WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота

Різноманітність форм власності в змішаній економіці - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Дисципліна: "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"
Тема: "Різноманітність форм власності в змішаній економіці"
Перевірив:
Виконала студентка
І курсу ІІ групи
Економічного факультету
"Облік і аудит"
Кирилюк Р.С.
м. Київ 2002 р.
Зміст:
Вступ
1. Зміст власності
2. 1. Поняття власності, його юридичний і економічний зміст
1. 2. Відношення власності
1. 3. Права власності
2. Форми власності
2. 1. Історичні форми власності
2. 2. Ознаки класифікації форм власності
2. 3. Форми власності
2. 4. Критерії ефективності перетворень власності
2. 5. Особливості перетворення власності в Україні
2. 6. Приватизація і роздержавлення
2. 7. Багатоукладність сучасної економіки
Висновок
Література
Вступ.
Власність відноситься до найбільш важливих та складних проблем економіки і еко-номічної теорії. Історія економічного життя суспільства в періоди підвищеної соціальної активності веде, як правило, до перерозподілу об'єктів і прав власності.
На передодні ХХI ст. наша країна почала перехід до ринкової економіки, ринкового господарського механізму. Численні економічні проблеми нам доводиться вирішувати вперше. Прощаючись з адміністративно-командною системою в економіці і господарстві, ми тим самим лише утворюємо передумови для ринкового господарства, становлення якого не може виникнути водночас. Відомо, що зародження ринкових відносин почалось ще при розкладі первіснообщинного ладу. Але свого розквіту товарно-грошові відносини досягли при капіталізмі. Звісно ж, нам не потрібно повторювати всі етапи і перипетії, якими багата історія ринку. Ми можемо скористуватись досвідом інших держав. Але складність задачі складається в тому, що до цих пір ніхто в світі не переводив на ринкові рейси настільки громіздкий господарський комплекс, яким являється наша економіка. Немає історичних аналогів цьому процесу. Але є гнучко реагуючий на вимоги часу ринковий механізм сучасного західного суспільства.
Необхідно підкреслити, що не існує економічної системи без слабкостей та не-доліків.
Складно однозначно визначити який вплив на похитну економіку України надасть ринкова система. Численні економісти України і зарубіжних країн дають різноманітні прогнози і вбачають різні тенденції в подальшому розвитку нашої країни. Але одне оче-видно: неможливо повернутися назад до чисто командної економіки. Головне - знайти правильний шлях в просуванні до економічного прогресу, виробити науково обґрунтовану концепцію економічного розвитку України.
Суспільна думка завжди приділяла більше уваги проблемі власності. Спеціальні звернення до неї містяться в історичній, філософській та художній літературі. Багата тра-диція і матеріал накопичені в юридичній літературі, в рамках котрої склався ряд направлень у вивченні прав власності. Економічна наука також завжди приділяла особливу увагу цій проблемі. І, разом з тим, ця проблема залишається дискусійною і недостатньо опрацьованою.
1. Зміст власності.
1.1. Поняття власності, його юридичний і економічний зміст.
Власність відноситься до найбільш важливих та складних проблем економіки і еко-номічної теорії. Історія економічного життя суспільства в періоди підвищеної соціальної активності веде, як правило, до перерозподілу об'єктів і прав власності.
Власність - 1) система об'єктивних відносин між людьми з приводу присвоєння коштів і результатів виробництва; 2) сукупність прав суб'єкта по управлінню умовами економікою, уявлення про власність формувалось в науці та в життя протягом багатьох сотень, навіть тисяч років, але все ще являється об'єктом аналізу, досліджень, дискусій.
Категорія "власність" історично увійшла в науковий обіг задовго до того, як виникли економіка, економічна теорія в якості особливої галузі науки. Перш за все власність стала офіційним об'єктом правової, юридичної природи і філософії. Формулювання власності походило ще в первісному суспільстві. Римське право уже визначало поняття власності і основних відносин, зв'язаних з нею, як то: володіння, користування, розпорядження.
Вихід відносин власності на перший план наукової і суспільної думки не випадко-вий. Перетворення у відносинах власності безпосередньо накладають відбиток на життя і добробут людей, зачіпають їх кровні інтереси, які видні на поверхні життєвих, суспільних явищ.
Довгий час власність як особливе суспільне відношення являлась безпосереднім предметом юриспруденції, перш за все громадянського права. Одначе з подальшим розвитком суспільного виробництва і появою нових форм підприємницької діяльності власність набуває великого значення в своєму економічному аспекті, стає нарівні з юридичною, яка також є визначальною економічною категорією.
Звернемось до вихідних понять і визначень.
Власність - відношення між людиною, групою чи співтовариством людей (суб'єктом), з одного боку, і будь-якою субстанцією матеріального світу (об'єктом), з другого боку, яке полягає в постійному чи тимчасовому, частковому чи повному відчуженні, від'єднанні, присвоєнні об'єкта суб'єктом. Так що власність характеризує належність об'єкта певному суб'єкту.
Суб'єкт власності (власник) - активна сторона відносин власності, можливість і право володіти об'єктом власності. Суб'єкти власності в кінцевому рахунку - свідомо істотні особи. Спроби замінити їх деякими категоріями типу "держава" без зазначення, які органи і особи представляють "державу", приводять по суті до "безсуб'єктної" власності, яка являється абстракцією. Уособлювати, реалізувати практично право власності можуть тільки люди.
Об'єкт власності - пасивна сторона відношень власності у вигляді предметів при-роди, речовини, енергії, інформації, майна, духовних, інтелектуальних цінностей, які ціл-ком або в якійсь мірі належать суб'єкту. Об'єкти власності часто називають просто влас-ністю, вкладаючи в це поняття як сам об'єкт, так і зв'язані з ним відношення з приводу власності.
В поняття "відношення власності" входять, з одного боку, відношення власника "до своєї речі", тобто майнові, суб'єктно-обєктні відносини між суб'єктом і об'єктом. Ці первинні відносини служать матеріальною передумовою відносин між суб'єктами власно-сті, тобто суб'єктивно-обєктних відносин. Останні представляють економічні відносини, які виникають у зв'язку з власністю, відображають майнові взаємозв'язки суб'єкта з ін-шими суб'єктами. Дана група відносин носить соціально-економічний характер і обумов-лює перш за все форми розподіл майна, продукції, товарів, доходів, інших цінностей між власниками.
Юридичний зміст власності якраз і описується традиційним з часів римського пра-ва термінами - користування, володіння, розпорядження. Норми права, по-перше, фіксу-ють статистику майна фізичних і юридичних осіб, визначаючи основу

 
 

Цікаве

Загрузка...