WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

і ролі державної власності і державного підприємництва в економіці, що знайшла своє відображення в методах приватизації 80-90-х років. Дані неоконсервативні зрушення в ідеології і економічній теорії й політиці промислово розвинутих країн були розповсюджені у країнах, що розвиваються шляхом насадження наукової ідеології, а інколи й шляхом прямого тиску Заходу через умови допомоги. Через це в 80-90-і роки понад 80 країн, що розвивались: Азії, Африки, Латинської Америки реалізували різні програми приватизації державної власності.
Однак всі ці крани характеризує те, що проведення приватизації відбувалось в рам-ках уже існуючого ринково-конкурентного середовища при наявності приватного сектора і в ході поступального еволюційного розвитку економіки.
Другий тип одержав свій розвиток пізніше, починаючи з 1989р., в процесі систем-них перетворень в країнах колишнього соціалістичного табору - Східної і Центральної Європи. В контексті переходу від адміністративно-командної системи господарства до системи, основаної на ринково-конкурентних принципах, приватизації відводиться особливе місце, так як при всьомурізноманітті підходів до ролі власності в будь-якому суспільстві, основорозуміючим являється те, що власність (точніше права власності) представляють собою основу будь-якої (сучасної) системи господарства.
Приватизація як політико-економічне питання, розглядається з точки зору трьох ас-пектів: ефективність, розподіл і стабільність.
Ефективність. Як повинне здійснюватись право власності, щоб найбільш ефективно використалось наявне рухоме і нерухоме майно протягом короткого терміну (часто називається "статична" ефективність)? Аналогічне питання відноситься ефективності інвестицій в нові продуктивні потужності й нерухомість, тобто довгострокова ефективність (часто називається "динамічна" ефективність).
Розподіл. Як альтернативні методи приватизації впливають на розподіл доходів і багатства? Тут також існує більш коротка перспектива (розподіл доходу) і більш тривала перспектива (розподіл акумульованого доходу, тобто багатства).
Стабільність. Як альтернативні засоби приватизації впливають в короткотерміно-вому плані на такі макроекономічні змінні величини, як інфляція і безробіття? І як процес приватизації буде з часом впливати на структурну перебудову?
Приватизація як спосіб перетворення форм власності здійснювалась у багатьох країнах. Тільки з 1980 по 1994 рр. у світі було приватизовано близько 1000 підприємств (не враховуючи Україну). В цій області накопичений достатньо великий досвід за ха-рактером, метою, темпами і результатами. Для перехідних економік цікавий досвід рівних держав, наприклад, приватизація укрупнених компаній в Англії відрізнялась старанністю підготовки кожного приватизаційного проекту з точки зору економічної ефективності й інвестиційного потенціалу. Сама приватизація здійснювалась поетапно. Англійський досвід може бути названий еволюційним і ефективним по результатах.
Деякі країни проводили приватизацію на основі послідовного проведення держа-вою комерційного підходу. Держава проводила санацію підприємств до їх продажу, щоб приватизовані підприємства мали "товарний вигляд" до їх продажу з тим, щоб найбільший прибуток дістався державній казні. Такий досвід мався у Єгипту, Замбії. Він може бути названим державно-комерційним.
Крім того держава надала різні пільги для майбутнього підприємництва з тим, щоб притягнути найбільш вигідних для держави покупців підприємств, які приватизуються.
В перехідних економіках помірно-радикальною може бути названа приватизація в групі східноєвропейських країн (Чехія, Угорщина, Словаччина, Болгарія). Тут вирішува-лись дві суперечливі задачі. З одного боку, в них було прагнення до прискореної привати-зації, а з іншого боку, була спроба рішення проблем інвестицій і технологічної модернізації. Облік проблем економічної ефективності при проведення приватизації (і взагалі економічних реформ) виразився в менш глибокому спаді виробництва, ніж в Україні, і на більш ранньому виході із кризи. Радикальний варіант приватизації спостерігався у Польщі. Зміна форм власності була домінуючим мотивом перетворення. Українська приватизація у більшості повторювала польську. Радикалізм польської приватизації проявлявся в тому, що приватизація здійснювалась і шляхом ліквідації підприємств-боржників і продажу його майна.
Великий інтерес представляє досвід перетворення власності в Китаї. На початково-му етапі проведення реформ здійснювався перерозподіл прав власності між державою і господарчими суб'єктами на користь останніх, але без розподілу головних право правомірностей, зв'язаних з економічною владою. В результаті господарчі суб'єкти отримували сприятливі умови для господарювання, а не торгівлі засобами виробництва, ресурсами. Разом з тим держава (на наступних етапах реформи) дало можливість для виникнення нових (альтернативних) форм власності. Істотно важливою особливістю китайського досвіду було те, що підприємства альтернативних форм власності виникали не за рахунок конверсії державного майна, а за рахунок альтернативних джерел інвестицій. Ціллю реформ в Китаї (в том числі і в області власності) були ріст виробництва товарів і послуг, збільшення інвестицій, в тому числі й іноземних, а не проста зміна форм власності і перерозподіл економічної влади. Поставлені цілі були досягнуті і реформи привели не до спаду виробництва, а навпаки, до його бурного і неухильного росту. Цей досвід відповідає економічному критерію реформ: ріст ефективності використання ресурсів і технологічний прогрес. В цьому випадку реформи стають органічним елементом і вузловими пунктами історичного прогресу.
2.7. Багатоукладність сучасної економіки.
При сприйнятті форм власності з точки зору практичної економіки як інструменту рішення загальногосподарських задач, а не самодостатніх суспільних інтересів постановка питання про перевагу тієї чи іншої форми власності неправомірна. Для економіки важливо не виділення і розвиток окремої форми власності, якою б ефективною вона не сталась, а створення і підтримання рухливої в своїх рамках системи, враховуючи цілий спектр організації підприємницької діяльності, основаної на різних формах власності. Різноманіття сучасних вимог в суспільстві може бути достатньо повноцінно й ефективно задовольнитись лише на основі об'єднання форм власності і структура відношень та мотивацій, які виникають на їх основі. Сучасна економіка - це багатоукладна економіка.
Таким чином, народне господарство повинне представляти собою єдність взає-мозв'язаних і конкуруючих в змаганні за споживача різних форм власності. Їх диференціація і постійне збагачення істотно посилюють конкурентний, а з цього, й динамічний характер економіки. Питання про місце і ролі кожної форми власності в розвинутій ринковій економіці находить своє

 
 

Цікаве

Загрузка...