WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

формування фондового ринку і рух акціонерного капіталу. Курсова поведінка акцій підприємства, акціонованих в порядку приватизації, не відображало реальні інвестиційні процеси чи економічну ефективність наданих ними підприємств. На курсову поведінку акцій названого типу впливали інші, не зовсім звичні для фондового ринку фактори: прагнення до перерозподілу економічної влади через формування контрольних пакетів акцій. Підтвердженням тому служили факти росту курсу акцій (в реальному вимірі) при спаді виробництва на підприємствах. Проте, сегмент фондового ринку, породжений акціями підприємств, які приватизувались, став важливим каталізатором ринкових перетворень особливого типу. Стрімкий розвиток ринку фіктивного капіталу супроводжувався таким же стрімким звуженням і деіндустріалізацією реального сектору, спад в якому до 1997 р. перевищив 50% від рівня 1990 р.
Якщо розглядати приватизацію в динаміці, то можна виділити наступні основні етапи.
5. Доваучернаприватизація. Вона проводилась в основному в формі викупу орендованого майна й охвачувала в основному сферу соціальної інфраструктури: торгівля, побутове обслуговування, громадське харчування, готельне господарство і т. п.
6. Ваучерний (чековий) етап приватизації. Його основним змістом стало перетво-рення державних підприємств у акціонерні товариства відкритого типу і продаж, як правило, малих підприємств по конкурсу і на аукціоні. Від 50 до 80 відсотків вартості пакетів акцій і викупленого майна оплачувалось приватизаційними чеками.
7. Післячековий (грошовий) етап приватизації. Його основним змістом був про-даж самих підприємств (з аукціону і по конкурсу), так і акцій акціонованих в порядку приватизації підприємств за гроші. На цей етап покладались не оправдані поки що надії на появу "стратегічних" інвесторів.
8. Заставні аукціони. Держава, з метою покриття дефіциту державного бюджету, віддає в заставу під кредити комерційних банків пакети акцій найбільших підприємств, акціонованих в процесі приватизації. Вважати заставні аукціони формою приватизації слід тому, що держава, віддаючи під заставу пакети акцій, не планує на їх повернення і не резервує кошти на повернення кредитів.
Вище зазначалось, що приватизація являється особливою, але не єдиною формою перетворення власності. Можливо перерозподіл прав власності без перерозподілу економічної влади. Саму приватизацію можна проводити радикально, підпорядковуючись рішенню політичних цілей, або еволюційно, підпорядковуючись цілям економічної ефективності. В перехідній економіці України намітились тенденції зворотних перетворень власності із приватної в державну, кооперативну, муніципальну. Прикладами можуть бути численні факти повернення приватизованого житла в муніципальну власність; об'єднання паїв акціонованих сільськогосподарських підприємств; придбання муніципальними органами влади контрольного пакету акцій приватизованих підприємств з метою підйому виробництва і ін.
В останні роки в результаті здійснення широкого комплексу мір по роздержавлен-ню і приватизації в Україні стались значні зміни у відношеннях власності і організаційно-правових формах комерційної діяльності. Дану ситуацію характеризують:
" різноманітність форм власності;
" перетворення приватної власності в одну із основних форм власності в україн-ській економіці;
" подолання монополії державної власності практично у всіх сферах народного господарства;
" становлення нових форм господарювання, адекватних змінам у відносинах власності;
" утвердження нових форм організації економічної діяльності (акціонерні товариства, товариства, фермерські господарства, благодійні та інші громадські фонди і т.п.);
" формування інфраструктури ринку і механізмів, які обслуговують нові форми власності.
Не дивлячись на те, що пройдені великі етапи приватизації, перерозподіл прав власності ще не завершений. Не знайдена ще оптимальна концентрація правомірностей у фізичних і юридичних осіб, яка дає найбільш ефективні форми функціонального руху власності. Критерій економічної ефективності повинен висунутись на перший план в процесі перерозподілу прав власності на нових етапах перетворення власності.
До 1997 р. склалась ситуація, яка може спровокувати новий масштабний перероз-поділ прав власності, тобто новий етап приватизації і переприватизації. Система неплате-жів, в яку "вповзли" практично всі галузі реального сектора економіки, після різкого підвищення масштабу цін з 1992 р. призвела до того, що більшість підприємств, враховуючи цілі галузі життєзабезпечення держави, виявились хронічними боржниками. Покупцями в нових умовах можуть бути банки й інші фінансові структури, які володіють грошовим капіталом.
Маючи уже достатньо очевидний досвід масового і радикального перетворення власності, необхідно уникати радикальних, непродуманих і непрорахованих по економіч-них результатах рішень.
2.6. Приватизація і роздержавлення.
Однією із головних задач переходу до ринку являється проведення роздержавлення і приватизації.
Роздержавлення представляє собою зняття з держави функцій прямого госпо-дарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень підприємств, але без зміни характеру власності.
З точки зору створення ефективного ринкового механізму необхідними являються деякі інституційні перетворення - приватизація, демонополізація, проведення розукруп-нення державних підприємств, розвертання малої приватизації в торгівлі і громадському харчуванні, підготовка і проведення великої приватизації.
Приватизація має на увазі зміну власника шляхом передачі або продажу на різ-них умовах державної власності економічних суб'єктам, які використовують її в по-дальшому в господарській діяльності: несучи повну майнову відповідальність за її результати.
Приватизація - це перехід державної власності в руки окремих громадян, трудо-вих колективів, юридичних осіб або виникнення на базі державних підприємств різних змішаних форм власності.
В основу вибору способів приватизації покладений приклад підприємства: для дрібних підприємств з чисельністю працівників до 200 осіб рекомендований продаж по конкурсу (аукціону). Для більш крупних доцільно перетворення в акціонерні товариства.
Процес приватизації, розуміється як перехід того чи іншого майна (активів) із державного в приватний сектор, має довгу історію, зіставлену з історією самої власності. Сучасна природа процесу приватизації сполучена з наявністю двох абсолютно різних за своїм змістом типів приватизації.
Перший тип зв'язаний із зрушенням у допоміжному механізмі і з початою у другій половині 70-х років структурною перебудовою економіки розвинутих країн Заходу, що потребувало переоцінки складеної раніше структури державного регулювання економіки. При цьому практично у всіх країнах Заходу стався серйозний перегляд міста

 
 

Цікаве

Загрузка...