992, с.28.
10. Молотков О.В. фондоотдача и механизм налогооблажения прибыли. \ Жур. "Финансы", №1, 1992, с.51

 
 

Цікаве

Загрузка...