WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономічна теорія → Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

Національний банк і його функції в ринковій економіці - Курсова робота

підвищилася до 47,5% (в аналогічному періоді 2003 року - 35,4%). Зростання креди-тування економіки та населення свідчать про послідовну активізацію ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку країни. У той же час не вдалося забезпечити суттєвого зниження вартості кредитів: вона залишається високою, що обмежує фінансові можливості переходу до інноваційної моделі зростання.
Основною метою грошово-кредитної політики Національного банку України залишається підтримка стабільності національної грошової одиниці в умовах наявності суттєвих інфляційних ризиків, а саме: накопичення значних обсягів коштів на рахунках Уряду в Національному банку України, збільшення дефіциту бюджету, випе-реджаюче зростання цін виробників промислової продукції, нестабільність на енергетичних ринках, а також посилення інфляційних очікувань населення.
Валютно-курсова політика Національного банку України зберігає свою стабілізаційну спрямованість, забезпечуючи більш гнучку динаміку курсу гривні до основної курсоутворюючої валюти - долара США.
Подальшого розвитку набула система валютного регулювання. З одного боку, Національний банк України продовжив поступову лібе-ралізацію валютних відносин, спростивши деякі вимоги щодо операцій з іноземною готівкою для резидентів та з готівковою гривнею для банків-нерезидентів. З іншого - було запроваджено деякі нормативи для стримання необгрунтованого відпливу валютних коштів за межі України.
Результатом такої політики є суттєве зростання довіри до гривні та розвиток процесів дедоларизації. Так, перевищення пропозиції готівкової валюти від населення над попитом на неї за вісім місяців 2004 року становило близько 1 млрд. дол. США, тоді як за 2003 рік таке перевищення становило 734 млн. дол. США.
Не відповідає загальній тенденції дедоларизації зростання обсягів кредитів в іноземній валюті, загальний обсяг яких за вісім місяців 2004 року зріс на 14,3%, а населенню - на 52,7%. Це пояснюється нижчим рівнем відсоткових ставок за цими кредитами порівняно з кредитами в гривні, а також ревальвацією курсу, яка надає позичальникам додаткову економію коштів у разі виплати валютних кредитів за рахунок курсової різниці. Надмірне зростання заборгованості за валютними кредитами містить ризики зростання у майбутньому попиту на іноземну валюту та виникнення напружених ситуацій на валютному ринку, що зумовило вжиття заходів щодо зменшення ризиків від надання таких кредитів. Зокрема у серпні 2004 року були посилені вимоги щодо формування банками резервів у разі здійснення кредитування в іноземній валюті.
Основні ризики в сфері нарощування резервів Національного банку України полягають у можливій дестабілізації зовнішніх товарних, у тому числі енергетичного, та валютних ринків, що може значно зменшити позитивне сальдо торгового балансу, порушити тенденцію зростання припливу іноземних інвестицій до України та суттєво скоротити пропозицію іноземної валюти.
Економічна ситуація в 2005 році за урядовими прогнозами розвиватиметься переважно під впливом позитивних факторів. Основа такого розвитку подій закладається економічною політикою в цьому році. Зростання реального ВВП прогнозується на рівні 8,2%.
За умов поступового зменшення позитивного сальдо торгового балансу з очікуваних у 2004 році 4,7 млрд. дол. США до прогнозованих 3,2 млрд. дол. США у 2005 році велике значення для економічного зростання матиме внутрішній попит. Основою його розвитку в умовах зменшення податкового тиску може стати поліпшення фінансового стану підприємств і зростання інвестицій, а також збільшення наявних доходів населення. Очікується продовження позитивної тенденції розвитку обробної промисловості й особливо машинобудування та збільшення питомої ваги ви-сокотехнологічних та наукомістких виробництв. Важливе значення матиме збереження високих темпів зростання будівництва, стабілізація сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, торгівлі та інших видів діяльності.
Головною метою грошово-кредитної політики в 2005 році є забезпечення стабільності гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі з урахуванням можливих коливань зовнішньої та внутрішньої кон'юнктури і змін в інституційному середовищі. Цієї мети передбачається досягнути шляхом керування динамікою грошової пропозиції відповідно до попиту на гроші з боку економічної системи, використовуючи відповідні інструменти грошово-кредитної політики. Продовжуватиметься підтримання стабільності грошової одиниці з урахуванням взаємопов'язаної динаміки рівня інфляції, обмінного курсу та процентних ставок.
Національний банк України здійснюватиме роботу щодо формування передумов для переходу до таргетування інфляції. Для цього він співпрацюватиме з органами державної влади в напрямі створення ефективних інструментів і механізмів впливу на інфляцію та досягнення її цільового значення.
Грошово-кредитна політика спрямовуватиметься на подальше укріплення довіри до національної грошової одиниці, що сприятиме формуванню довгострокових напрямів та ефективних механізмів господарювання, перетворюванню збережень підприємств і домашніх господарств в інвестиційні ресурси. Стабільність грошової одиниці забезпечить поступове посилення інвестиційних чинників зростання національної економіки, що розширить позитивний вплив грошово-кре-дитної політики на економічний та соціальний розвиток.
Продовжуватиметься підвищення стійкості і збалансованості грошово-кредитної системи та узгодженості між її основними ланками. Триватиме процес монетизації економіки, що сприятиме подальшому формуванню ринкових механізмів функціонування та розвитку господарчої системи. Емісійна, валютна та процентна складові моне-тарної політики діятимуть з урахуванням динаміки попиту на гроші з боку підприємств і населення, а також цінової динаміки. Зросте капіталізація банківської системи, що є необхідним у зв'язку із швидким збільшенням кредитних активів банків.
Очікується продовження дії певних інфляційних чинників, які притаманні економіці України. Нерівномірний характер економічного зростання може призвести до значних коливань попиту на гроші, що впливатиме на привабливість грошових активів і швидкість обігу грошей. У перспективі можливість поглинання економікою додаткової грошової маси за рахунок зростання рівня монетизації без інфляційних ефектів поступово зменшуватиметься.
Нестабільність світової кон'юнктури, валютних і фінансових ринків може призвести до конфлікту між внутрішньою та зовнішньою стабільністю гривні. Виходячи з цього, монетарна політика орієнтуватиметься на необхідність посилення стійкості національної грошово-кредитної системи щодо дестабілізуючих чинників, за-безпечуючи моніторинг динаміки цін на товари та послуги, обмінного курсу та процентних ставок, їх співвідношення і за потреби вплив на них засобами грошово-кредитної політики.
У 2005 році грошово-кредитна політикаспрямовуватиметься на утримання інфляції на рівні 6-7%. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...