WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат


Економічна теорія.
Шпаргалка.
?
1. Економічна теорія як наука. Предмет політичної економії. 1
2. Методи наукового пізнання 2
3. Потреби суспільства 3
4. Процес суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 4
5. Основні фактори виробництва 4
6. Результативні показники суспільного виробництва 5
7. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва 5
8. Власність та її історичні типи, види, форми. 6
9. Трансформація форм власності 6
10. Економічна система: її сутність та структурні елементи. 7
11. Формаційний і загально - цивілізаційний підходи до типізації суспільства. 8
12. Інституціональні основи ринкової економіки. 8
13. Централізовано-планова 9
14. Сутність і ознаки змішаної економіки. 9
16. Натуральна (традиційна) та товарна форми організації виробництва. 10
17. Товар та його властивості. 11
18. Вартість товару і фактори,що впливають на її величину. 11
19. Теорії, що визначають цінність товару. 12
20. Походження, суть і функції грошей. 12
21. Функції світових грошей. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. 13
22. Грошовий обіг та його закони. Грошова маса. 13
23. Інфляція: сутність , причини, фоорми шляхи подолання, соц-екон наслідки. 14
24. Ринок: суть, умови, функції. 15
25. Суб'єкти і об'єкти ринкових відносин 16
26. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. 17
28. Суть підприємництва, види та функції . 18
29. Акціонерні товариства 18
30. Акції 19
31. Кругообіг і оборот капіталу 19
32. Витрати виробництва. Валова виручка і прибуток. Норма прибутку 20
33. Особливості відтворення в аграрному секторі 20
34. Земельна рента та її форми. Податок на землю. 21
35. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. 21
36. Суть розподілу національного доходу. 22
37. Фонд споживання 23
38. Фонд нагромадження 23
39. Теорії циклів 24
40. Відтворення робочої сили суспільства. 24
42. Світове господарство: його суть та структура. 24
43.Необхідність, умови та особливості інтеграції України у світогосподарську систему 25
1. Економічна теорія як наука. Предмет політичної економії.
Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність, розкриває її сутність через різні рівні аналізу. Об"єктом економічної теорії є економіка в цілому. Багатоаспектність змісту економіки зумовлює різноманітність напрямів вивчення економічного життя суспільства: в центрі уваги постають економічні виробничі відносини, проблеми ефективності економічної системи, особливості різних систем господарювання тощо. Економічна теорія досліджує не лише проблеми оптимізації виробництва при обмежених ресурсах, а й економічні форми та закономірності, в яких здійснюється суспільне відтворення в цілому. економічна теорія є базовою наукою серед інших економічних дисциплін, яка розкриває виробничі зв'язки і відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг (або дії людей у цих сферах), а також економічні закони, що управляють цими процесами. Адже екон. закони є внутрішньо необхідними, сталими, причинно - наслідковими зв'язками між різними економічними явищами і процесами. Екон. теорія приділяє увагу найраціональнішим шляхам виходу з кризових ситуацій у економіці, підвищенні продуктивності виробництва, господарського механізму, форм власності, пошук нових організаційно - господарських форм.
Термін "політична економія" щодо економічної теорії був застосований ще у 1615 році. Цей термін можна трактувати як науку про ведення господарства в державі, суспільстві.
Вивчення політ економічного аспекту економічної теорії означає дослідження розвитку економічних явищ і процесів через пізнання економічних виробничих відносин. Головним завданням економічної теорії є характеристика засад економічних систем через аналіз організаційно-економічних та соціально-економічних виробничих відносин.
А політекономія - суспільна наука. Вивчає відносини між людьми в процесі їх виробничо-господарської діяльності. Економічні відносини - відносини 1) з приводу економічного поєднання робітників з засобами виробництва; 2) з приводу організації виробничого процесу; 3) з приводу присвоєння й використання
Вперше поняття економіка було введено Аристотелем - закони управління народним господарством.
Політекономія - наука, яка вивчає виробничі відносини людей у їх взаємодії з прод. Силами та надбудовою, а також закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням життєвих благ на різних етапах розвитку людського суспільства.
2. Методи наукового пізнання
Великий арсенал методів наукових досліджень підрозділяється на дві групи: 1) емпіричні; 2) теоретичні.
Емпіричні - полягають у зібранні фактів, врахуванні всіх змін, що відбуваються з ними, в їх групуванні, математико-статистичній обробці. Теоретичні методи є засобом проникнення в глибинну сутність досліджуваних явищ, розкриття законів їх функціонування та розвитку.
В політекономії теоретичні методи полягають головним чином в абстрактних висновках, у висуненні та перевірці гіпотез, гіпотетичному моделюванні економічних процесів. Широко використвується метод абстрагування: відсторонення від другорядних, неістотніх сторін досліджуваного явища з метою виділення першочергових глибинних якостей, що розкривають його сутність. Шляхом методу абстракції формуються економічні закони та категорії. Кращим засобом перевірки висунутих гіпотез, сконструйованих моделей є експерименти, тобто відтворення відповідних процесів в лабораторних умовах. В політекономії лабораторні експерименти неможливі, а економічні експерименти досить обмежені. Але в якійсь мірі це компенсується широкими масштабами теоретичних дискусій вчених-економістів, які ведуться в печаті, на конференціях, симпозіумах, а також методом єдності логічного та історичного. При вивченні фактів, висуненні та перевірці гіпотез використовуються методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Аналіз - розложення, розчленування досліджуваного об'єкту на складові частини. Синтез - вивчення предмету в єдності та взаємодії всіх його складових частин, його системної цілісності. Індукція - конструювання узагальнених висновків, теоретичних результатів, економічних законів на основі емпіричних спостережень великої кількості досліджуваних явищ. Дедукція - протилежний рух дослідницької думки від загальних наукових висновків до окремих явищ з метою: 1) наукової оцінки; 2) поглиблення, уточнення, підвищення якості спільних наукових висновків, законів. Метод системного аналізу - вивчення внутрішніх структурно-функціональних, причинно-наслідкових, прямих і зворотних зв'язків, пізнання яких дає змогу виявити складні процеси розвитку виробничих відносин. Поєднання кількісного та якісного аналізу - якіснасторона виражає сутність явища, а кількісні зміни неминуче ведуть до нової економічної якості. Метод аналогії - перенесення сукупності властивостей з одного явища на інше.
3. Потреби суспільства
Економічні потреби - це ставлення людей до економічних умов

 
 

Цікаве

Загрузка...