WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

життєдіяльності їх, яке характеризується відчуттям нестачі певних благ та послуг, бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття. Отже, потреби мають об'єктивно-суб'єктивний характер. економ потреба - це внутрішня мотивація людини, що веде до економічної діяльності для забезпечення власного добробуту, як її так і членів її родини.
Різноманітні потреби можна певним чином класифікувати, насамперед за суб'єктами та об'єктами. За суб'єктами потреби поділяються на: а) індивідуальні, колективні та суспільні. Б) потреби домогосподарств, підприємств та держави як особливих суб'єктів економіки.
За об'єктами потреби класифікують на: а) породжені існуванням людини як біологічної істоти та породжені існуванням людини як соціальної істоти. Б) матеріальні - потреби в матеріальних благах та послугах і духовні - потреби у творчості, самовираженні, самовдосконаленні, вірі; в) першочергові - потреби, які задовольняються предметами першої необхідності ( продукти харчування, одяг, житло, громадський транспорт, збереження здоров'я), та непершочергові - потреби, які задовольняються предметами розкоші ( парфуми, хутра, яхти).
За ступенем реалізації потреби можна класифікувати на абсолютні, дійсні та платоспроможні. Абсолютні потреби породжені сучасним рівнем розвитку світової економіки. Дійсні потреби відповідають рівню розвитку економіки певної країни. Платоспроможні - потреби, які людина може задовольнити відповідно до власних доходів та рівня цін.
Ієрархія потреб Маслоу:
Потреби першого порядку (фізіологічні, базові) пов'язані із забезпеченням фізичного виживання людини (потреби в їжі, житлі, родині тощо). Такі потреби задовольняються через систему оплати праці.
Після задоволення прийнятною у даному суспільстві мірою базових потреб для даного робітника набувають значення потреби наступного рівня - потреби в безпеці. Такі потреби означають, що базові потреби і надалі будуть задовольнятися. Способами задоволення таких потреб можуть бути: пенсійна система; страхування; права, що забезпечуються трудовим стажем, членством в профспілках тощо.
Далі потреби задовольняються в такій послідовності:
- потреби в приналежності - це потреби об'єднуватися з іншими людьми (приналежність до фірми, робочої групи, спортивної команди тощо);
- потреби в повазі - потреби в задоволенні самолюбності людини (усвідомлення особистих досягнень, компетенції і визнання іншими людьми);
- потреби в самореалізації - потреби в реалізації своїх потенційних можливостей, в зростанні як особистості.
Таким чином, теорія Маслоу стверджує, що в основі прагнення людей до праці лежать їхні численні потреби. Отже для того, щоб мотивувати підлеглого, керівник має надати йому можливість задовольнити його потреби, але так, аби забезпечити досягнення цілей всієї організації.
Виробництво-це не лише процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення самого життя людини, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей. Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. Процес виробництва-це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку.
4. Процес суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво.
Процес виробництва матеріальних і духовних благ передбачає перш за все трудову д-ть реалізовану суспіл. Виробництві, яке має 4 основні фази.
" Виробництво
" Розподіл
" Обмін
" Споживання
Споживання особисте - задоволення внутрішніх потреб людини. Споживання виробниче - споживання засобів виробництва і робочої сили працівника при виготовленні суспільно-необхідного продукту.
Фаза розподілу або сам розподіл виступає в трьох видах: розподіл засобів виробництва, розподіл трудових ресурсів; розподіл предметів споживання. В сфері розподілу встанов доля кожного із членів суспільства в одержанні частки від суспільного продукту.
В фазі обміну відбувається: обмін діяльністю і здібностями людини; обмін засобами виробництва; обмін предметами споживання.
Ці фази тісно між собою пов'язані. Найтісніший зв'язок спостерігається між вир-вом і споживанням - використанням створених благ; поділяється на виробниче - використання засобів вир-ва та робочої сили для виготовлення суспільно необхідного продукту і невиробниче. В процесі особистого споживання відбувається відтворення робочої сили. Споживання визначає мету вир-ва і його стр-ру, а вир-во створює предмет споживання. Перед тим, як надійти до споживача, продукт має бути розподіленим. В процесі розподілу встановлюється частка кожного колективу чи особи в одержанні суспільного продукту. Але перед цим суспільний продукт має пройти стадію обміну
За хар-ром економічної діяльності людей у суспільному вир-ві розділяють 3 великі сфери вир-ва:
" основне вир-во - галузі матеріального вир-ва, де виробляються предмети споживання та засоби вир-ва
" виробнича інфрастр-ра - комплекс галузей, що обслуговують основне вир-во і забезпечують ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві і у галузі в цілому (транспорт, торгівля, зв'язок тощо)
" соціальна інфрастр-ра - нематеріальне вир-во, де створюються нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль у всебічному розвитку трудящих (охорона здоров'я, освіта, мистецтво, житлово-комунальне господарство, транспорт, що обслуговує населення)
5. Основні фактори виробництва
1. люди або трудові ресурси
2. засоби виробництва
Трудові ресурси ао люди в суспільному виробництві розглядаються як особистий фактор виробництва. Таке положення базується на тому, що кожен робітник є носієм робочої сили, завдяки якій створюється кінцевий результат виробництва, а також вдосконалюється сам процес виробництва. Робоча сила - здатність людини до праці або сукупність її розумових та фізичних здібностей, які вона використовує в процесі створення матеріальних і духовних благ. Основним структурним моментом в робочій силі є сама праця людини.Праця - свідома доцільна діяльність людей в процесі якої вони видозмінюють природу і пристосовують до своїх потреб.Предмети праці - речовина природи на яку людина діє піддаючи її обробці. Предмети праці разом з засобами праці складають засоби виробництва.
Сусчпільне виробництво завжди є процесом, де люди вступають у відносини не лише з природою, але й між собою. Ця сукупність звязків і відносин між людьми в процесі виробництва , розподілу, обміну і споживання життєвих благ носить назву виробничих або економічних відносин.
6. Результативні показники суспільного виробництва
Результатами діяльності суспільного виробництва є сукупний суспільний продукт- це вся маса вироблених як правило за рік матеріальних і духовних благ.Існують наступні форми ССП:
" валовий сп - сума виробленої валової продукції в усіх галузях матеріального виробництва.
" кінцевий сп - представляє собою всю масу виробленої готової до кінцевого споживання продукції. Розраховується як сума валової продукції не всіх галузей матеріального виробництва, а тільки тих галузей,

 
 

Цікаве

Загрузка...