WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

зріст стала проблема перетворення складених форм власності, переходу від одних форм до інших, роздержавлення, приватизації. При цьому виникають самі різноманітні та несподівані претенденти на власність.
1.3. Права власності.
Право власності закріплює, фіксує і регулює відносини людей до речей, і в цьому розумінні воно завжди похідне від економічних відносин власності. Але в той же час воно виступає і передумовою економічного присвоєння, так як закріплене право власності на будь-які блага відкриває шлях до економічної форми нарощування власності, багатства. Майнове або речове право може бути виключним, абсолютним і відносним та відповідно виражатися у відношеннях розпорядження, володіння та користування.
Необхідність спеціального вивчення прав власності в економічній теорії пояснюється, по-перше, тим, що в реальності багато юридичних процесів у відновному процесі переходять в економічні та навпаки. По-друге, існують не тільки юридичні, але й економічні права власності.
В рамках правової науки розвинулись два основних направлення, які вивчають права власності, - континентальне і англо-саксонське.
Континентальна традиція абсолютузує концентрацію прав власності на об'єкти присвоєння в одного володаря. Її класичним втіленням являється Кодекс Наполеона. В рамках цієї традиції приватна власність проголошувалась не тільки "священною і недоторканою", але і "єдиною і неподільною". Розосередження прав власності на одні і ті ж об'єкти серед декількох осіб в рамках цієї традиції розглядається як феодальні пережитки і як ерозія приватної власності. Будучи критично направленим проти феодальних традицій, континентальне право ідеально відповідало дрібнотоварному і ранньокапіталістичному виробництву, де одна людина могла виробити, обміняти, присвоїти дохід. При виникненні більш складних форм капіталістичного виробництва, в принципі "єдиності і неподільності" приватної власності не містилось утворення акціонерних товариств, транснаціональних компаній, партнерств, кооперативів і інших складних форм організації підприємництва. Сучасне індустріальне і постіндустріальне товариство має нужду в більш розвинутій системі прав власності.
Своєрідною реакцією на цю потребу явилось виникнення англо-саксонської традиції в описанні прав власності. Розщеплення власності на повноваження осіб в англо-саксонській традиції розглядалось не як ерозія приватної власності, а як нормальний функціональний стан економіки, яка переслідує мету вилучення максималь-ної вигоди і благ та ресурсів. В рамках цієї концепції впевнено доказувалось незобов'язання і навіть неефективність прагнення у всіх економічних рішеннях до абсолютної приватної власності та зосередження в одній особі максимуму прав власності.
Англо-саксонська правова концепція виявила вплив на економічну науку і послужила основою формування теорії прав власності. Її суть є в тому, що в економіці немає абсолютних прав власності. Кожне економічне рішення повинне опитатися на той певний набір прав власності або "пучок правосилля", який достатній та необхідний для найбільш вигідної реалізації економічного рішення. Стрімкість кожен раз до придбання абсолютних прав власності може призвести до зайвих витрат з обслуговування прав власності, що веде до зниження ефективності економічних рішень.
2. Форми власності.
2.1. Історичні форми власності.
Форми власності можуть бути розглянуті в вертикально-історичному і горизонтально-структурному розрізах.
У вертикально-історичній класифікації форми власності утворюють вузлові пункти перерозподілу і концентрації прав власності. Така класифікація близька до традиційної формаційної класифікації, хоча і не співпадає з нею повністю.
Для первісних форм власності характерно те, що права власності ще не сформува-лись і, відповідно, не було інститутів та механізмів їх розподілу й перерозподілу. А звідси, не було умов для утворення економічної влади і економічної залежності. Рівні права на умови життя, праця та результат були характерною особливістю первісного присвоєння.
Антична форма власності відрізняється надзвичайно високою концентрацією прав власності у приватних осіб, коли права повної власності розповсюдились і на людей. Аб-солютної концентрації прав власності у одних осіб відповідала стільки ж абсолютна відсутність прав у інших, котрі втрачали ознаки особистості.
Наступні розвитки людського суспільства супроводжувались послідовними руху до рівності особистості прав і волі. В цьому історичному рухові вслід за античною виникла феодальна власність. Вона характеризувалась абсолютними правами власності на умови виробництва і обмеженими правами власності на людей.
Антична і феодальна власності мають загальним те, що економічна влада була доповнена владою над особистістю людей.
Звільнення від особистої залежності призвело, з одного боку, до юридичного рівно-прав'я всіх громадян, а з іншого боку, до нового типу відносин: економічної влади одних і економічної залежності інших. Якщо виходити із прийнятої класифікації по форма-ційному критерію, то цими здатностями володіє капіталістична система. При рівному розподілу громадянських прав тут стається нерівний розподіл і концентрація прав власно-сті.
Досвід будівництва соціалізму був спробою зрівняти людей не тільки в правах і свободах, але і в правах власності на умови і результати виробництва.
Є проміжні форми власності, які припускають перерозподіл прав власності з метою обмеження економічної влади одних і звільнення від економічної залежності інших. Прик-ладом може служити участь працівників в управлінні, розподілу доходу, контролі та ін.
Сучасні тенденції світової економіки свідчать про те, що постіндустріальний розви-ток суспільства буде супроводжуватись все більшим розподілом прав абсолютної при-ватної власності і все більшим різноманіттям комбінацій прав між економічними агента-ми.
2.2. Ознаки класифікації форм власності.
Питання про форми власності відноситься до числа самих складних в економічній теорії. Як зазначалось, класифікація форм власності може бути здійснена в історичному плані шляхом описання форм власності, які змінюють одна одну. Кожна із історичних форм, в свою чергу, конкретизується за об'єктами і суб'єктами власності, за характером присвоєння результатів виробництва та інших ознаках.
Функціональний, горизонтальний підхід до описання структури сучасних форм власності вимагає доповнити історичний підхід особливими характеристиками, виходячи із викладеного вище змісту власності як комбінації економічних правомірностей, які визначають положення і соціально-економічній статус суб'єктів економічного процесу.
Теоретичною основою функціонального визначення форм власності і їх структури являються економічні правомірності. Сучасна теорія прав власності налічує від десятка (в укрупненій

 
 

Цікаве

Загрузка...