WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П.Ж. Прудона - Реферат

Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П.Ж. Прудона - Реферат

бідність С. Сісмонді та П.Ж. Прудона
Сімонді також був переконаний у тому, що не можна розглядати багатство безвідносно до споживання окремих людей, потреби яких є метою будь-якого виробництва. На думку вченого, примножуючи матеріальне багатство, нація жертвує метою заради засобів, оскільки час, необхідний для зміцнення тіла та духу, витрачається на виробництво предметів розкоші та поглиблення соціальної нерівності. "Людина сама по собі працює для того, щлб відпочивати, - зазначав вчений, - людина у суспільстві най частіше працює для того, щоб хтось відпочивав. Позбавлення особи дня відпочинку викличе зростання багатства на одну сьому: багаті стануть ще більше прагнути до розкоші, а бідні стануть ще біднішими". Відтак вчений стверджував, що має існувати межа розширення виробництва, співмірна з соціальними доходами.
А Прудон висловив думки щодо шляхів примноження багатсва з іншої тоски зору:
"Для збільшення багатства в даному суспільстві, при тій же кількості населення, потрібні три речі: 1) Дати масам робітників нові потреби, чого можна досягнути тільки розвитком смаку та розуму, інакше кажучи - вищою освітою, яка заставляє невідчутно вийти із становища пролетарія; 2)Бльш і більш розумною організацією праці і промисловості зберегти їх час та сили; 3) З тією ж метою покласти край паразитизму. Ці три умови розвитку багатствапризводять до наступної формули: більш і більш рівномірний розподіл знань, послуг та виробів. Це - закон рівноваги, найважливіший, можна сказати, єдиний закон політичної економії, тому що всі інші - тількі різні його вираження і навіть сам закон бідності не більше як його простий наслідок".
Що ж мається наувазі під відомим "Законом біності" Прудона? Найпростіше він пояснює його так. "Природа, у всьому своєму творінні, прийняла за правило: нічого зайвого. Економія коштів, казав Фур"є , один із її головних законів. Тому-то, не вдовольняючись вироком нас до праці, вона нам дає тільки необхідне і бідність нам ввозводить у закон, попереджаючи таким чином наставлення Євангелія і всі устави ченців. І якщо ми опираємося її закону, якщо спокуса ідеалу манить до розкоші і задоволення, якщо перебільшена самоповага спонукає за наші послуги вимагати більше, ніж слідує за економічними мірками, природа, швидка в нашому покаранні, обрікає нас на злидні." Руйнівна бідність, на його думку, є порушенням цього економічного закону, який з одного бокузобов"язує людину працювати для підтримки життєдіяльності, а з іншого співмірює виробництво і потреби. Порушення цього закону є також психологічним фпктором, який спричинюється з одного боку ідеалізмом наших бажань, а з іншого в перебільшеній самооцінці і неоодоцінці інших.
Критика С. Сісмонді закону народонаселення Т. Мальтуса
Критика Сісмонді закону народонаселення Т. Мальтуса заснована на переконанні у тому, шо "національний добробут залежить від стабільного та постійного попиту на працю". На думку Сісмонді, кількість засобів існування не є межею збільшення чисельності населення, інакше заможні верстви повинні були б демонструвати значне кількісне зростання, чого насправді не відбувається.
Вчений стверджував, що лише у суспільстві дрібних власників, де виробництво людей, як і речей, співмірне зі зростанням доходів, немає небезпеки перенаселення. Водночас в епоху промислового перевороту становище робітника змінюється залежно від попиту на робочу силу та конкуренції на ринку праці, які попроджують злидні та безробіття.
Вплив економічних ідей С.Сісмонді
Ідеї Сісмонді хоч і не мали великого впливу на сучасників, проте сприяли певною мірою розвиткові трьох напрямків економічної думки. Симпатії Сісмонді до робітничого класу, критика капіталістичного устрою та аргументи щодо державного втручання в економіку справили вплив на соціалістичну думку та знайшли відображення в концепціях регульованого капіталізму та соціального реформізму. Ідеї щодо предмета й методу політичної економії сприйняли представники історичної школи, які сприйняли його визначення політичної економії як "філософії історії".
І нарешті, його заклик до втручання держави в економічне життя, критика ролі особистого інтересу як єдиної спонукальної сили економічного розвитку започаткували критичне ставлення до економічного лібералізму. Заслугою дослідника стало започаткуання динамічного аналізу ринкової економіки, її проблем та суперечностей, диспропорцій між виробництвом та споживанням, які потребують державного регулювання господарського життя.
Вплив економічних ідей П.Ж. Прудона
Економічні ідеї Прудона справили значний вплив на економічну думку другої половини ХІХ ст. Відзначаючи внесок ученого у розвиток економічних уявлень та ідей, видатний український вчений М.І. Туган-Барановський писав, що у працях Прудона "вперше з повною ясністю та різкістю висловлена думка, що центральним правовим інструментом сучасного суспільства, інститутом, на якому все засноване, з якого все виходить, і хороше, і погане, що становить цивілізацію, якою ми так пишаємося, є інститут приватної власності". Водночас учений зазначав, що "Економічні суперечності" Прудона "містять у собі таку глибоку критику капіталістичного устрою, що більшості наступних критиків капіталізму залишалося лише розвивати або видозмінювати думки Прудона. Не підлягає сумніву, що, незважаючи на пристрасну критику Прудона Марксом, "Капітал" Макса створювася під безпосереднім впливом "Економічних суперечностей".
Прудонізм, дібнобуржуазний соціалізм Прудона,набув значного поширення у другій половині ХІХ ст. у Франції, Іспанії, Бельгії, інших європейських країнах. Його ідеї сприйняли бакуністи, а згодом - анархо-синдикалісти. Відомі дослідники історії економічних вчень Ш. Жід і Ш. Ріст зазначали, що лібералізм Прудона був завснований на "глибокому відчутті економічної реальності, і нині соціальна проблема формулюється у тих самих рамках, в яких поставив її Прудон: реалізувати справедливість у свободі".
Література
1) Історія ек. учень: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004.
2) Історія ек. учень: Підручник/ Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К.: КНЕУ, 2001.
3) "Бідність як економічний принцип", П.Ж. Прудон. За текстом видання "Посередник", № 703. М., 1908. Перекладач не вказаний.
4) История эк. учений/ Под ред. В. Автономова, О.Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001.
5) Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...