WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

оцінки ситуації на грошово-кредитному ринку використовуватимуться й інші цінові індекси, зокрема середньорічний індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової продукції, а також індекс-дефлятор ВВП.
З урахуванням збільшення попиту на гроші в результаті зростання реального ВВП і тенденції підвищення рівня монетизації економіки забезпечення інфляційного орієнтира потребує зростання монетарної бази протягом року на 20-26%, грошової маси - на 28-33%. Національний банк України забезпечуватиме задоволення попиту на гроші за рахунок емісії, сприяючи зростанню грошового муль-типлікатора, поліпшенню структури грошової маси. Для цього передба-чається подальший розвиток банківської системи, узгоджений з розвит-ком небанківських фінансових інститутів - пенсійних фондів, страхових компаній, інвестиційних фондів тощо. Оскільки поглинання додаткової грошової маси економікою забезпечується через зростання банківських активів, звертатиметься увага на співвідношення між збільшенням гро-шової маси та динамікою капіталізації банківської системи, яка в останні роки значно відставала від динаміки монетизації та кредитування еко-номіки.
Для досягнення стабільності грошової одиниці, зниження процентних ставок, підтримання курсу гривні, забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку Національний банк України використовуватиме відповідні інструменти грошово-кредитної політики: обов'язкове резервування, процентну політику, операції на валютному ринку, рефінансування, мобілізаційні операції тощо.
Регуляторна політика щодо банківської системи спрямовуватиметься на посилення її трансмісійної спроможності, надійності, підвищення якості банківського менеджменту та зниження рівня витрат, створення умов для зниження процентних ставок, зміцнення довіри до банків, забезпечення прозорості їх функціонування, підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання, збільшення капіталізації банків, сприяння процесам централізації та кон-центрації банківського капіталу, боротьби з відмиванням брудних гро-шей, реального гарантування вкладів фізичних осіб.
Збільшенню частки грошової маси в банківській системі та відповідному зменшенню частки грошової маси поза банками сприятиме подальший розвиток Національної системи масових електронних платежів, розширення сфери безготівкових розрахунків. Передбачено заохочення подальшої диверсифікації операцій банків, що дасть змогу значно підвищити ефективність використання ресурсів, оптимізувати ризики та дохідність банківської діяльності. Національний банк України сприятиме розвитку іпотечного, консорціумного кредитування, кредитних послуг для фізичних осіб. Головним завданням його діяль-ності в цій сфері буде подальше зниження рівня процентних ставок банків шляхом впровадження управлінських, нормативних та організаційних заходів щодо зниження ризиковості та рівня витрат, пов'язаних з банківською діяльністю, у тому числі завдяки відповідним змінам у законодавстві, що регулює відносини кредитора та позичальника.
В 2005 році очікується подальше уповільнення обігу грошей, але дещо меншими темпами, ніж у попередні періоди, що об'єктивно по-силюватиме зв'язок між грошовою масою та цінами. У цих умовах підвищується роль координації фіскальної та грошово-кредитної політики.
Ураховуючи те, що нерозвиненість фондового ринку стає перешкодою для подальшого збалансованого зростання економіки України, Національний банк України всебічно підтримуватиме засобами грошово-кредитної політики розвиток ринку цінних паперів, сприятиме здешевленню запозичень.
Валютно-курсова політика в 2005 році збереже свою стабілізаційну спрямованість, її головними завданнями залишатимуться недопущення значних коливань номінального обмінного курсу до основної курсоутворюючої валюти - долара США з одночасним забезпеченням більшої його гнучкості, сприяння стабільності реального ефективного обмінного курсу, подальше нарощування золотовалютних резервів, позитивний вплив на зниження інфляційних очікувань і підтримання фінансової стабільності. Зазначеним цілям підпорядковуватиметься подальший розвиток валютного регулювання та лібералізації тих його елементів, які дають змогу розширити можливості використання валюти та не порушити надійності функціонування системи.
Продовжуватиметься вже апробована стратегічна орієнтація на динаміку реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) з метою забезпечення ефективності національної зовнішньої торгівлі, збільшення золотовалютних резервів, зміцнення макроекономічних умов фінансової стабільності. У рамках такої стратегії передбачається поступова помірна ревальвація номінального курсу гривні одночасно із запобіганням його значним коливанням.
Виконання цих завдань здійснюватиметься в умовах, які відрізняються від наявних. На динаміку валютних надходжень впливатиме погіршення торгового балансу, зростання іноземних інве-стицій та зменшення відпливу вітчизняного капіталу. Валютно-курсова політика більше залежатиме від подальших ринкових реформ і розвитку сприятливого інвестиційного клімату.
Індикатори фінансової сфери, що забезпечують за допомогою інструментів грошово-кредитної політики регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці як монетарної передумови для економічного зростання, характеризуються показниками, що наведені в додатках А, Б.
Індекс споживчих цін є пріоритетним орієнтиром грошово-кредитної політики. Вплив на динаміку обмінного курсу підпорядковується завданням підтримання цінової і фінансової стабільності. Монетарна база і грошова маса використовуються як проміжні орієнтири у вирішенні завдань забезпечення стабільності гро-шової одиниці.
Для досягнення стратегічної мети грошово-кредитної політики - стабільності грошової одиниці - Національний банк України постійно оцінюватиме динаміку макроекономічного розвитку і адекватно реагуватиме на зміни попиту на гроші, забезпечуючи відповідний обсяг грошової пропозиції.
ВИСНОВКИ
Проведе дослідження за обраною темою дає можливість зробити ряд висновків.
Становлення системи повноцінних ринкових відносин в Україні суттєво змінює роль держави у регулюванні економічних процесів, цілі якого полягають у забезпеченні стійкого зростання виробництва, підтриманні високого рівня зайнятості, стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та рівноваги у зовнішній торгівлі. Успішність досягнення таких цілей значною мірою залежить від гнучкої ефективності роботи кредитно-фінансової системи країни, ключова ланка якої - центральний банк. Він є головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою грошово-кредитних методів.
Центральний банк в значній мірі є самостійним інститутом. Від вибору ступеня самостійності центрального банку та можливостей його впливу на розвиток економічних процесів залежить соціально-економічне становище держави, її економічний і політичний суверенітет.
Значущістьцентральних банків в значній мірі визначається

 
 

Цікаве

Загрузка...