WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

обігу, підтримання авторитету національних грошових одиниць тощо.
Умови діяльності ринку: економічні (проголошення прав в-ті на засоби виробництва, введення вільного ціноутворення, конкуренція, вільний вибір виду д-ті, тощо); соціальні (система захисту малозабезпечених з боку держави, допомога дітям, молоді, безробітним, тощо); правові (створення відповідної нормативно-правової бази та умов її дотримання); культурні ( самореалізація особи, задовол дух потреб, тощо).
25. Суб'єкти і об'єкти ринкових відносин
Суб'єктами ринкових відносин можуть бути: практично кожний індивідуум як фізична особа, що не обмежена законом у правосуб'єктності та дієздатності; групи громадян (партнерів); трудові колективи; юридичні особи всіх форм власності. Щодо останніх, то світова практика нагромадила значну кількість різних форм господарювання, які водночас є господарськими суб'єктами. Зокрема, йдеться про такі організаційно-господарські форми, як індивідуально-трудова діяльність; державні підприємтва; кооперативи; орендні підприємства; фермаерські господарства; народні підприємства; акціонерні товариства; корпорації, об'єднання, асоціації тощо.
Об'єктами ринкових відносин можуть бути усі види товарного і нетоварного виробництва, все те, що можна купити, продати та обміняти.
Домогосподарствам Їм належить надзвичайно важлива роль у системі економічних відносин. Задоволення потреб домогосподарства у матеріальних та нематеріальних благах виступає природною метою виробництва. Попит домогосподарств є одним з найвагоміших компонентів сукупного попиту на кінцеві блага. Домогосподарства як власники виробничих факторів передають їх діловим одиницям (підприємствам), які мають здійснювати їхнє ефективне поєднання. Домогосподарства виконують в економіці три основні функції: споживання, постачання факторів виробництва та заощадження. Отже, домогосподарство - це економічна одиниця, що складається з одного та більше чоловік, які ведуть спільне господарство, що забезпечує економіку факторами виробництва і використовує зароблені на цьому кошти для поточного споживання товарів та послуг і заощадження з метою задоволення своїх потреб. Вважається, що воно виступає єдиним економічним суб'єктом і реалізує свої потреби як єдине ціле.
Підприємство являє собою організаційно обособлену та економічно самостійну ланку економіки, яка виготовляє продукцію, виконує роботи або надає послуги. Кожне підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, систему звітності, банковський рахунок, товарний знак тощо.
Всі підприємства за ознакою їх цілей функціонування та характеру діяльності можна класифікувати на такі: комерційні (характер їх діяльності засновується на отриманні прибутку);некомерційні ( в цілях їх діяльності немає отримання прибутку).
Також за формою власності підприємства класифікують як:
- приватні ( засновуються на власності майна окремих громадян, з правом використання робочої сили);
- колективні (засновані на власності на майно трудових колективів);
- державні (майно належить державі);
- змішані (спільні) (створені на основі об"єднання майна різних власників).
Існують різнаманітні ринки: ринок товарів, капіталу, фінансово-кредитний ринок, валютний ринок, ринок трудових ресурсів, ринок інформації тощо. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в так званому автономному режимі і тому має свою структурну побудову. Всі вони взаємодіють як частини єдиної системи, оскільки органічно пов'язані між собою в становленні і розвитку. Вже з самих назв цих ринків можна вивести основний принцив класифікації ринків - те, що є головним предметом купівлі-продажу на ринку, і дає йому основну назву.
Ринок предметів споживання - один з найважливіших компонентів товарного ринку. Невід'ємною рисою цивілізованого ринку, свідченням його стабільності й життєздатності є стан суспільного виробництва. Конкретним проявом останнього є рівновага попиту й пропозиції, насичення ринку споживчими товарами та послугами.
Торгівля засобами виробництва - це грандіозний ринок, на якому взаємодіють між собою безпосередні виробники продукції. Усі підприємства органічно зв'язані один з одним як постачальники і споживачі машин, устаткування, сировини, паливних ресурсів. Товари виробничого призначення купуються і продаються звичайно оптом, великими партіями. Оптова торгівля виступає посередником між підприємствами-виробниками і підприємствами-споживачами продукції.
Ринок праці - посередник між роботодавцями та найманими працівниками.
26. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції.
Конкуренція - це суперництво між учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови в-тва, продажу і купівлі товару. Економічною основою конкуренції є різність між вартістю товару та витратами на його виготовлення. На ринку мають дотримуватись такі умови: має бути однорідний товар; продавець та покупець не повинні мати будь які персональні преференції; ринок повинен бути повністю прозорим.
- Довершена або чиста
- Монополістична
- Олігополія
- Чиста монополія
Повна к.-частка кожногопостачальника та споживача не значна,ніхто не домінує на ринку,продукція однорідна,вхід на ринок та вихід з нього вільний,постачальникі і споживачі не взаємодіють між собою,існує повна проінформованість щодо ринкових цін,обсягів ,попиту.
Монополія -весь галузевий випуск постачає 1 фірма ,частка кожного споживача-незначна,продукція однорідна,немає близкіх замінників,входження на ринок нових фірм блоковано,споживачі не взаємодіють між собою,існує повна поінформованість щодо ринкових цін та обсягів,попиту.Монополістична к.-на ринку діє багато продавців і покупців,частка кожного в обсягах продажу не є знач-ною,продукція неоднорідна (диференційована),вхід на ринок і вихід з нього є вільним,виробники не взаємодіють між собою,існує повна поінформованість щодо ринкових цін та обсягів.Олігополія-на ринку діє декілька продавців ,продукція стандартизована та диференційована,існують певні бар"єри для виходу на ринок,виробники враховують поведінку конкурентів,існує повна поінформованість щодо ринкових цін та обсягів.
Відносини пов"язані з захистом від не добросовісної конкуренції,регулюються З.У. "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" З.У. "Про захист від недобросовісної конкуренції" зЗ.У. "Про Антимопольний комітетУкраїни",З.У. "Про ЗЕД",ін. З.У. "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначає правові засади захисту господарюючих суб"єктів (підприємців)і споживачів від недобросовісної конкуренції.Спрямований на встановлення,розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діял.в ринкових відносинах.Недобр-а к.є будь-які дії у к.,що суперечать правилам,торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
28. Суть підприємництва, види та функції .
Підприємництво - ініціатива людей в господарській діяльності, спосіб організації економічних сил; ініціативна, самостійна господарська діяльність людей, направлена на отримання прибутку шляхом організації та використання ресурсів з метою виробництва та реалізації товару.
Функції: ресурсна - реалізується

 
 

Цікаве

Загрузка...