WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

розвиткові кожного.
Перехід до багатоукладної системи передбачає розширення приватного сектора , але формування його займе тривалий час (бл. 10 років).Протягом цього часу домінуючим в с/г зберігатимуться ті форми , які склалися раніше (колгоспи і радгоспи).
Серед проблем становлення нової організації праці підприємства одне з вагомих місць в АПК належить акціонерним формам. Аналіз свідчить, що зараз с/г У. розвивається переважно шляхом створення АТ закритого типу.
36. Суть розподілу національного доходу.
НД -це доход, що визначається шляхом вилучення з вартості чистого національного продукту непрямих податків. НД - це сума факторних доходів від праці, землі, капіталу за рік.
Створення національного доходу відбувається у галузях матеріального виробництва і в сфері послуг. Фактори зростання національного доходу поділяють на два види: екстенсивні (за рахунок збільшення ресурсів) та інтенсивні (за рахунок якісного використання існуючих факторів).
Розподіл національного доходу полягає у визначенні частки всіх учасників його виробництва, тобто заробітної плати, прибутку, процента, ренти, дивідендів та ін. Перерозподіл національного доходу здійснюється через механізм ціноутворення, державний бюджет, податкову систему, внески до різноманітних фондів та ін. На підставі перерозподілу НД формуються вторинні доходи. Основними формами таких доходів є виплата пенсій, стипендій, допомога багатодітним сім"ям тощо. Перерозподіл національного доходу здійснюється за офіційними та неофіційними каналами. Легітимний, або офіційний перерозподіл НД фіксується в офіційній статистиці. Масштабний неофіційний перерозподіл НД спричинений існуванням тіньової економіки.
Використання національного доходу відбувається з подвійною метою: споживання і нагромадження. Нагромадження є необхідним для розширення масштабів національного виробництва в майбутньому. В господарській практиці розрізняють створений і використаний НД.
На основі НД формуються особисті доходи (ОД) - це одержаний дохід, а національний дохід - це зароблений дохід. Якщо від суми всього особистого доходу відняти всі індивідуальні податки, то одержимо так званий дохід в особистому розпорядженні домогосподарств - кінцевий показник системи національного рахівництва. Він використовується на споживання та заощадження в домашніх господарствах
Формою перерозподілу доходів суспільства та виконання державою своїх функцій - являється державний бюджет. Держава через податки і трансферні платежі здійснює перерозподіл доходів, направлений на зменшення нерівності доходів..
37. Фонд споживання
Необхідним продуктом відтворення є суспільні фонди споживання. Це фонди за допомогою яких забезпечується(повністю або частково)задоволення потреб в освіті і культурі ,охороні здоров'я і житлі, утримання непрацездатних членів суспільства. За функціональним призначенням їх поділяють на фонди спільного задоволення потреб та фонди непрацездатних. До складу перших відносяться безкоштовні послуги освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальні, господарські, культурні заклади. Призначення цих фондів полягає у створенні рівних умов для всіх членів суспільства в задовол. самих значних соціальних потреб. Їх задоволення не може бути поставлене в залежність від рівня ОП. Суспільство зацікавлено тим щоб відбувався процес широкого відтворення. Цій меті слугують суспільні фонди. Водночас вони покликані якоюсь мірою стирати соціальну нерівність і гарантувати певну соціальну захищеність широких мас населення. Через фонди непрацездатних виконується пенсійне забезпечення.
Соціальні фонди споживачів поділяються на: а) залежні від плати(оплата відпусток);
б) без зв'язку(виплати багатодітним сім'ям)
в) у вигляді непрямих доходів (освіта).
Кошти надходять:з бюджету, з відрахувань підприємств (пенсійне - 32%
38. Фонд нагромадження
фонд нагромадження -це частина нац.доходу, що використовується для приросту виробничих основних і невиробничих основних фондів, а також оборотних засобів і резервів. Нагромадження здійснюється шляхом капіталовкладень, але це не означає, що нагромадження і капіталовкладення-поточні поняття і кількісно збігаються. Збіг стосується тільки коштів, що йдуть на збільшення основних фондів. Відмінність кап.вкладень включають фонд амортизації, а нагромадження- приріст оборотнихфондів Фонди оплати праці(ФОП) для нових працівників.
Струкра фонду нагромадження(ФП) визначається співвідношенням між фондом виробничого нагромадження і фондом невиробничого нагромадження.Барометром нормального розвитку економіки є активна інвестиційна політика, що спрямовується на постійне оновлення й нарощування виробничого потенціалу і розв"язанням соц. завдань.
В умовах адміністративно-командної системи не дооцінювалося невиробниче нагромадження . Щодо виділення ресурсів на соц. об"єкти діяв "залишковий принцип" частка так званої невиробничої сфери у кап. вкладеннях постійно зменшувався. Сформувалася "Теорія" і згідно з якою головним є виробниче споживання, а невиробниче має другорядне значення. Тим часом як доводить світовий досвід вкладення у соц. Інфраструктуру досить ефективне. Це умова розвитку самого виробництва. І занедбані соц. Інфраструктури у нашій країні була однією з істотних причин зменшення темпів розвитку економіки .На сучасному етапі обсяг будівництва у соц. сфері збільшився. Ефективність нагромадження ЕФН визначає співвідношення між зростанням фонду нагромадження (ФН) і зростанням реальних доходів населення (РД) і може бути представлена формулою:
ЕФН=РД/ФН
Формула показує кількісний вираз нагромадження.
39. Теорії циклів
Економічний цикл - це послідовність піднесень і спадів ек-ної активності протягом кількох років, т.б. це рух сусп. вир-ва від одного кризового явища до ін., який постійно повтор-ся.
Фази ек-х циклів:
1) Криза; перевир-во товарів порівняно з платоспр-м По; падіння рівня цін внаслідок перевищ-ня Пр товарів над платосп-м По; скороч-ня обсягів вир-ва; масове банк-во фірм; зрост-ня безроб-тя і скороч-ня номін-з/п; потрясіння кредитної системи.
2) Депресія: скороч-ня вир-х інвест-й; збільш-ня запасів; скороч-ня По на роб силу; різке падіння чистого приб; падіння обсягу продажу; скороч-ня кільк-ті нових заказів; скороч-ня По на кред-ні рес-си.
3) Пожвавлення: перехід до стійкого розширеного вир-ва; зрост-ня По на активні елементи засобів вир-ва; зрост-ня По на сировину, роб силу; зрост-ня з/п.
4) Піднесення: значний приріст вир-чих інвестицій; скороч-ня запасів; різке зростання По на роб силу; значний приріст загального рівня цін.
піднесення
пожвавлення
криза
депресія
роки
Види циклічних коливань:
1) Короткі (малі) пов'язані з відновленням рівноваги на споживчому ринку. Їх матеріальною основою процеси, що відбув-ся у сфері грошових відносин.
2) Середні пов'язані зі зміною По на засоби вир-ва. Їх матеріальною основою є необхідність оновлення основного капіталу.
3) Великі. Їх матеріальною основою є зміна базових технологій і поколінь машин, оновлення об'єктів інфраструктури.
Всі ек-ні цикли поділяються:
1) цикли Кондратьєва, або довгохвильові, тривалість = 40 - 60 рр. Їх головна рушійна сила - радикальні зміни в

 
 

Цікаве

Загрузка...